חברי הדירקטוריון

    סול ג'. בארר

    יו"ר דירקטוריון

    ​ד"ר סול ג' בארר הצטרף לדירקטוריון טבע בינואר 2015.