חברי הדירקטוריון

    פרופ' יצחק פטרבורג

    יו"ר דירקטוריון

    פרופ' יצחק פטרבורג התמנה ליו"ר הדירקטוריון של טבע ב-1 בינואר 2015, לאחר שהצטרף מחדש לדירקטוריון של טבע ב-2012.