חזון וערכים

הערכים המנחים אותנו

טבע מחויבת לתרבות המבוססת על ערכים, מצוינות ביצוע והתייעלות מתמדת.

טבע מתנהלת על בסיס נמצאים ערכים: יושרה, כבוד הדדי, שיתוף פעולה, מצוינות ומובילות המאפשרים לחברה לממש את חזונה - להיות חברת התרופות החיונית ביותר בעולם.


הערכים המנחים אותנו מייצגים שרשרת רציפה של התנהגויות, ותהליך המשקף את אופן פעולתנו.

עובדי ומנהלי טבע מאמינים כי:


יושרה אישית מייצרת כבוד הדדי...


כבוד הדדי מוביל לשיתוף פעולה בריא...


שיתוף פעולה בריא מניע את חתירתנו למצוינות


החתירה למצוינות היא המפתח למובילותה המתמשכת של טבע...


…ומובילותה המתמשכת של טבע תלויה ביושרה האישית של כל אחד מאיתנו.
ערכיה של טבע מייצגים את המיטב במהותה של טבע - עכשיו ובעתיד. הם מספקים לנו מיקוד, כיוון והנחיה חיונית. הם ניתנים להתאמה מקומית על פי הצורך מתוך הערכה לעושר ולגיוון של מורשתנו. הם מסייעים ביצירת סביבה המרכזת אליה את מיטב הכוחות בתעשייה, ואלו יבטיחו את הצלחתה של טבע בטווח הארוך.


הערכים שלנו מבטיחים כי במרכז הצלחתנו יוצבו אנשינו. הערכים שלנו מדגישים את חשיבותה של הדרך שבה אנו מיישמים את האסטרטגיה שלנו, והם מניעים את התנהלותנו היומיומית ואת החלטותינו. הערכים שלנו מאחדים אותנו בעוד אנו מממשים את המחויבות שלנו כלפי המטופלים, הלקוחות, בעלי המניות והעובדים שלנו ברחבי העולם.