אות המעסיק לקידום נשים

31/12/2007
​בשנת 2007 טבע זכתה באות המעסיק המתקדם, לקידום נשים בעבודה.
"שוויון והוגנות הינם חלק מערכי היסוד של טבע המהווים נר לרגליה בכל תחומי פעילותה בכלל, וביחסה לעובדים בפרט"
שלמה ינאי, מנכ"ל ונשיא טבע

בשנת 2007 חברת טבע מונה כ -26,000 עובדים ברחבי העולם. ובישראל אז מעסיקה החברהכ-4,600 עובדים, כמחציתם נשים. נכון לשנת 2007 מתוך 499 המועסקים בשלושת הדרגים הבכירים, 199 בטבע הן נשים (כ- 40%). ההון האנושי-הנשי של טבע בולט בעיקר במקצועות המחקר והפיתוח ובתחומי השיווק והמכירות. הנשים מהוות כ-60% מכלל העובדים בכל אחד מתחומים אלה בישראל. לדברי שלמה ינאי מנכ"ל ונשיא טבע: "שוויון והוגנות הינם חלק מערכי היסוד של טבע המהווים נר לרגליה בכל תחומי פעילותה בכלל, וביחסה לעובדים בפרט"

 

ועדת השופטים נימקה החלטתה בכך שטבע דואגת ליצירת "אקלים של הזדמנות שווה לשני המינים ודואגת לקידום עקבי של נשים מוכשרות לדרגים הבכירים. הועדה התרשמה ממשקלן וממשמעותן של המשרות המאוישות על ידי נשים בארגון וממינויים חשובים שנעשו בחברה, ובכללם צירוף של 4 נשים להנהלת החברה בשנים האחרונות. בטבע קיימת גישה של "עיוורון מגדרי" בכל השיקולים הנוגעים לגיוס העסקה וקידום נשים ותפיסה הרואה את הנשים כהון אנושי קריטי התורם להצלחת החברה".כחלק ממדיניות הרווחה המאפיינת את טבע בישראל, מושם דגש רב על חיי המשפחה של העובדים, נשים וגברים כאחד והעובדים זכאים להטבות רווחה שונות.