מדיניות השקעה חברתית

מדיניות השקעה חברתית

אנו בטבע רואים את המעורבות החברתית ואת קשרי הקהילה כנדבך אחד בתפיסה הכוללת של אחריות חברתית בניהול עסקים. ערכיה של טבע – מצוינות, איכות ואחריות – הם שמנחים אותה בעסקיה וגם בפעילותה למען הקהילה. כחלק ממחויבותה ארוכת השנים למדינת ישראל, לחוסנה ולשגשוגה, קיבלה טבע החלטה אסטרטגית לקדם מהלך ארוך טווח בתחומי המדע, החינוך המדעי והבריאות.

טבע מיישמת את האסטרטגיה שלה באמצעות ייזום, הפעלה וקידום תוכניות ומיזמים חינוכיים וחברתיים בקרב אוכלוסיות מגוונות בישראל. אנו מאמינים כי ההשקעה בתחומי המדע החינוך המדעי והבריאות יסייעו ביצירת חברה ישראלית חזקה ובריאה יותר. בצד אלו טבע מעודדת, תומכת ומברכת את אנשיה, עובדי החברה על פעילותם הענפה, המגוונת והמסורה לטובת הקהילה.

ערוצי המעורבות החברתית

אנו בחרנו לתעל את מעורבותה ותרומתה של טבע לקהילה באמצעות שלושה ערוצי פעילות:

 

שותפויות חברתיות: טבע יוזמת מגוון תוכניות חינוכיות וחברתיות ומקדמת ארגונים חברתיים מובילים בישראל אשר מקדמים את הסוגיות החברתיות בהם טבע תומכת. התוכניות הפועלות בשותפות של טבע עם שותפים חברתיים הן: מצוינוטבע בקרית שמונה- תוכנית לקידום מצויינות בקרב תלמידי קרית שמונה, חוידע טבע- מרכזי מדע חוייתיים ברחבי הארץ, טבע הכימיה לעידוד תלמידים ללמוד כימיה בתיכון, טבע זהב- תוכנית לקידום בריאות בקרב קשישים ועד ועד. הפעילות מתקיימת ברמה הארצית תוך קיום שיח מתמיד עם הארגונים. בין שותפיה של טבע לעשייה החברתית אפשר למצוא את: פרוייקט אקדמיה, מכון ברנקו וויס, פר"ח – פרויקט חונכות, החברה למתנ"סים ומוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים.

קרא עוד>>

 

מעורבות והתנדבות עובדים: התנדבות עובדי טבע למען הקהילה היא אחד מערוצי הפעילות של טבע בקהילה. טבע גאה בפעילות זו, תומכת בה ומעודדת התנדבות בקרב עובדיה. בקרבת כל אחד מאתרי טבע, בקהילה הסמוכה למפעל, נרקמת פעילות התנדבותית מקומית מגוונת, בהתאם לצורכי הקהילה ועל-פי נטיית לבם של העובדים המתנדבים. פעילות התנדבות העובדים מאוגדת תחת מטריה חטיבתית שמטרתה יצירת סינרגיה בין האתרים השונים להגברת ההשפעה ותחושת המשמעות של התנדבות עובדי טבע.

 

סיוע ותרומות כספיות לארגונים חברתיים: טבע מסייעת לעמותות ולארגונים העוסקים בתחומי המדע החינוך המדעי והבריאות וכן בפעילות רווחה וסולידיות חברתית מסביב לאתרי החברה הפרושים ברחבי הארץ.. הסיוע ניתן באמצעות תרומות כסף ושווה-ערך כספי ובהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש. חלק מהסיוע של טבע מתבצע באמצעות תרומה כספית לטובת מיזמים ותוכניות בהתאם למטרות החברתיות המוגדרות של טבע. במקביל, טבע יוזמת שותפות אסטרטגית עם מובילי מיזמים אלו, באמצעות בניית תוכנית עבודה משותפת עם מחויבות רב-שנתית וקריטריונים להערכה ומדידה של המטרות והיעדים המוגדרים בתוכנית האב.

קרא עוד>>