מדיניות השקעה חברתית

אנו בטבע רואים את המעורבות החברתית ואת קשרי הקהילה כנדבך אחד בתפיסה הכוללת של אחריות חברתית בניהול עסקים.
ערכיה של טבע – מצוינות, איכות, אחריות ואיכפתיות – הם שמנחים אותה בעסקיה וגם בפעילותה למען הקהילה.

תמיכה בארגונים חברתיים

חברת טבע פועלת על-פי הליך מובנה של ניהול התרומות שלה, כאשר ועדה למעורבות חברתית של הדירקטוריון מפקחת על מתן תרומות אלו. הקצאת סכומי התרומות נעשית בכפוף לתוכנית עבודה שנתית, בהתאם למטרות ויעדי החברה ובכפוף לקריטריונים ברורים.
 
המטרות החברתיות של טבע הן שמגדירות באופן מובהק את מדיניות התרומות. לפיכך, עיקר ההשקעה של טבע בתרומות היא במתן פרסים ומענקי מחקר, מיזמים חינוכיים חברתיים בתחומי המצויינות בחינוך ובמדע ומיזמים המעודדים סולידריות חברתית סביב אתרי טבע.
 

אודיסיאה - מסע בין רעיונות

כתב העת אודיסאה, אשר עסק במחשבות, רעיונות ודילמות המתקיימים בחזית העשייה המדעית והפילוסופית העכשווית, יצא לאור בהוצאת טבע  בין השנים 2008 ל- 2015.  גיליונו האחרון, 29 במספר, ראה אור בחודש אוקטובר 2015. כתב העת הופק למען  יצירת חיבור בין מדע לחברה ובין רעיונות לתוצאותיהם ולמשמעותם. טבע הוציאה לאור את אודיסאה כחלק מפעילותה לקידום המדע בישראל.