התנדבות עובדים בקהילה

התנדבות עובדים בקהילה

אחד מכל שבעה עובדים בטבע מתנדב ברוח המעורבות החברתית של חברת טבע.  בעיקר בולטת מעורבות אישית של עובדי החברה בקהילות שבסמוך לאתרי טבע השונים. חברת טבע מגבה ומעודדת מעורבות שכזו ואף תומכת בה כאשר היא עולה בקנה אחד עם מטרות טבע ועקרונותיה.

עובדי טבע תרמו לקהילה כ 21,580 שעות התנדבות בשנת 2013

על מנת לתת מסגרת תומכת לאותם עובדים המעורבים ומתנדבים בקהילה, פותחו מיזמים מקומיים בהתאם לכל אתר פעילות, תחת הכותרת "סולידריות חברתית", כאשר רבים מהם מתנהלים באופן עצמאי בכל אתר

 

תמיכת טבע בהתנדבות עובדיה

תכנית ההתנדבות של טבע פותחה על מנת לשקף את ערכי החברה והמדיניות החברתית שלה, לפתח תרבות של התנדבות בקרב עובדיה ולייצר ערך משמעותי ובר קיימא לקהילה ולחברה בישראל. התכנית מאפשרת לעובדים להתנדב במסגרות המאורגנות ע"י טבע בארגונים קהילתיים, עפ"י נושאים וחלוקה גיאוגרפית. עובדי החברה זכאים להתנדב עד 18 שעות בשנה בתשלום, ובכפוף למדיניות. בנוסף, טבע מעניקה לארגונים שבהם מתנדבים עובדיה מענק שנתי בהתאם למספר שעות ההתנדבות שהצטברו בכל ארגון, וזאת כהכרה במאמצים הנעשים מצידם וכסיוע נוסף להגשמת מטרותיהם בתאום עם עובדי החברה המתנדבים.. .

ערכת "המעבדה של טבע"

"המעבדה של טבע" נבנתה כחלק ממערך שלם של טבע לקידום המצוינות המדעית בישראל ונועדה לסייע לעובדי טבע להציג את הקסם שבמדע לדור הצעיר של מדעני העתיד. את הערכה פיתחנו עם ד”ר מולקולה - דמות אהובה ומוכרת על ילדי ישראל ויחד עם הכימאים שלנו בטבע מיחידת המו”פ הגנרי בחרנו את הניסויים הכי כיפים, הכי מעניינים ומאתגרים ולא פחות חשוב בטיחותיים. הערכה כוללת ניסויים שונים דרכם הילדים לומדים ומתנסים הלכה למעשה בנפלאות הכימיה. בנוסף ילמדו: מה פירוש המונח כימיה, כיצד הדברים עובדים בדיוק, מה משמעותה של הכימיה בחיי היום וכיצד היא רלוונטית למשימה שלנו בחברת טבע לפיתוח וייצור תרופות.