טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014

הכנסות של 5.0$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013

 

30 אפר 2014 | זמן קריאה ממוצע: 13 דקות

 • רווח נקי של 1.0$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 8%. רווח נקי של 744$ מיליון על בסיס GAAP, עליה של 18%.

 • רווח מדולל למניה של 1.22$ על בסיס non-GAAP, עליה של 9%. רווח מדולל למניה של 0.87$ על בסיס GAAP, עליה של 18%.

 • השקה מוצלחת לקופקסון® 40 מ"ג/מ"ל בארה"ב. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל בארה"ב לקראת 30,000 מטופלים עד סוף חודש מאי, ו-40,000 מטופלים עד סוף השנה.

 • מכירות התרופות הגנריות בארה"ב עלו ב-17%. רווחיות מגזר התרופות הגנריות עלתה ב-31%. 

 • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של 1.1$ מיליארד, בניכוי השפעת תשלומים על פי הסדרי פשרה.

 • החברה מאשררת את התחזית השנתית למכירות ולרווח למניה ל-2014.

 

ירושלים, ישראל, 1 במאי, 2014 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-31 במרץ, 2014.

 

"אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון. מטופלים הפיקו תועלת משמעותית מהשקתן של כמה תרופות גנריות וכן מהשקתן של תרופות ייחודיות בארצות הברית, ובמיוחד מההשקה של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל. עסקי הגנריקה הגלובליים שלנו הפגינו עליה ברווחיות, ומכירות הגנריקה בארצות הברית הציגו עליה של 17% בהשוואה לרבעון המקביל של שנה שעברה," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.

 

מר ויגודמן הוסיף, "אנו עוסקים בחיזוק היסודות של טבע בהסתכלות מקיפה, בשימור מעמדו של הקופקסון®, בייצור צמיחה אורגנית בת קיימא, ובמיקוד טבע ליצירת ערך לטווח ארוך. במהלך 2014, נייצר חסכון משמעותי כחלק מתכנית צמצום העלויות שלנו, נאיץ את השינויים במערך התפעול, נחזק את המובילות הגלובלית בתחום הגנרי ונמשיך לבנות את האמון בטבע."

 

תרופות גנריות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב-2.4$ מיליארד (כולל הכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים בסך 179$ מיליון), עליה של 3% בהשוואה ל-2.3$ מיליארד ברבעון הראשון של 2013. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-4%. הכנסות אלו מורכבות מ:

  • הכנסות בארה"ב של 1.0$ מיליארד, עליה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. העליה נבעה בעיקר מההשקה הבלעדית של capecitabine (Xeloda®), ההשקה של tolterodine tartrate (Detrol®), עליה במכירות budesonide inhalation (Pulmicort®), וכן מוצרים שנמכרו ברבעון הראשון של 2014 אך לא נמכרו ברבעון הראשון של 2013, אשר הגדולים מביניהם היו niacin ER (Niaspan®) ו-tobramycin (Tobi®). העליה קוזזה חלקית על ידי ירידה במכירות של מוצרים אחרים עקב אובדן בלעדיות או תחרות גוברת. המשמעותיים מבין מוצרים אלו הינם amphetamine salts (Adderall®), fenofibrate (Tricor®) ו- clonidine patch (Catapres TTS®).
  • הכנסות באירופה של 818$ מיליון, ירידה של 4%, או 7% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הירידה נבעה מהירידה במכירות API וכן מירידה במכירות של תרופות גנריות בשווקים מסוימים, עקב המיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, והגישה הסלקטיבית שלנו לשוק המכרזים. התוצאות במרכז אירופה ובמזרחה הושפעו מעונת חורף קלה במיוחד.
  • הכנסות בשווקי שאר העולם של 532$ מיליון, ירידה של 9%, אך עליה של 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר ממכירות גבוהות יותר באמריקה הלטינית ובקנדה, אשר קוזזו במידה רבה על ידי ירידה במכירות ברוסיה, אשר הושפעו מעונת חורף קלה במיוחד. שווקי שאר העולם הושפעו משמעותית משחיקתם של המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי.

 

ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו ב-179$ מיליון, ירידה של 7% במונחי דולר אמריקאי ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הירידה נבעה מבעיות בתהליכי ייצור ומחילופי הנהלה בארגון ה-API שלנו.

 

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 48% מסך הכנסותינו ברבעון, בדומה לרבעון הראשון של שנת 2013.

 

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-1.04$ מיליארד, עליה של 10% בהשוואה ל-0.95$ מיליארד ברבעון הראשון של שנת 2013. שולי הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2014 עלה ל-43.5% מ-40.9% ברבעון הראשון של שנת 2013. שיעור הרווח הגולמי עלה בעיקר עקב העליה במכירות ועקב השינוי בהרכב המוצרים אשר נמכרו בארה"ב ובאירופה, בעיקר מוצרים שהושקו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2014 ובמהלך המחצית השניה של שנת 2013 בארה"ב. עליות אלו קוזזו בחלקן על ידי הירידה בהכנסותינו משווקי שאר העולם ועל ידי שחיקת הרווח עקב הירידה במכירות API.

 

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-499$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, בהשוואה ל-382$ מיליון ברבעון הראשון של 2013. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 20.8% ברבעון הראשון של 2014, בהשוואה ל-16.4% ברבעון הראשון של 2013. העליה ברווחיות נבעה ממכירות גבוהות יותר, רווח גולמי גבוה יותר, והוצאות שיווק ומכירה נמוכות יותר, אשר קוזזו בחלקן על ידי העליה בהוצאות המחקר והפיתוח.

 

תרופות יחודיות

 

ההכנסות מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.1$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014, עליה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.5$ מיליארד, עליה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-482$ מיליון, עליה של 8% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-4%. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 102$ מיליון, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ירדו ב-8%.

 

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 42% מסך הכנסותינו ברבעון, בדומה לרבעון הראשון של שנת 2013.

 

העליה בהכנסותינו מתרופות יחודיות יחסית לרבעון הראשון של 2013 נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר של תרופות CNS ומוצרי אונקולוגיה, אשר קוזזו בחלקן בירידה במכירות תרופות יחודיות אחרות.

 

הטבלה להלן מציגה הכנסות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו במרץ 31, 2014 ו-2013:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, עלו ב-1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. בארצות הברית, עלו המכירות ב-1% ל-816$ מיליון, בהמשך לעליית המחיר בחודש ינואר 2014. מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית היו 254$ מיליון, ירידה של 2% במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הירידה משקפת את תזמון המכרזים ברוסיה, שארעו ברבעון הראשון של 2013 אך לא ברבעון הראשון של 2014. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי עליה במכירות באירופה.

 

נכון ל-18באפריל 2014, נתח השוק בארה"ב של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל מכלל המרשמים לטרשת נפוצה היה 10.5%. נתח השוק בארה"ב של שני מוצרי קופקסון® מכלל המרשמים לטרשת נפוצה היה 33.5%, ומכאן שקופקסון® 40 מ"ג/מ"ל מהווה 31% מכלל מרשמי קופקסון®.

 

המכירות הגלובליות של אזילקט® היו 114$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, עליה של 23% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) עלו ב-20%, ל-143$ מיליון. העליה במכירות משקפת העלאת מחיר וגידול כמותי בארצות הברית, יחד עם גידול כמותי באירופה.

 

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון הראשון של 2014 היו 262$ מיליון, בהשוואה ל-239$ מיליון ברבעון הראשון של 2013. הגידול נבע בעיקר ממכירות תרופות ה-G-CSF שהושקו לאחרונה, ®Lonquex ו-Granix®, וכן מעליה במכירות Treanda®. המכירות של Treanda® הסתכמו ב-180$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, בהשוואה ל-171$ מיליון ברבעון הראשון של 2013.

 

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-230$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013, בעיקר עקב ירידה במכירות באירופה ובשווקי שאר העולם, אשר קוזזה חלקית על ידי עליה במכירות בארצות הברית. המכירות של ProAir® הסתכמו ב-114$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, עליה של 30% לעומת הרבעון הראשון של 2013, בעיקר כתוצאה מעליה בכמויות שנמכרו. המכירות של Qvar® הסתכמו ב-71$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, ירידה של 24% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר ל-Medicaid בארצות הברית ברבעון הנוכחי.

 

תרופות יחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2014 היה 1.8$ מיליארד, עליה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2013.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2014 עלה ל-87.2% מ-87.0% ברבעון הראשון של שנת 2013. שיעור הרווח הגולמי עלה במקצת עקב העליה במכירות של תרופות היחודיות.

 

תרופות יחודיות – רווחיות

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014, ירידה של 1%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 52.8% ברבעון הראשון של 2014, בהשוואה ל-55.2% ברבעון הראשון של 2013. הירידה ברווחיות נבעה מהעליה בהוצאות שיווק ומכירה לקראת השקת מוצרים חדשים כולל קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל , ומהעליה בהוצאות המחקר והפיתוח עקב הרחבת צבר התרופות היחודיות ומוצרי ה-NTE שלנו. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי רווח גולמי גבוה יותר.

 

הטבלה הבאה מציגה את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו במרץ 31, 2014 ו-2013:

פעילויות נוספות

הכנסות מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 269$ מיליון, ירידה של 12%, או 9% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-306$ מיליון ברבעון הראשון של שנת 2013, בעיקר עקב ירידה במכירות במזרח אירופה.

 

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-356$ מיליון, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הירידה משקפת עונת חורף חלשה במיוחד (שיעול וצינון) באירופה וברוסיה.

 

הכנסות אחרות הסתכמו ב-220$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה ל-215$ מיליון ברבעון הראשון של 2013.

 

שינויים בשערי חליפין בין רבעון זה לרבעון הראשון של 2013 הקטינו את ההכנסות שלנו בכ-30$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בכ-27$ מיליון.

 

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון הראשון של 2014, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 294$ מיליון, בעיקר בגין פחת של נכסים בלתי מוחשיים. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 

   • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 285$ מיליון, מתוכם 268$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-17$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
   • הוצאות ארגון מחדש, הפרשות לירידת ערך והוצאות אחרות בסך 58$ מיליון;
   • הסכמי פשרה בסך 29$ מיליון;
   • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך של 18$ מיליון; ו-
   • הטבות מס קשורות בסך 96$ מיליון.

 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

מדדים עיקריים לרבעון הראשון של 2014

רווח נקי על בסיס GAAP ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 744$ מיליון ו- 0.87$, עליה של 18% בשניהם, בהשוואה ל-630$ מיליון ו- 0.74$ ברבעון הראשון של 2013.

 

רווח נקי ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 41.0$ מיליארד ו-1.22$, עליה של 8% ו- 9% בהתאמה, בהשוואה ל- 0.96$ מיליארד ו- 1.12$ ברבעון הראשון של 2013.

 

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.4$ מיליארד, עליה של 9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 972$ מיליון, עליה של 11% בהשוואה ל- 874$ מיליון ברבעון הראשון של 2013.

 

שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 59.7% ברבעון, בהשוואה ל-58.6% ברבעון הראשון של 2013. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 53.9% ברבעון, בהשוואה ל-52.8% ברבעון הראשון של 2013. הגידול בשיעור הרווח הגולמי משקף בעיקר גידול ברווחיות במגזר התרופות הגנריות שלנו.

 

הוצאות מחקר ופיתוח נטו ברבעון הסתכמו ב-353$ מיליון, או 7.1% מההכנסות, בהשוואה ל-329$ מיליון, או 6.7% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2013. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הסתכמו ב-124$ מיליון, עליה של 15% בהשוואה ל-108$ מיליון ברבעון הראשון של 2013, בעיקר כתוצאה מהוצאות גבוהות יותר הנוגעות למגזר התרופות הגנריות בארצות הברית. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון הסתכמו ב-227$ מיליון, עליה של 13% בהשוואה ל-201$ מיליון ברבעון הראשון של 2013, בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות בפעילות הפיתוח של הישויות התרפוטיות החדשות (NTEs), תרופות נשימתיות ותרופות CNS.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-967$ מיליון, או 19.3% מההכנסות, בהשוואה ל-985$ מיליון, או 20.1% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2013. הוצאות מכירה ושיווק הנוגעות לתרופות גנריות ברבעון הסתכמו ב-419$ מיליון, ירידה של 9% בהשוואה ל-461$ מיליון ברבעון בראשון של 2013, בעיקר עקב הוצאות נמוכות יותר באירופה ורוסיה. הוצאות מכירה ושיווק הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הסתכמו ב-499$ מיליון, בהשוואה ל-453$ מיליון, עליה של 10%, ברבעון הראשון של 2013. העליה נובעת בעיקר מהוצאות ההשקה של קופקסון® mg/mL40Lonquex® , ו-®Granix וכן הוצאות הנוגעות לפעילויות טרום-השקה של תרופות הייחודיות המתוכננות להשקה בהמשך 2014.

 

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות הסתכמו ב-302$ מיליון ברבעון, או 6.0% מההכנסות, בהשוואה ל-307$ מיליון, או 6.3% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2013.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמו ב-84$ מיליון, בהשוואה ל-81$ מיליון ברבעון הראשון של 2013. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון הסתכמו ב-81$ מיליון, בהשוואה ל-175$ מיליון ברבעון הראשון של 2013.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-239$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3$ מיליארד. ההפרשה למס ברבעון הראשון של 2013 על בסיס non-GAAP הייתה 193$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2$ מיליארד. ההפרשה למס על בסיס GAAP ברבעון הסתכמה ב-143$ מיליון. ההפרשה למס ברבעון הראשון של 2013 על בסיס GAAP הייתה 53$ מיליון.

שיעור המס הרבעוני של בסיס non-GAAP לרבעון הראשון של 2014 היה 18.7%, בהשוואה ל-16.5% ברבעון הראשון של 2013. שיעור המס הרבעוני של בסיס GAAP לרבעון הראשון של 2014 היה 16.0%, בהשוואה ל-7.6% ברבעון הראשון של 2013.

 

העליה בשיעור המס הרבעוני שלנו משקפת בעיקר את פקיעת תוקפם של תמריצי מס בישראל בשנת 2013. על כן, רווחינו בישראל חייבים כעת בשיעור מס של כ-9%.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2014 הסתכם בכ-0.9$ מיליארד, בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ברבעון הראשון של 2013. הירידה בתזרים המזומנים נבעה בעיקר מתשלומים בסך 0.2$ מיליארד שבוצעו על פי הסדרי פשרה, כולל הסדר הפשרה בנוגע לפנטופראזול. תזרים המזומנים החופשי, שאינו כולל השקעות הוניות נטו ודיווידנד, הסתכם ב-382$ מיליון, ירידה של 258$ מיליון בהשוואה לרבעון הראשון של 2013.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 31 במרץ, 2014, הסתכם ב-1.1$ מיליארד.

 

הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה עבור הרבעון הראשון של 2014, היה 852 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 31 במרץ, 2014, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-851 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 במרץ, 2014, הסתכם ב-23.0$ מיליארד בהשוואה ל-22.6$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2013. העליה בהון הינה בעיקר תוצאה של הרווח הנקי על בסיס GAAP של 0.7$ מיליארד ותקבולים בגין מימושי אופציות על ידי עובדים בסך של 0.1$ מיליארד, שקוזזו בחלקם על ידי תשלום דיווידנד של 0.3$ מיליארד והשפעה שלילית של שערי חליפין בסך 0.2$ מיליארד.

 

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 29 באפריל, 2014, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2014 בשיעור של 1.21 ₪ למניה (כ-34.7 סנט לפי שער החליפין בתאריך 29 באפריל, 2014).

 

היום הקובע יהיה 20 במאי, 2014, ויום התשלום נקבע ל-2 ביוני, 2014. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

 

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 1 במאי, 2014, בשעה 8:00 בבוקר שעון ניו יורק, 15:00 שעון ישראל, כדי לדון בתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com. על מנת לצפות ב-webcast ובמצגות הנלוות לו, יש לגשת לעמוד קשרי המשקיעים של אתר האינטרנט של החברה לפחות 15 דקות לפני מועד תחילת השיחה:http://ir.tevapharm.com. יש להקיש על סמלון ה-webcast על מנת להרשם למשדר ולהתקין תוכנה כנדרש.

 

כמו כן, ניתן להאזין לשיחה על ידי חיוג, לפחות עשר דקות לפני מועד תחילתה, למספרים הבאים: ארה"ב: 1.877.327.2806Call: 1.877.327.2806; קנדה: 1.800.608.0284Call: 1.800.608.0284; ישראל: 1.809.431.509; כל מקום אחר: +44(0)1452.556664. קוד זיהוי השיחה הוא #34735094.

 

שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה. שידור חוזר של השיחה ניתן יהיה לשמוע עד ליום 15 במאי, 2014 בשעה 11:00 בבוקר זמן ניו יורק, על-ידי חיוג למספרים הבאים: ארה"ב:1.866.247.4222Call: 1.866.247.4222; קנדה: 1.866.878.9237Call: 1.866.878.9237; ישראל: 1.809.431.509; כל מקום אחר: +44(0)1452.550000. קוד זיהוי השיחה הוא #34735094.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ- 1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 45,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2013 ב- 20.3 מיליארד דולר.

 

Teva’s Safe Harbor Statement under the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our innovative products, especially COPAXONE® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from potential purported generic equivalents); the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicine; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; uncertainties related to our recent management changes; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; significant impairment charges relating to intangible assets and goodwill; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2013 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

כתבות נוספות בנושא