טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2016

 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2016.

8 מאי 2016 | זמן קריאה ממוצע: 17 דקות

רבעון ראשון, 2016​
הכנסות​ 4.81$ מיליארד​
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת​ 1.38$ מיליארד​
רווח למניה על בסיס non-GAAP​ 1.20$​
רווח למניה על בסיס GAAP​ 0.62$​

 

 • הרווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 היה 1.36$, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2015.
 • התנודות בשערי המטבע הפחיתו את הכנסתנו ב-107$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-30$ מיליון.
 • הכנסותינו לרבעון השני של 2016 צפויות להיות 4.9$-4.7$ מיליארד; הרווח למניה על בסיס non-GAAP צפוי להיות 1.20$-1.16$ ברבעון; הרווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 צפוי להיות 1.36$-1.32$ברבעון.
 • תחזיותינו לרבעון השני של 2016 אינן כוללות מכירות או רווח של חברת אקטביס ג'נריקס. החברה מצפה כי העסקה לרכישת אקטביס ג'נריקס תיסגר במהלך יוני 2016.

 

ירושלים, ישראל, 9 במאי, 2016 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2016.

"פתחנו את שנת 2016 עם ביצועים יציבים בכל חלקי העסק, תוצאות פיננסיות חזקות והשגתן של כמה אבני דרך משמעותיות. העסק הגנרי ממשיך להיות בליבת התוצאות שלנו למרות העדרן של השקות גנריות גדולות בארצות הברית הרבעון, השקות שתרמו רבות לתוצאות של הרבעון הראשון של 2015. בנוסף, המשכנו לראות שיפור מתמשך במדדים התפעוליים והפיננסיים של הפעילות. השלמנו את רכישתה של חברת רימסה (Rimsa) ואת המיזם המשותף ביפן עם חברת טקדה. אנו ממשיכים להתקדם היטב בתחום התרופות הייחודיות שלנו, תחום שיש בו הבטחה גדולה," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.

"כאשר אנו מביטים אל העתיד, אנו מצפים למספר אישורים ולאבני דרך קליניות בצבר המוצרים שלנו, וכמובן שאנו מצפים במיוחד לסגירת העסקה לרכישת החטיבה הגנרית של אקטביס. אנו שמחים להיות בשלבים הסופיים של השלמת העסקה, אשר תאפשר לנו להמשיך ולממש את הפוטנציאל העצום בשוק הצומח של הגנריקה העולמית, ולחלוק את היתרונות המשמעותיים של העסקה עם בעלי המניות, הלקוחות, המטופלים ומערכות הבריאות ברחבי העולם."

תוצאות הרבעון הראשון של 2016

הכנסותינו ברבעון הראשון של 2016 היו 4.8$ מיליארד, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו ירדו ב-1%.

שינויים בשערי חליפין (בניכוי רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין הרבעון הראשון של שנת 2016 לרבעון הראשון של 2015 הקטינו את הכנסותינו ב-107$ מיליון, והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ועל בסיס GAAP ב-30$ מיליון.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2016 היה 3.0$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 62.7% ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-61.5% ברבעון הראשון של 2015. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2016 היה 2.8$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 58.0% ברבעון, בהשוואה ל-56.9% ברבעון הראשון של 2015.

הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח) ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-375$ מיליון בהשוואה ל-328$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.8% מההכנסות ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-6.6% ברבעון הראשון של 2015. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2016 עלו 23% ל-136$ מיליון, בהשוואה ל-111$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. העליה נבעה בעיקרה מגידול בפעילויות הפיתוח של מוצרים גנריים מורכבים כגון תרופות סטריליות או תרופות לטיפול במחלות מערכת הנשימה. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2016 עלו 7% ל-229$ מיליון, בהשוואה ל-215$ מיליון ברבעון הראשון של 2015 בעיקר בשל הוצאות פיתוח הקשורות לנכסים שנרכשו בעסקאות לבריס ואוספקס.

הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-821$ מיליון, או 17.1% מההכנסות ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-908$ מיליון, או 18.2% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2016 ירדו 25% ל-279$ מיליון, בהשוואה ל-374$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. הירידה נבעה בעיקר מתשלומי תמלוגים נמוכים יותר בגין מכירותינו של budesonide (Pulmicort®) בארצות הברית. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2016 ירדו 6% ל-457$ מיליון, בהשוואה ל-486$ מיליון ברבעון הראשון של 2015.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-294$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, או 6.1% מההכנסות, בהשוואה ל-293$ מיליון ו-5.9% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2015.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.5$ מיליארד, בדומה לרבעון הראשון של 2015. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 1.2$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016, עליה של 56% בהשוואה ל-0.7$ מיליארד ברבעון הראשון של 2015.

אנו מחשבים EBITDA כרווח התפעולי על בסיס non-GAAP (המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים) בתוספת הוצאות הפחת לתקופה. ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו הוצאות הפחת שלנו ב-108$ מיליון, בהשוואה ל-113$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. EBITDA לרבעון הראשון של 2016 היה 1.6$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-52$ מיליון, בהשוואה ל-49$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-298$ מיליון, בהשוואה ל-192$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. העליה בהוצאות, על בסיס GAAP, נבעה בעיקר מהפרשה לירידת ערך של נכסים כספיים בסך 246$ מיליון עקב שינוי שערי החליפין בוונצואלה.

ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-302$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2015 היו 312$ מיליון על רווח לפני מס של 1.5$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2016 היו 228$ מיליון, או 26%, על רווח לפני מס של 867$ מיליון. ברבעון הראשון של 2015 ההוצאות למס הכנסה היו 104$ מיליון, או 19%, על רווח לפני מס של 557$ מיליון. ייתכן כי שיעור המס הרבעוני ישתנה מרבעון לרבעון, אולם אנו מצפים ששיעור המס השנתי ל-2016 יהיה דומה לשיעור המס בשנת 2015.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס non-GAAP והרווח למניה על בסיס non-GAAP היו 1.2$ מיליארד ו-1.20$, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-1.36$ ברבעון הראשון של 2015. הרווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 היה 1.36$. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAP והרווח למניה על בסיס GAAP היו 570$ מיליון ו-0.62$, בהתאמה, בהשוואה ל-446$ מיליון ו-0.52$, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2015.

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון הראשון של 2016, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 536$ מיליון. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים:

 • הוצאות פיננסיות בסך 246$ מיליון מהפרשה לירידת ערך של נכסים כספיים עקב שינוי שערי החליפין בוונצואלה
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 189$ מיליון, מתוכם 178$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-11$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק
 • הוצאות רכישה והוצאות קשורות בסך 101$ מיליון
 • תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 24$ מיליון
 • הוצאות ארגון מחדש בסך של 19$ מיליון
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 13$ מיליון
 • התאמות non-GAAP אחרות בסך 43$ מיליון
 • הכנסות הקשורות להסכמי פשרה בסך 25$ מיליון; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 74$ מיליון.

טבע מאמינה כי החרגת רכיבים אלו מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה ואת התוצאות הפיננסיות שלה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב-1.4$ מיליארד, בדומה לתזרים המזומנים ברבעון הראשון של 2015. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.2$ מיליארד, בדומה לרבעון הראשון של 2015.

סך המזומנים וההשקעות ב-31 במרץ, 2016, ירד ל-7.2$ מיליארד, בהשוואה ל-8.4$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015, בעיקר עקב מימון רכישתה של חברת רימסה.

ברבעון הראשון של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 979 מיליון על בסיס non-GAAP ו-920 מיליון על בסיס GAAP. ברבעון הראשון של 2015 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 859 מיליון הן על בסיס non-GAAP והן על בסיס GAAP. מספר המניות עלה כתוצאה מהנפקות ההון בדצמבר 2015, ומספר המניות על בסיס non-GAAP משקף את הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, אשר להן אפקט מדלל על הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP.

בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2016, היה 861 מיליון.

נכון ל-31 במרץ, 2016, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,003 מיליון.

ההון העצמי של החברה, ב-31 במרץ, 2016, הסתכם ב-30.6$ מיליארד בהשוואה ל-29.9$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015.

תוצאות המגזרים ברבעון הראשון של 2016

תרופות גנריות

 

Three Months Ended March 31,
           2015                                2016 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ ​2.170 100.0%​ ​$ ​2.621 100.0%​
​Gross profit ​999 ​46.0% 1.284 ​49.0%
​R&D expenses ​136 ​6.3% ​111 ​4.2%
​S&M expenses ​279 ​12.8% ​374 ​14.3%
Segment profit* $ ​584 ​26.9% $ ​799 ​30.5%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization and certain other items.
 

 

 

 

 

 

 

 

תרופות גנריות - הכנסות

 

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-2.2$ מיליארד, ירידה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ירדו ב-15%. הכנסות אלו מורכבות מ:

 

 • הכנסות בארה"ב של 976$ מיליון, ירידה של 32% או של 463$ מיליון, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. הירידה נבעה בעיקר מירידה במכירות עקב אבדן בלעדיות שלesomeprazole (Nexium®) ושל budesonide (Pulmicort®) וירידה במכירותיהם של 427$ מיליון.
 • הכנסות באירופה של 671$ מיליון, ירידה של 1%, אך עליה של 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, לצד עליה במכירות ה-API לצדדים שלישיים.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 523$ מיליון, עליה של 4%, או של 13% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר בוונצואלה ובקנדה, אשר קוזזו חלקית על ידי ירידה בהכנסות ביפן וברוסיה.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל, הסתכמו ב-197$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, עליה של 25% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015, עקב עליה במכירות באירופה ובארצות הברית.

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 45% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-52% ברבעון הראשון של שנת 2015.


תרופות גנריות - רווח גולמי

 

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב-1.0$ מיליארד, ירידה של 22% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2015. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של esomeprazole (Nexium®)ושל budesonide (Pulmicort®) בארצות הברית, שהינם מוצרים בעלי רווח גולמי גבוה. הירידה קוזזה חלקית על ידי עליה ברווח הגולמי של שווקי שאר העולם שלנו ושל עסקי ה-API שלנו.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2016 ירד ל-46.0% מ-49.0% ברבעון הראשון של שנת 2015.

תרופות גנריות - רווחיות

 

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-584$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, ירידה של 27% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 26.9% ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-30.5% ברבעון הראשון של 2015. הירידה ברווחיות נבעה בעיקר מהירידה ברווח הגולמי אשר קוזזה חלקית על ידי הירידה בהוצאות המכירה והשיווק.

תרופות יחודיות

 
Three Months Ended March 31,
           2015                                2016 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ 2,152 100.0%​ ​$ 1,956 100.0%​
​Gross profit ​1,871 ​86.9% 1,678 ​.85.8%
​R&D expenses ​229 ​10.6% ​215 ​11.0%
​S&M expenses 457 ​21.2% ​486 ​24.9%
Segment profit* $ ​1,185 ​55.1% $ ​977 ​49%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization and certain other items.
 


תרופות יחודיות - הכנסות

 

הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.2$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016, עליה של 10% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-11%. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.7$ מיליארד, עליה של 13% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-394$ מיליון, ירידה של
 3%, אך ללא שינוי במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 81$ מיליון, עליה של 13%, או של 27% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 45% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה
ל-40% ברבעון הראשון של שנת 2015.

העליה בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון הראשון של 2015 נבעה בעיקר מהעליה במכירות של מוצרי מערכת העצבים המרכזית ושל מוצרי הנשימה שלנו.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2016 ו-2015:

 
Three Months Ended March 31, Percentage Change
           2015                                2016  ​2016 - 2015
U.S.$ in millions
CNS ​$ 1,323 ​$ 1,220 8%​
Copaxone® 1,006 924 9%​
Azilect® ​113 ​107 6%​
Respiratory 366 ​265 38%​
​ProAir® 173​ 124​ 40%​
​QVAR® 134​ 98​ 37%​
​Oncology 268​​ 264​ 2%​
​Treanda® and Bendeka 155​ 157​ (1%)
​Women's Health 110​ 129​ (15%)​
​Other Specialty 85​ 78​ 9%​
Total Specialty Medicines $ 2,152 $ 1,956 10%

 

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.0$ מיליארד, עליה של 9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-821$ מיליון, עליה של 12% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. העליה נבעה בעיקר מתמחור גבוה יותר, לרבות העלאת מחיר של 7.9% בינואר 2016. על פי נתוני IMS לחודש מרץ 2016, בסוף הרבעון הראשון של 2016, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 28.1% ו-29.8% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-81% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-185$ מיליון, ירידה של 4%, אך עליה של 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון הראשון של 2016 היו 113$ מיליון, עליה של 6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-7%. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו 13%.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-366$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, עליה של 38% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. המכירות של ®ProAir עלו 40% ל-173$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015, עקב גידול בנפח המכירות ותנודות מחירים חיוביות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם עלו 37% ל-134$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה לרבעון הראשון של 2015, בעיקר נוכח תנודות מחירים חיוביות.

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון הראשון של 2016 היו 268$ מיליון, עליה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. המכירות של ®Treanda ו-Bendeka הסתכמו ב-155$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

תרופות יחודיות - רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב-1.9$ מיליארד, עליה של 193$ מיליון בהשוואה לרבעון הראשון של 2015. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2016 היה 86.9%, בהשוואה ל-85.8% ברבעון הראשון של 2015.

 

תרופות יחודיות - רווחיות

 

רווחיות מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.2$ מיליארד ברבעון הראשון של 2016, עליה של 21% בהשוואה לרבעון הראשון של 2015, בעיקר עקב העליה ברווח הגולמי והירידה בהוצאות המכירה והשיווק.

רווחיות מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 55.1% ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה ל-49.9% ברבעון הראשון של 2015.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2016 ו-2015:

 
Multiple Sclerosis
Three months ended March 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of MS Revenues
​Revenues ​$ 1,006 100.0%​ ​$ 924 100.0%​
​Gross profit 924 91.4% 819 88.6%
​R&D expenses 25 2.5% ​27 2.9%
​S&M expenses 89 8.9% 135 14.6
​MS profit* $ 805 80.0ֵֵֵֵ% $ 657 71.1%
Other Specialty
Three months ended March 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of Other Specialty Revenues
​​Revenues $ 1,146​ 100.0%​​ ​$ 1,032​ 100.0%​​
​​Gross profit 952​ 83.1%​​ 859​​ ​83.2%​
​​R&D expenses 204​​ 17.8% 188 18.2%
​​S&M expenses 368​ 32.1%​ 351​ 34.0%​
​Other Specialty profit $ 380​ 33.2%​ $​ 320​ 31.0%​
 

 

פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT הסתכמו ב-288$ מיליון, עליה של 35% בהשוואה ל-213$ מיליון ברבעון הראשון של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-47% בעיקר עקב האינפלציה והעליה בנפח המכירות בוונצואלה.

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-411$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, עליה של 37$ מיליון בהשוואה לרבעון הראשון של 2015.

הכנסות אחרות הסתכמו ב-200$ מיליון ברבעון הראשון של 2016, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה להכנסות של 192$ מיליון ברבעון הראשון של 2015.

 

תחזית פיננסית

עד לסגירת העסקה לרכישת אקטביס ג'נריקס, אנו מספקים תחזית הכנסות ורווח למניה על בסיס non-GAAP לרבעון השני של 2016. תחזית זו כוללת את תוצאות רכישתה של חברת רימסה ואת המיזם המשותף טבע-טקדה, אך איננה כוללת את רכישת אקטביס ג'נריקס. תחזיות נוספות יסופקו לאחר סגירת העסקה לרכישת אקטביס ג'נריקס.

אנו ממשיכים לפעול על מנת להשלים את כל הדרישות לסגירת העסקה ובהתבסס על הערכתנו את הזמן שיידרש לקבל את אישור רשות ההגבלים האמריקאית (FTC), אנו מצפים כעת כי העסקה תיסגר במהלך יוני 2016.

 • אנו מצפים להכנסות ברבעון השני של 2016 של 4.9$-4.7$ מיליארד.
 • הרווח למניה על בסיס non-GAAP צפוי להיות 1.20$-1.16$ ברבעון השני של 2016; הרווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 צפוי להיות 1.36$-1.32$.
 • אנו מצפים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לרבעון השני של 2016 בסך 1.3$-1.2$ מיליארד.

 

תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2016. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס non-GAAP מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.

נתוני ה-non-GAAP המוצגים על ידי החברה הם אלו המשמשים את הנהלת טבע והדירקטוריון שלה על מנת להעריך את הביצועים העסקיים של החברה, לשם השוואה מול תכניות העבודה ותקציב החברה, ובסופו של דבר להערכת ביצועי ההנהלה. טבע מספקת את נתוני ה-non-GAAP למשקיעים כמידע משלים ולא כתחליף או במקום נתוני GAAP, משום שההנהלה מאמינה שנתונים אלו מספקים מידע שימושי עבור המשקיעים.

דיבידנד

ב-5 במאי, 2016, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2016 בשיעור של 0.34$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיבידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 9 במאי, 2016.

המועד הקובע יהיה ה-24 במאי 2016 ומועד התשלום נקבע ל-7 ביוני, 2016. על הדיבידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

ב-15 במרץ 2016 שילמנו דיבידנד בסך 71$ מיליון (כולל ניכוי מס במקור) למי שהחזיקו במניות הבכורה עם ההמרה הכפויה ב-1 במרץ 2016.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום שני, 9 במאי, 2016, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2016 ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-254-0808, בקנדה 1-866-607-2172; בשאר העולם 2-541003 145 (0)44+; קוד גישה 88267484. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-10 ביוני, 2016 על ידי חיוג:
 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה,
או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 88267484.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים בכמעט כל התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשניים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, ומחזיקה גם בצבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from generic equivalents such as the recently launched Sandoz product) and our ability to continue to migrate users to our 40 mg/mL version and maintain patients on that version; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities (such as our pending acquisitions of Allergan’s generic business and Rimsa), or to consummate and integrate acquisitions; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

כתבות נוספות בנושא