טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2012​

הכנסות נטו של 5.1 מיליארד דולר, עלייה של 25%, רווח למניה (על בסיס Non-GAAP) של 1.47 דולר, עלייה של 41%.

8 מאי 2012 | זמן קריאה ממוצע: 10 דקות

ירושלים, ישראל, 9 במאי, 2012 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-31 במרץ, 2012.
 
עיקרי התוצאות:
 
  • הכנסות נטו של 5.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011, עלייה של 25%. 

  • רווח תפעולי (על בסיס Non-GAAP) של 1.6 מיליארד דולר, עלייה של 42% בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011.

  • רווח נקי ורווח מדולל למניה (על בסיס Non-GAAP) של 1.3 מיליארד דולר ו-1.47 דולר למניה, עלייה של 39% ו-41%, בהתאמה, בהשוואה ל-0.9 מיליארד דולר ו-1.04 דולר למניה ברבעון הראשון של 2011.

"טבע פתחה את שנת 2012 ברגל ימין", אמר היום שלמה ינאי, מנכ"ל ונשיא טבע. "הרבעון הראשון מתאפיין בצמיחה חזקה של המוצרים הממותגים שלנו, של הגנריקה בארה"ב ושל המכירות בשווקים המתפתחים בהם פועלת טבע. כל אלו איזנו מכירות נמוכות ברבעון של מוצרים גנריים באירופה שנבעו בעיקר מהסביבה המקרו - כלכלית ביבשת זו."
 
מר ינאי המשיך ואמר, "היום אני מסיים את כהונתי כמנכ"ל טבע בתום חמש שנים מרתקות. ניתנה בידי הזכות להוביל את הצוות הגלובלי המצויין של טבע בתקופה מאתגרת ומרתקת. ביחד המשכנו לבנות חברה פרמצבטית גלובלית מובילה בתחומה, עם פריסה גיאוגרפית רחבה וקווי מוצרים מגוונים. במהלך החודשים האחרונים עבדתי בצורה קרובה עם מחליפי, ד”ר ג'רמי לוין, על מנת להבטיח העברה חלקה של התפקיד. אני בטוח שג'רמי יוביל את טבע להישגים ושיאים חדשים ואני מאחל לו הצלחה מקרב לב."
 
הכנסות לפי איזורים גיאוגרפיים לרבעון הראשון של 2012 
 
הכנסות נטו בארה"ב ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.8 מיליארד דולר (המהווים 54% מסך כל ההכנסות), עלייה של 46% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, בראש ובראשונה כתוצאה ממכירות חזקות של המוצרים הגנריים שלנו, ובכלל זה השקה של שבעה מוצרים חדשים שלא נמכרו ברבעון הראשון של שנת 2011, ומוצרי המקור, בעיקר בשל הכללה של תוצאות Cephalon.
 
הכנסות נטו באירופה ברבעון הראשון הסתכמו ב-1.3 מיליארד דולר (המהווים 26% מסך כל ההכנסות), ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, או עלייה של 3% במונחי מטבע מקומי. ההכנסות באירופה ברבעון זה נהנו מהכללת מוצריה של חברת Cephalon וכן מסינרגיות מכירה שנבעו מהאינטגרציה המוצלחת של רכישה זו, כמו גם ממכירות חזקות של כמה ממוצרי המקור של טבע, ובראשם קופקסון. ברבעון זה סיימנו בהצלחה את העברת זכויות המכירה של הקופקסון באירופה ואף הגדלנו את המכירות. מגמות חיוביות אלו קיזזו מכירות נמוכות של המוצרים הגנריים עקב התנאים המקרו-כלכליים ורפורמות הבריאות בשווקי מפתח באירופה. האסטרטגיה של גיוון גיאוגרפי (שווקים) וקוי עסקים שונים סייעו להתמודד בהצלחה עם המציאות הנוכחית באירופה.   
 
הכנסות נטו בשאר העולם (ROW, אשר כולל את קנדה, ישראל, שווקים מסוימים במזרח אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה) ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1 מיליארד דולר (המהווים 20% מסך כל ההכנסות), עלייה של 21% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות משאר העולם עלו ב-23%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהכללה של Taiyo ו-Cephalon, וכן מביצועים חזקים במזרח אירופה, אמריקה הלטינית וישראל.
הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון הראשון של 2012
הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון הראשון של 2012
הכנסות נטו ממוצרים גנריים ברבעון ראשון הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו מ-API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים, של 199 מליון דולר), עלייה של 12% בהשוואה ל-2.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011. הכנסות ממוצרים גנריים מורכבות מהכנסות מארה"ב של 1.2 מיליארד דולר, עלייה של 29% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, הכנסות מאירופה בסך של 775 מיליון דולר, ירידה של 15% (או 12% במונחי מטבע מקומי), והכנסות משאר העולם של 623 מיליון דולר, עלייה של 30%. העסק הגנרי בארה"ב נהנה הרבעון מהשקה של שבעה מוצרים גנריים חדשים, ובכללם חלק בבלעדיות מלאה, בלעדיות חלקית או בשווקים בהם התחרות מוגבלת. המוצרים שהושקו היו escitalopram, modafinil, progesterone, irbesartan ו-irbesartan/HCTZ, quetiapine ו-olanzapine ODT. בנוסף, נהנה העסק הגנרי שלנו בארה"ב מהמשך ההסכם עם חברת Ranbaxy בקשר להשקה שלהם את הגרסא הגנרית ל-®Lipitor העסק הגנרי באירופה ירד בעיקר כתוצאה מהלחצים הכלכליים והרגולטוריים הנמשכים. לעסק הגנרי בשאר העולם היה רבעון חזק במזרח אירופה ובאמריקה הלטינית בצירוף ההכללה של Taiyo ביפן, ובקיזוז קל של ירידה במכירות של מוצרים גנריים בקנדה.
הכנסות נטו ממוצרי מקור ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.1 מיליארד דולר, עלייה של 54% בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011. ההכנסות ממוצרי מקור מורכבות מהכנסות בארה"ב של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 60% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, הכנסות באירופה של 365 מיליון דולר, עלייה של 43%, והכנסות בשאר העולם של 212 מיליון דולר, עלייה של 32%. הכנסות ממוצרי מקור היוו 41% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-33% ברבעון הראשון של 2011.
 
העלייה בהכנסות ממוצרי מקור בהשוואה לרבעון הראשון של 2011 נבעה בעיקר בגלל ההכללה של מכירות Cephalon (בעיקר ®Provigil עם הכנסות שהסתכמו ב-291 מיליון דולר, ®Treanda עם 148 מיליון דולר ו- ®Nuvigil עם 84 מיליון דולר).
 
בנוסף, ההכנסות ממרבית מוצרי המקור של טבע היו גבוהות. ההכנסות שנרשמו על ידי טבע בגין ®Copaxone, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-8% ל-909 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 838 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, בין היתר בשל ההעברה המוצלחת של הזכויות באירופה מחברת סנופי וכן ממכירות מוגברות בשאר העולם. ההכנסות הגלובליות (In-Market) בגין ®Copaxone עלו ב-4% ל-941 מיליון דולר. בארה"ב, ההכנסות הגלובליות ירדו מעט ב-1% ל-617 מיליון דולר, כתוצאה משינוי הסכמי הפצה מסוימים על מנת לקבוע בהם לוח עמלות חדש, שקוזז על ידי העלאות מחירים. ההכנסות הגלובליות מחוץ לארה"ב צמחו ב-14% ל-324 מיליון דולר, במיוחד באירופה, רוסיה ומספר שווקים באמריקה הלטינית. ההכנסות שנרשמו על ידי טבע בגין  Azilectעלו ב-9% ל-72 מיליון דולר, בעוד ההכנסות הגלובליות (In-Market) עלו ב-7% ל-96 מיליון דולר, בעיקר בשל גידול בהיקפי המכירות במספר שווקים באירופה בכללם צרפת, ספרד ואיטליה. הכנסות ממוצרי נשימה ברבעון עלו ב-4% ל-190 מיליון דולר, בעיקר בשל מכירות גלובליות גבוהות יותר של ®Qvar שהגיעו ל-63 מיליון דולר, ושקוזזו בחלקן על ידי מכירות נמוכות יותר של ®ProAir שנבעו מהשינויים שנערכו בהסכמי הפצה מסויימים בארה"ב. ההשפעה הכוללת של השינויים בהסכמי הפצה אלו על מכירות מוצרי המקור שלנו בארה"ב ברבעון זה הסתכמה בכ-180 מיליון דולר.
הכנסות נטו ממוצרים ללא מרשם (OTC) ברבעון הסתכמו ב-196 מיליון דולר, עליה של 7%, או 10% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-184 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.
הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-215 מיליון דולר, בהשוואה ל-210 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.

מדדים עיקריים לרבעון הראשון של 2012
 
שינויים בשערי חליפין בין הרבעון והרבעון הראשון של 2011 הקטינו את ההכנסות בכ-81 מיליון דולר, עם השפעה חיובית זניחה על הרווח התפעולי. ההשפעה על ההכנסות נבעה בעיקר מההיחלשות של מטבעות מסוימים (בעיקר האירו) ביחס לדולר ארה"ב.
 
מידע על בסיס Non-GAAP רווח נקי ורווח למניה על בסיס Non-GAAP לרבעון אינם כוללים את הפריטים הבאים: 
 
  • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 414 מיליון דולר, מתוכם 402 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-12 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;

  • שערוך מלאי בסך 56 מיליון דולר בקשר עם רכישת Cephalon;

  • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 38 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם המפעל שלנו ב-Irvine ומפעל בריאות בעלי החיים שלנו;

  • ירידת ערך נכסים לזמן ארוך בסך 87 מיליון דולר;

  • הוצאות ארגון מחדש, עלויות רכישה והוצאות אחרות בסך 43 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הרכישות של Cephalon ו-Taiyo;

  • הסכמי פשרה משפטיים בסך 19 מיליון דולר, בעיקר בקשר לענייני אחריות מוצר בארה"ב; ו-

  • הטבות מס קשורות בסך 216 מיליון דולר.

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP  לתוצאות על בסיס Non-GAAP.
 
הרווח הנקי ורווח למניה על בסיס GAAP היו 859 מיליון דולר ו-0.97 דולר ברבעון, בהתאמה, בהשוואה ל-761 מיליון דולר ו-0.84 דולר ברבעון הראשון של 2011.
 
רווח תפעולי רבעוני על בסיס Non-GAAP בסך 1.6 מיליארד דולר, עלייה של 42% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011. הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הגיע לסך של 928 מיליון דולר, בהשוואה ל-867 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.
 
שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP היה 60.9% ברבעון, בהשוואה ל-58.8% ברבעון הראשון של 2011. הגידול משקף את העלייה בתרומה ממוצרי מקור, בעיקר בגלל ההכללה של Cephalon, וההשקות הגנריות החדשות בארה"ב, שקוזזו בחלקם על ידי הירידה במכירות מוצרים גנריים באירופה. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 51.1% ברבעון, בהשוואה ל-53.6% ברבעון הראשון של 2011.
 
הוצאות מחקר ופיתוח נטו (מו"פ) (לא כולל רכישה של מו"פ בתהליך) ברבעון הסתכמו ב-292 מיליון דולר, או 5.7% מההכנסות, בהשוואה ל-239 מיליון דולר, או 5.9% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2011. הגידול בהוצאה על מו"פ במונחים דולריים משקף בעיקר את ההכללה של Cephalon. הוצאות מו"פ ברוטו ברבעון הראשון של 2012, לפני החזר הוצאות מצדדים שלישיים על הוצאות מו"פ מסוימות, הסתכמו ב-315 מיליון דולר בקירוב, או 6.2% מההכנסות.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-916 מיליון דולר, או 18.0% מההכנסות, בהשוואה ל-825 מיליון דולר, או 20.2% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2011. העלייה במונחים דולריים נגרמה בעיקר בשל ההכללה של Cephalon ו-Taiyo כמו גם מההעברה של האחריות להפצת ושיווק Copaxone® באירופה, וקוזזה בחלקה על ידי תשלומי תמלוגים נמוכים יותר על מוצרים גנריים בארה"ב ושינויים בשערי מטבע חוץ. 
 
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-312 מיליון דולר ברבעון, או 6.1% מההכנסות, בהשוואה ל-221 מיליון דולר, או 5.4% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2011. הגידול נגרם בעיקר מהכללת Cephalon ו-Taiyo וכן מרווח ממכירת רשת בתי מרקחת בפרו שרשמנו ברבעון המקביל אשתקד.
 
הוצאות מימון נטו על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של 2012 הסתכמו ב-70 מיליון דולר, בהשוואה ל-38 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011. העלייה נבעה בעיקר מהוצאות ריבית גבוהות יותר הקשורות לגידול בחוב בקשר עם הרכישות של Cephalon ו- Taiyo.
 
ההפרשה למס על בסיס Non-GAAP ברבעון הייתה בשיעור של 13.7% והסתכמה ב-207 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס Non-GAAP של 1.5 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון הראשון של 2011 הייתה 121 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס Non-GAAP של 1.1 מיליארד דולר, או 11.2%. שיעור המס השנתי שלנו ל-2012 עולה בהשוואה לשיעור המס השנתי ב-2011, בעיקר בשל השינוי בתמהיל הגיאוגרפי והמוצרי שלנו בעקבות הרכישות של Cephalon ו-Taiyo. על בסיס GAAP, רשמנו הטבת מס של 9 מיליון דולר ברבעון הראשון.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-756 מיליון דולר, בהשוואה ל-900 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, ירידה של 16%. תזרים המזומנים החופשי - לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו ודיבידנד - הסתכם ב-414 מיליון דולר, ירידה של 19% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011. הירידה היא בעיקר תוצאה של פעולות חד-פעמיות וכן עלייה בהון החוזר. סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 31 במרץ, 2012, הינו 1.7 מיליארד דולר.
 
רכישה עצמית של ניירות ערך במהלך הרבעון הסתכמה בכ-11.9 מיליון מניות, ובסכום רכישה כולל של 533 מיליון דולר. אלו היו הרכישות הראשונות שבוצעו מאז אושרה בדצמבר 2011 תוכנית רכישה עצמית של 3 מיליארד דולר. כתוצאה מרכישה עצמית של מניות אלה, ירד מספר המניות בדילול מלא בכ-4 מיליון מניות מ-31 בדצמבר, 2011, ועד 31 במרץ, 2012.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 31 במרץ, 2012, הסתכם ב-23.2 מיליארד דולר, עלייה של 0.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.3 מיליארד דולר בתאריך 31 בדצמבר, 2011. הגידול בהון הינו בעיקר תוצאה של הרווח הנקי על בסיס GAAP בסך 859 מיליון דולר והתאמות לשינויים במטבע חוץ, שקוזזו בחלקם על ידי רכישה עצמית של מניות ודיבידנד שחולק.
 
לרבעון הראשון של 2012, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 882 מיליון, הן על בסיס GAAP והן על בסיס Non-GAAP. נכון לתאריך 31 במרץ, 2012, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-872 מיליון מניות. 

 
דיבידנד
דירקטוריון החברהבישיבתו ביום ה-8 במאי, 2012, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2012 בשיעור של 1.0ש"ח למניה (כ-26.3 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 8 במאי, 2012).
 
היום הקובע יהיה ה-21 במאי, 2012ויום התשלום נקבע ל-1 ביוני, 2012ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיבידנד בשיעור של 25%.
 
 
פרטי שיחת הועידה
 
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום רביעי9 במאי, 2012בשעה 8:30 בבוקר (שעון ניו יורקכדי לדון בתוצאות הרבעון הראשון של 2012. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובתwww.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 877.407.0784 (מארה"ב), +1.201.689.8561 (מישראל), או+1.201.689.8560  (מחוץ לארה"ב). שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 16 במאי, 2012, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר 877.870.5176  (מארה"ב) או+1.858.384.5517 (מחוץ לארה"ב). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 387204.
 
אודות טבע 
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נאסד"ק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,300 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. המוצרים הייחודיים והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2011  ב- 18.3 מיליארד דולר.

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 2 Min

This release contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition for our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential generic equivalents), competition for our generic products (including from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures), competition for our specialty pharmaceutical businesses, our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, decreasing opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the acquisition of Cephalon), the effects of increased leverage as a result of the acquisition of Cephalon, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic version of Protonix®, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, governmental investigations into sales and marketing practices (particularly for our specialty pharmaceutical products), uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based products, adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, any failure to retain key personnel (including Cephalon employees) or to attract additional executive and managerial talent, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, environmental risks and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2011 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission

כתבות נוספות בנושא