טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2013 ​​​​​​​​​​​​​​

הכנסות נטו של 4.9 מיליארד דולר; רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 1.12 דולר ועל בסיס GAAP של 0.74 דולר; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 1.1 מיליארד דולר

1 מאי 2013 | זמן קריאה ממוצע: 11 דקות

ירושלים, ישראל, 2 במאי, 2013 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-31 במרץ, 2013.

​​

"אנו מרוצים מתוצאות הרבעון הנוכחי של עסק התרופות היחודיות והמיזם המשותף שלנו בתחום התרופות ללא מרשם (OTC). התוצאות של העסק הגנרי, שהינו מרכיב מרכזי בפעילות העסקית של טבע, עמדו בציפיות שלנו והיו חזקות במיוחד במערב ובמזרח אירופה", אמר ד"ר ג'רמי לוין, נשיא ומנכ"ל טבע. "במהלך השנה האחרונה, התחלנו ליישם את התוכנית האסטרטגית אותה הצגנו בחודש דצמבר האחרון, ובצירוף המינויים הבכירים עליהם הכרזנו לאחרונה, יש לנו עתה את המבנה הארגוני הדרוש על מנת להמשיך ולתמוך בתוכנית זו. אני מאמין מאד שטבע מוכנה לנצל את ההזדמנויות העומדות בפניה כיום ולהתמודד בהצלחה עם התמורות שתפקודנה את התעשייה שלנו בעתיד".

​​

הכנסות לפי אזורים גיאוגרפיים לרבעון הראשון של 2013

​​

הכנסות נטו בארה"ב ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר (50% מסך כל ההכנסות), ירידה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. הירידה התרחשה בעיקר כתוצאה מירידה במכירות Provigil® בשל תחרות גנרית שהחלה ברבעון השני של 2012, ובנוסף, במהלך הרבעון הראשון של 2012 נהנינו מהשקות גנריות משמעותיות ובכללן הגרסא הגנרית ל-Zyprexa® וכן ההסכם שלנו עם חברת Ranbaxy בקשר עם ההשקה שלהם את הגרסא הגנרית ל-Lipitor®. ירידה זו קוזזה באופן חלקי על ידי מכירות חזקות של Copaxone®, Treanda®, Azilect® ומוצרי הנשימה שלנו, וכן תרופות גנריות אחרות שלא נמכרו במהלך הרבעון הראשון של 2012.

​​

הכנסות נטו באירופה ברבעון הראשון הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר (30% מסך כל ההכנסות), עלייה של 11%, או 10% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. ההכנסות באירופה ברבעון זה נהנו ממכירות חזקות של תרופות ללא מרשם ותרופות גנריות וכן ממכירות חזקות של חלק מהתרופות היחודיות שלנו, ובראשן Copaxone®, שצמח אורגנית וגם בעקבות קבלת זכויות השיווק וההפצה בגינו שהסתיימה בפברואר 2012. בנוסף, אנו ממשיכים להפיק תועלת מהאסטרטגיה והמודל העסקי שלנו באירופה המיועד להבטיח צמיחה רווחית ובת-קיימא.

​​

הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון הראשון הסתכמו ב-966 מיליון דולר (20% מסך כל ההכנסות), ירידה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות משאר העולם עלו ב-1%. בנוסף להשפעה שלילית של שינויים בשערי חליפין, בעיקר ביפן ובאמריקה הלטינית, הירידה הקלה בהכנסות נבעה מירידה במכירות במדינות מסוימות באמריקה הלטינית וכן בקנדה, בעיקר בשל רפורמות מחיר ברחבי המדינה. אלו קוזזו בחלקן על ידי מכירות חזקות של עסק התרופות ללא מרשם שלנו וכן מהצמיחה הרווחית והנמשכת של מכירות תרופות גנריות ברוסיה ובישראל.

הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון הראשון של 2013

 

הכנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים, של 186 מיליון דולר), ירידה של 12% בהשוואה ל-2.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2012. הכנסות מתרופות גנריות היוו 47% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-51% ברבעון הראשון של 2012. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 

 • הכנסות מארה"ב של 895 מיליון דולר, ירידה של 27% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. הירידה משקפת בעיקר היעדר תמלוגים הרבעון מכוח ההסכם שלנו עם חברת Ranbaxy בקשר להשקה שלהם את הגרסא הגנרית ל-Lipitor®. כמו כן, חלה ירידה במכירות הגרסאות הגנריות ל-Lexapro® ו-Adderall XR® בשל תחרות גוברת. הירידה קוזזה חלקית מהכנסות מתרופות שנמכרו ברבעון הראשון של 2013 ולא נמכרו ברבעון הראשון של 2012, הגדולה שבהן הינה fenofibrate, הגרסא הגנרית ל-TriCor®.
 • הכנסות מאירופה בסך של 873 מיליון דולר, עלייה של 9%, או 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. עלייה זו נבעה בעיקר מחדירה גנרית גוברת בצרפת ובאיטליה, מהשקות מוצלחות במהלך הרבעון ומהשפעת המשא ומתן המחודש שקיימנו עם חלק מהמפיצים באזור, שהפחיתה את המכירות ברבעון הראשון של 2012. העלייה בהכנסות קוזזה בחלקה כתוצאה מהתנאים המקרו-כלכליים הנמשכים ומרפורמות בריאות בשווקי מפתח באירופה. במהלך הרבעון הושקו באירופה התרופות הגנריות העיקריות הבאות: montelukast, ziprasidone, ibandronate sodium ו-zoledronic acid. אנו שמרנו על מיקומנו בשווקים המרכזיים באזור.
 • הכנסות משאר העולם של 547 מיליון דולר, ירידה של 8%, או 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. הירידה הרבעון נבעה בעיקרה ממכירות נמוכות יותר בקנדה, שהושפעו בעיקר מרפורמות מחיר שנכפו על ידי הממשלה, ומדינות מסוימות באמריקה הלטינית, וקוזזה באופן חלקי על ידי הצמיחה הנמשכת ברוסיה וישראל.

 

הכנסות נטו מתרופות יחודיות ברבעון הראשון הסתכמו ב-2.1 מיליארד דולר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. ההכנסות מתרופות יחודיות מורכבות מ:

 • ​​הכנסות מארה"ב של 1.5 מיליארד דולר, ירידה קלה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012.​​

 

 • הכנסות מאירופה של 412 מיליון דולר, עלייה של 12%, או 11% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. 

 • ​הכנסות משאר העולם של 176 מיליון דולר, ירידה של 16%, או 14% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012.

​​

הכנסות מתרופות יחודיות היוו 42% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-41% ברבעון הראשון של 2012.

​​

ההכנסות מתרופות יחודיות היו ללא שינוי בהשוואה לרבעון הראשון של 2012, וזאת על אף כניסת התחרות הגנרית ל-Provigil® ברבעון השני של 2012, כתוצאה ממכירות חזקות של כמה מהתרופות היחודיות האחרות שלנו, ובראשן Copaxone®, Treanda®, Qvar® ו-Azilect®.

​​

ההכנסות הגלובליות שנרשמו על ידי טבע בגין Copaxone®, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-17% במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי, לכ-1.1 מיליארד דולר בהשוואה ל-0.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2012. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בכמויות ובמחיר בארה"ב, שם עלו ההכנסות ב-31% ל-806 מיליון דולר, וכן מקבלת זכויות השיווק וההפצה באירופה, וקוזז באופן חלקי על ידי מכירות נמוכות ברוסיה בשל עיתוי המכרזים במדינה. ההכנסות מ-Copaxone® מחוץ לארה"ב היו 258 מיליון דולר, ירידה של 12% במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי.

הכנסות נטו מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 306 מיליון דולר, עלייה של 56%, או 58% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-196 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2012. עלייה משמעותית זו הינה כתוצאה ממכירות חזקות והגדלת נתח שוק בשווקי מפתח באירופה ובמזרח אירופה, באופן חלקי כתוצאה מעונת חורף קשה, משיפור בביצועים של החלקים האחרים של העסק של המיזם המשותף שלנו, PGT Healthcare, ומגידול במכירת תרופות ללא מרשם לחברת Procter & Gamble בארה"ב מתוקף חוזה ייצור שהחל בנובמבר 2011.

​​

הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-212 מיליון דולר, בהשוואה ל-215 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012.

מדדים עיקריים לרבעון הראשון של 2013

 

שינויים בשערי חליפין, בעיקר היחלשות היין היפני, בין הרבעון הנוכחי והרבעון הראשון של 2012 הקטינו את ההכנסות בכ-35 מיליון דולר. עם זאת, נרשמה ירידה בהוצאות בשל שינויים בשערי חליפין אלו, ולכן הייתה להם השפעה שלילית קטנה יותר של 12 מיליון דולר על הרווח התפעולי.

​​

מידע על בסיס non-GAAP ברבעון הנוכחי, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 330 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליארד דולר ו-822 מיליון דולר ברבעון השלישי והרביעי של 2012, בהתאמה. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

​​ 

 • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 279 מיליון דולר, מתוכם 269 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-10 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;​​

 

 • הוצאות מימון בסך 94 מיליון דולר בקשר עם הוצאות חד-פעמיות בגין פירעון מוקדם של אגרות חוב בכירות והוצאות אחרות;​​

 

 • הוצאות ארגון מחדש ורכישה בסך 43 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הרכישה של Cephalon;​​

 

 • הסכמי פשרה משפטיים בסך 27 מיליון דולר;​​

 

 • ירידת ערך נכסים לזמן ארוך בסך 15 מיליון דולר;​​

 

 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 12 מיליון דולר; ​​


 • הטבות מס קשורות בסך 140 מיליון דולר.

​​​

 טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

​​

רווח תפעולי רבעוני על בסיס non-GAAP בסך 1.3 מיליארד דולר, ירידה של 21% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הינו 874 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 928 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012.

​​

שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.6% ברבעון, בהשוואה ל-60.9% ברבעון הראשון של 2012. הירידה הינה בעיקר תוצאה של כניסת תחרות גנרית ל-Provigil® וירידה בהכנסות מתרופות גנריות בבלעדיות בארה"ב, שקוזזו בחלקן על ידי מכירות גבוהות יותר של Copaxone®. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.8% ברבעון, בהשוואה ל-51.1% ברבעון הראשון של 2012, שיעור שהושפע מהפחתות גבוהות יותר בגין פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו, עליית ערך של מלאי ועלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו (מו"פ) ברבעון הסתכמו ב-329 מיליון דולר, או 6.7% מההכנסות, בהשוואה ל-292 מיליון דולר, או 5.7% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2012. כ-62% מהוצאות המחקר ופיתוח נטו ברבעון הראשון היו בגין תרופות יחודיות והשאר בגין תרופות גנריות ומו"פ אחר. הגידול בהוצאה על מו"פ משקף את מאמצינו הגוברים והממוקדים לבנות את צנרת המוצרים שלנו ולחזק אותה בהתאם לאסטרטגיה החדשה שלנו.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-985 מיליון דולר, או 20.1% מההכנסות, בהשוואה ל-916 מיליון דולר, או 18.0% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2012. העלייה נגרמה בעיקר בשל הוצאות גבוהות יותר על תרופות יחודיות, השקעה גדולה יותר בתרופות ללא מרשם בשווקים בשאר העולם ובאירופה וכן מקבלת הזכויות בגין Copaxone® באירופה. העלייה קוזזה בחלקה על ידי הוצאות נמוכות יותר על מוצרי בריאות האישה ותרופות גנריות בארה"ב, הוצאות נמוכות יותר על תרופות לטיפול בהפרעות שינה בארה"ב וכן מהשפעות שערי חליפין.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-307 מיליון דולר ברבעון, או 6.3% מההכנסות, בהשוואה ל-312 מיליון דולר, או 6.1% מההכנסות, ברבעון הראשון של 2012.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמו ב-81 מיליון דולר (בניכוי הוצאות חד-פעמיות בקשר עם פירעון מוקדם של אגרות חוב בכירות והוצאות אחרות בסך 94 מיליון דולר), בהשוואה ל-70 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012. העלייה נבעה בעיקר מהוצאות ריבית גבוהות יותר כתוצאה מהארכת הזמן לפירעון של מצבת החוב שלנו כמו גם הוצאות גבוהות יותר על פעולות גידור במהלך הרבעון הראשון של 2013.

  

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הייתה בשיעור של 16.5% והסתכמה ב-193 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון הראשון של 2012 הייתה 207 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5 מיליארד דולר, או שיעור של 13.7%. שיעור המס השנתי שלנו ל-2013 צפוי להיות גבוה מזה של 2012 בעיקר כתוצאה מהשינוי בתמהיל האזורים הגיאוגרפיים והתרופות שאנו מתכננים למכור השנה.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP היה 960 מיליון דולר ברבעון הראשון, ירידה של 26% בהשוואה לרבעון הראשון של 2012. הרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP הרבעון הינו 1.12 דולר, ירידה של 24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP היו 630 מיליון דולר ו-0.74 דולר ברבעון, בהשוואה ל-859 מיליון דולר ו-0.97 דולר, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2012.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-756 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012, עלייה של 46%. תזרים המזומנים החופשי - לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו ודיווידנד - הסתכם ב-640 מיליון דולר, עלייה משמעותית בהשוואה ל-414 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012. הגידול בתזרים המזומנים משקף בעיקר עלייה במזומן מפעילות תפעולית והשקעות קטנות יותר ברכוש קבוע, שקוזזו בחלקם על ידי תשלומי דיווידנד גבוהים יותר ותמורה נמוכה יותר ממכירה של נכסים.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 31 במרץ, 2013, ירד ל-1.6 מיליארד דולר בהשוואה ל-3.1 מיליארד דולר ב-31 לדצמבר, 2012. הירידה משקפת בעיקר פירעון חוב של 1.8 מיליארד דולר, כמתואר להלן.

 

במהלך הרבעון בוצעה רכישה עצמית של כ-5.2 מיליון מניות בעלות כוללת של כ-200 מיליון דולר. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 33.3 מיליון מניות בסכום כולל של כ-1.4 מיליארד דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2011.

  

לרבעון הראשון של 2013, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 856 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 31 במרץ, 2013, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-851 מיליון מניות.

  

החוב הכולל נכון ל-31 במרץ, 2013, עמד על כ-12.7 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-14.7 מיליארד דולר ב-31 לדצמבר, 2012. במהלך הרבעון הראשון של 2013, טבע פרעה חוב בסך 1.8 מיליארד דולר שהורכב משלושה פירעונות שונים: 1 מיליארד דולר ערך נקוב איגרות חוב בכירות 1.7% שפירעונן ב-2014; 500 מיליון דולר ערך נקוב איגרות חוב בכירות 5.55% שפירעונן ב-2016; ו-248 מיליון דולר ערך נקוב של הלוואה בריבית משתנה מה-European Investment Bank שפירעונה ב-2015. כתוצאה מפירעון חוב זה, ירד המינוף של טבע מ-39% ב-31 לדצמבר 2012 ל-36% ב-31 במרץ 2013.

  

ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 במרץ, 2013, הסתכם ב-22.8 מיליארד דולר, ירידה קלה בהשוואה ל-22.9 מיליארד דולר ב-31 בדצמבר, 2012. הירידה בהון הינה בעיקר תוצאה של השפעה שלילית של התאמות לשערי חליפין, תשלומי דיווידנד ורכישה חוזרת של מניות, שקוזזו בחלקם על ידי הרווח הנקי על בסיס GAAP בסך 630 מיליון דולר.

  

דיווידנד

 דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 30 באפריל, 2013, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2013 בשיעור של 1.15 ש"ח למניה (כ-32 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 30 באפריל, 2013).
  

היום הקובע יהיה 20 במאי, 2013, ויום התשלום נקבע ל-3 ביוני, 2013. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

  

פרטי שיחת הועידה

​​​​​​​​הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 2 במאי, 2013, בשעה 8:00 בבוקר (שעון ניו יורק) כדי לדון בתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2013. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 1.888.771.4371 (מארה"ב או קנדה) או 1.847.585.4405+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 34657214. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 9 במאי, 2013, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר1.888.843.7419 (מארה"ב או קנדה) או 1.630.652.3042+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 34657214.
 

אודות טבע

​​​​​​​​טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.
 

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ- 1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2012 ב- 20.3 מיליארד דולר.

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 2 Min

This release contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition for our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential purported generic equivalents), competition for our generic products (including from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures), competition for our specialty pharmaceutical businesses, our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, decreasing opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions, the effects of increased leverage as a result of recent acquisitions, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic version of Protonix®, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, governmental investigations into sales and marketing practices (particularly for our specialty pharmaceutical products), uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathways for the registration and approval of biotechnology-based products, adverse effects of political or economical instability, corruption, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, environmental risks and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2012 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and the Company undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

כתבות נוספות בנושא