טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2016

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2016

3 אוג 2016 | זמן קריאה ממוצע: 17 דקות

רבעון שני, 2016​
הכנסות​ 5.00$ מיליארד​
רווח למניה על בסיס GAAP​ 0.20$​
רווח למניה על בסיס non-GAAP​ 1.25$​
רווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015​ 1.43$​

 

 • בשניים באוגוסט, טבע השלימה את רכישת אקטביס ג'נריקס
 • בשלושה באוגוסט, טבע הסכימה לרכוש את חברת אנדה ב-500$ מיליון.

ירושלים, ישראל, 4 באוגוסט, 2016 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
(NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2016.


"אנו שבעי רצון מביצועי החברה ברבעון זה, ומהצעדים שאנו נוקטים כדי לפתח את עסקינו, ובמיוחד השלמתה לאחרונה של רכישת Actavis Generics והרכישה המוצעת של חברת Anda. בעסקת Actavis חיברנו יחד שני עסקים מובילים המשלימים זה את זה ביכולות מחקר ופיתוח, פורטפוליו וצבר מוצרים, פרישה גיאוגרפית, תשתיות שרשרת אספקה וייצור וגם תרבויות. התוצאה הינה טבע חזקה ותחרותית יותר, הממוצבת היטב להצליח בשוק הגלובלי המתפתח," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.


ויגודמן הוסיף, "כאשר אנו מביטים קדימה, אנו מתמקדים באינטגרציה של Actavis Generics, בעמידה ביעדים התפעוליים והפיננסיים שלנו, ובפיתוח ומסחור צבר המוצרים הייחודיים שלנו, המכיל יותר מ-35 מוצרים. אנו מתכוונים להשתמש בתזרים המזומנים החזק שלנו על מנת להפחית את רמת החוב ולהמשיך ולהשקיע במוצרים ייחודיים מבטיחים. אנו נלהבים מעתידה של טבע ומחתירתנו המתמשכת לאפשר גישה לתרופות חשובות למטופלים ברחבי העולם."

תוצאות הרבעון השני של 2016

הכנסותינו ברבעון השני של 2016 היו 5.0$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2015. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו עלו ב-4%.

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון השני של שנת 2016 לרבעון השני של 2015 הקטינו את הכנסותינו ב-141$ מיליון, והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס GAAPב-55$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-52$ מיליון.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2016 היה 2.9$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 57.1% ברבעון, בהשוואה ל-58.4% ברבעון השני של 2015. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2016 היה 3.2$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 62.5% ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-62.8% ברבעון השני של 2015.

הוצאות מחקר ופיתוח בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח) ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-370$ מיליון בהשוואה ל-357$ מיליון ברבעון השני של 2015. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.3% מההכנסות ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-7.2% ברבעון השני של 2015. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-125$ מיליון, ירידה של 7% בהשוואה ל-134$ מיליון ברבעון השני של 2015. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 עלו ב-11% ל-245$ מיליון, בהשוואה ל-220$ מיליון ברבעון השני של 2015 בעיקר בשל עליה בהוצאות הפיתוח הקשורות לנכסים שנרכשו בעסקאות לבריס ואוספקס.

הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-898$ מיליון, או 17.8% מההכנסות ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-846$ מיליון, או 17.0% מההכנסות, ברבעון השני של 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השני של 2016 ירדו ב-1% ל-333$ מיליון, בהשוואה ל-335$ מיליון ברבעון השני של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההוצעות עלו ב-7%. העליה במונחי מטבע מקומי  נבעה בעיקר מהכלתן של הוצאות השיווק של חברת Rimsa, החל ברבעון הראשון של 2016 ובתחילת פעילות המיזם העסקי שלנו ביפן. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 עלו 5% ל-478$ מיליון, בהשוואה ל-457$ מיליון ברבעון השני של 2015, במונחי דולר אמריקאי ובמונחי מטבע המקורי, בעיקר עקב עליה בהוצאות התמלוגים.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-299$ מיליון ברבעון השני של 2016, או 5.9% מההכנסות, בהשוואה ל-307$ מיליון ו-6.2% מההכנסות, ברבעון השני של 2015.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP על בסיס GAAP ברבעון היה 0.4$ מיליארד ברבעון השני של 2016, ירידה של 45% בהשוואה ל-0.7$ מיליארד ברבעון השני של 2015. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.6$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2015.

EBITDA (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP, המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים, בנטרול הוצאות הפחת לתקופה) ברבעון השני של 2016 היה 1.7$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2015.

הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-105$ מיליון, בהשוואה ל-41$ מיליון ברבעון השני של 2015. העליה בהוצאות נבעה בעיקר מהפרשה לירידת ערך על השקעתנו בחברת Mesoblast. הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-6$ מיליון, בהשוואה ל-41$ מיליון ברבעון השני של 2015. .

ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP ברבעון השני של 2016 היו 29$ מיליון, או 11%, על רווח לפני מס של 256$ מיליון. ברבעון השני של 2015 ההוצאות למס הכנסה היו 88$ מיליון, או 14%, על רווח לפני מס של 621$ מיליון. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-333$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.6$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2015 היו 345$ מיליון על רווח לפני מס של 1.6$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 22%. ייתכן כי שיעור המס הרבעוני ישתנה מרבעון לרבעון, אולם אנו מצפים ששיעור המס השנתי ל-2016 יהיה 21%, בדומה לשיעור המס בשנת 2015.

ברבעון השני של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 920 מיליון על בסיס GAAP ו-979 מיליון על בסיס non-GAAP. ברבעון השני של 2015 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 859 מיליון הן על בסיס GAAP והן על בסיס non-GAAP. מספר המניות עלה כתוצאה מהנפקות ההון בדצמבר 2015, ומספר המניות על בסיס non-GAAP משקף את הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, אשר להן אפקט מדלל על הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP.

בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP לרבעון השני של שנת 2016, היה 860 מיליון.

נכון ל-30 ביוני, 2016, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-995 מילון.

הרווח הנקי המיוחס לטבע על בסיס GAAP והרווח למניה על בסיס GAAP היו 254$ מיליון ו-0.20$, בהתאמה, ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-539$ מיליון ו-0.63$, בהתאמה, ברבעון השני של 2015. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP והרווח למניה על בסיס non-GAAP היו 1.2$ מיליארד ו-1.25$, בהתאמה, ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-1.43$ ברבעון השני של 2015. הרווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 היה 1.43$.


מידע על בסיס non-GAAP
: ברבעון השני של 2016, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 974$ מיליון. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים: 

 • הפרשה לירידת ערך של נכסים של נכסים בסך 572$ הקשורה בעיקר ל-Revascor® ול-Zecuity®;
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 193$ מיליון, מתוכם 146$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-47$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 166$ מיליון הקשורות בעיקר להסכמה עקרונית הקשורה לתביעה המשפטית בגין aripiprazole;
 • הוצאות מימון בסך 99$ מיליון הקשורות בעיקר להפרשה לירידת ערך על השקעתנו בחברת Mesoblast;
 • התאמות מלאי נרכש בסך 85$ מיליון;
 • הוצאות רכישה, אינטגרציה וארגון מחדש בסך 82$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 39$ מיליון;
 • תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 28$ מיליון;
 • התאמות לקשורות לזכויות מיעוט בסך מינוס 43$ מיליון;
 • הטבות מס קשורות בסך 304$ מיליון.

נתוני ה-non-GAAP המוצגים על ידי החברה הם אלו המשמשים את הנהלת טבע והדירקטוריון שלה על מנת להעריך את הביצועים העסקיים של החברה, לשם השוואה מול תכניות העבודה ותקציב החברה, ובסופו של דבר להערכת ביצועי ההנהלה. טבע מספקת את נתוני ה-non-GAAP למשקיעים כמידע משלים ולא כתחליף או במקום נתוני GAAP, משום שההנהלה מאמינה שנתונים אלו מספקים מידע שימושי עבור המשקיעים ומסייעים למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס U.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.
 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2016 הסתכם ב-1.0$ מיליארד, ירידה של 35% בהשוואה לרבעון השני של 2015. הירידה נבעה בעיקר מעליה ביתרת הלקוחות, בניכוי SR&A, שקוזזה חלקית על ידי עליה ביתרת הספקים. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-0.8$ מיליארד, ירידה של 40% בהשוואה לרבעון השני של 2015.

סך המזומנים וההשקעות ב-30 ביוני, 2016, עלה ל-8.2$ מיליארד, בהשוואה ל-7.2$ מיליארד ב-31 במרץ, 2016.

ההון העצמי של החברה, ב-30 ביוני, 2016, הסתכם ב-32.0$ מיליארד בהשוואה ל-30.6$ מיליארד ב-31 במרץ, 2016..

תוצאות המגזרים ברבעון השני של 2016

תרופות גנריות

 

Three Months Ended June 30,
           2015                                2016 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ ​2.294 100.0%​ ​$ ​2.466 100.0%​
​Gross profit ​1,072 ​46.7% 1.198 ​48.6%
​R&D expenses ​125 5.4% ​134 ​5.4%
​S&M expenses ​333 ​14.5% ​335 ​13.6%
Segment profit* $ ​614 ​26.8% $ ​729 ​29.6%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization and certain other items.
 

 

תרופות גנריות - הכנסות
 

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-2.3$ מיליארד, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השני של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ירדו ב-4%. הכנסות אלו מורכבות מ::

 

 • הכנסות בארה"ב של 892$ מיליון, ירידה של 33% בהשוואה לרבעון השני של 2015. הירידה נבעה בעיקר מירידה במכירות של  aripiprazole (Abilify®), esomeprazole (Nexium®) ושל budesonide (Pulmicort®) עקב אבדן בלעדיות.
 • הכנסות באירופה של 660$ מיליון, ירידה של 1%, במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, לצד עליה במכירות ה-API לצדדים שלישיים.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 742$ מיליון, עליה של 56%, או של 71% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר ביפן מהמיזם העסקי שלנו עם טקדה אשר החל לפעול באפריל 2016, כמו גם מעליה בהכנסות בונצואלה ובקנדה.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל, הסתכמו ב-207$ מיליון ברבעון השני של 2016, עליה של 13% בהשוואה לרבעון השני של 2015, עקב עליה במכירות באירופה ובארצות הברית.

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 46% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-50% ברבעון השני של שנת 2015.

תרופות גנריות - רווח גולמי
 

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2016 הסתכם ב-1.1$ מיליארד, ירידה של 11% בהשוואה לרבעון השני של שנת 2015. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של aripiprazole (Abilify®) ושל esomeprazole (Nexium®) בארצות הברית, שהינם מוצרים בעלי רווח גולמי גבוה. הירידה קוזזה חלקית על ידי עליה ברווח הגולמי של שווקי שאר העולם ואירופה ושל עסקי ה-API שלנו.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2016 ירד ל-46.7% מ-48.6% ברבעון השני של שנת 2015.

תרופות גנריות - רווחיות
 

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-614$ מיליון ברבעון השני של 2016, ירידה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2015. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 26.8% ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-29.6% ברבעון השני של 2015. הירידה ברווחיות נבעה בעיקר מהירידה ברווח הגולמי של המגזר.

תרופות יחודיות
 
Three Months Ended March 30,
           2015                                2016 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ 2,271 100.0%​ ​$ 2,090 100.0%​
​Gross profit ​1,978 ​87.1% 1,808 ​86.5%
​R&D expenses ​245 ​10.8% ​220 ​10.5%
​S&M expenses 478 ​21.0% ​457 ​21.9%
Segment profit* $ ​1,255 ​55.3% $ ​1,131 ​54.1%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization and certain other items.
 
תרופות יחודיות - הכנסות

 

הכנסותינו מתרופות יחודיות
הסתכמו ב-2.3$ מיליארד ברבעון השני של 2016, עליה של 9% בהשוואה לרבעון השני של 2015. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.8$ מיליארד, עליה של 9% בהשוואה לרבעון השני של 2015. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-414$ מיליון, עליה של 10%, או של 9% מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2015. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 85$ מיליון, ירידה של 6%, אך עליה של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2015.  
ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 45% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-42% ברבעון השני של שנת 2015.

 

העליה בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון השני של 2015 נבעה מעליה במכירות בכל תחומי הליבה שלנו.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2016 ו-2015:

 
Three Months Ended June 30, Percentage Change
           2015                                2016  ​2016 - 2015
U.S.$ in millions
CNS ​$ 1,415 ​$ 1,353 5%​
Copaxone® 1,141 1,054 8%​
Azilect® ​108 ​105 3%​
​Nuvigil® ​51 ​91   (​44%)
Respiratory 313 ​253 24%​
​ProAir® 135 128 5%​
​QVAR® 116 83 40%​
​Oncology 334 293 14%​
​Treanda® and Bendeka 207 179 16%
​Women's Health 117 110 6%
​Other Specialty 92 81​ 14%
Total Specialty Medicines $ 2,271 $ 2,090 9%

 

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.1$ מיליארד, עליה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2015. .

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-955$ מיליון, עליה של 10% בהשוואה לרבעון השני של 2015. העליה נבעה בעיקר מירידה במכירות Medicaid אשר הובילה להחזרים נמוכים יותר ברבעון הנוכחי ולהפחתת ההערכות להחזרים בגין רבעונים קודמים, כמו גם מהשפעתה של העלאת מחיר של 7.9% בינואר 2016 על שני מוצרי קופקסון®. על פי נתוני IMS לחודש יוני 2016, בסוף הרבעון השני של 2016, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 24.9% ו-29.1% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 82% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-186$ מיליון, עליה של 1%, או של 3% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2015, עקב גידול בנפחי המכירה בשווקים מסוימים באירופה ובשאר העולם.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השני של 2016 היו 108$ מיליון, עליה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2015. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו ב-9% עקב תחרות גנרית בחלק משווקי אירופה. .

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-313$ מיליון ברבעון השני של 2016, עליה של 24% בהשוואה לרבעון השני של 2015. המכירות של ®ProAir עלו 5% ל-135$ מיליון ברבעון השני של 2016, בהשוואה לרבעון השני של 2015, עקב תנודות מחירים חיוביות שקוזזו חלקית על ידי ירידה בנפח המכירות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם עלו 40% ל-116$ מיליון ברבעון השני של 2016, בהשוואה לרבעון השני של 2015, בעיקר נוכח תנודות מחירים חיוביות..

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השני של 2016 היו 334$ מיליון, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השני של 2015. המכירות של ®Treanda ו-Bendeka™ הסתכמו ב-207$ מיליון ברבעון השני של 2016, עליה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2015, בעיקר עקב עליה בנפח המכירות..

תרופות יחודיות - רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 הסתכם ב-2.0$ מיליארד, עליה של 170$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2015. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 היה 87.1%, בהשוואה ל-86.5% ברבעון השני של 2015.

 
תרופות יחודיות - רווח גולמי
 

רווחיות מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.3$ מיליארד ברבעון השני של 2016, עליה של 11% בהשוואה לרבעון השני של 2015, בעיקר עקב העליה ברווח הגולמי שקוזזה חלקית על ידיד עליה בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות המחקר והפיתוח.

רווחיות מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 55.3% ברבעון השני של 2016, בהשוואה ל-54.1% ברבעון השני של 2015.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2016 ו-2015:

 
Multiple Sclerosis
Three months ended June 30,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of MS Revenues
​Revenues $ 1,141 100.0%​ ​$ 1,054 100.0%​
​Gross profit 1,029 90.2% 953 90.4%
​R&D expenses 20 1.8% ​26 2.5%
​S&M expenses 81 7.1% 88 8.3%
​MS profit* $ 928 81.3ֵֵֵֵ% $ 839 79.6%
Other Specialty
Three months ended March 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of Other Specialty Revenues
​​Revenues $ 1,130 100.0%​​ ​$ 1,036​ 100.0%​​
​​Gross profit 949 84.0%​​ 855 ​82.5%​
​​R&D expenses 225 19.9% 194 18.7%
​​S&M expenses 397 35.2%​ 369 35.6%​
​Other Specialty profit $ 327 28.9%​ $​ 292 28.2%​
 

 

פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT הסתכמו ב-262$ מיליון, עליה של 25% בהשוואה ל-210$ מיליון ברבעון השני של 2015. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-58% בעיקר עקב אינפלציה בוונצואלה. .

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-379$ מיליון ברבעון השני של 2016, עליה של 54$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2015.

הכנסות אחרות הסתכמו ב-211$ מיליון ברבעון השני של 2016, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה להכנסות של 200$ מיליון ברבעון השני של 2015.

 

תחזית פיננסית לשנת 2016

 • אנו מצפים להכנסות של 22.5$-22.0$ מיליארד לשנת 2016.
 • הרווח למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2016 צפוי להיות 5.40$-5.20$ בהתבסס על מספר מניות ממוצע של 1,021 מיליון.
 • אנו מצפים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2016 בסך 6.1$-5.7$ מיליארד.

תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2016. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס non-GAAP מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, התאמות ערך מלאי, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.

דיבידנד

ב-1 באוגוסט, 2016, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2016 בשיעור של 0.34$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 4 באוגוסט, 2016.

המועד הקובע יהיה ה-22 באוגוסט, 2016 ומועד התשלום נקבע ל-8 בספטמבר, 2016. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%. 

ב-1 באוגוסט, 2016, הדירקטוריון הוסיף והכריז על תשלום דיווידנד רבעוני במזומן 2016 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 בספטמבר, 2016 ומועד התשלום נקבע ל-15 בספטמבר, 2016. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום חמישי, 4 באוגוסט, 2016, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2016 ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-254-0808, בקנדה 1-866-607-2172; בשאר העולם 2-541003 145 (0)44+; קוד גישה 88267484. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

 

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-10 ביוני, 2016 על ידי חיוג:
 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה,
או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 88267484.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים בכמעט כל התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשניים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, ומחזיקה גם בצבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from generic equivalents such as the recently launched Sandoz product) and our ability to continue to migrate users to our 40 mg/mL version and maintain patients on that version; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities (such as our pending acquisitions of Allergan’s generic business and Rimsa), or to consummate and integrate acquisitions; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission

כתבות נוספות בנושא