טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2012

הכנסות נטו של 5.0 מיליארד דולר, עלייה של 19%; רווח למניה (על בסיס GAAP) של 0.99 דולר, עלייה של 55%; רווח למניה (על בסיס Non-GAAP) של 1.28 דולר, עלייה של 16%

1 אוג 2012 | זמן קריאה ממוצע: 11 דקות

ירושלים, 2 באוגוסט, 2012 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-30 ביוני, 2012.

עיקרי התוצאות:

    • הכנסות נטו של 5.0 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.2 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011, עלייה של 19%.  
    • שיעור צמיחה אורגני של 3% בהכנסות נטו בהשוואה לרבעון השני של 2011, או 7% בניכוי השפעת התחרות הגנרית ל-Provigil®.
    • רווח נקי ורווח מדולל למניה (על בסיס GAAP) של 863 מיליון דולר ו-0.99 דולר למניה, עלייה של 50% ו-55%, בהתאמה, בהשוואה ל-576 מיליון דולר ו-0.64 דולר למניה ברבעון השני של 2011.
    •  רווח תפעולי (על בסיס Non-GAAP) של 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 27% בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011.
    • רווח נקי ורווח מדולל למניה (על בסיס Non-GAAP) של 1.1 מיליארד דולר
      ו-1.28 דולר למניה, עלייה של 14% ו-16%, בהתאמה, בהשוואה ל-1.0 מיליארד דולר  ו-1.10 דולר למניה ברבעון השני של 2011.
    • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 1.2 מיליארד דולר ותזרים מזומנים חופשי של 709 מיליון דולר.
    • החברה מאשררת את תחזיותיה לשנת 2012.

"זה היה רבעון משמעותי עבור טבע בו המשכנו לקראת השגת יעדינו הפיננסיים לשנה כולה", אמר ד"ר ג'רמי לוין, נשיא ומנכ"ל טבע. "העסק הגנרי שלנו בארה"ב ממשיך להתאושש ומפגין מגמה חיובית, העסק הממותג צומח בשיעורים גבוהים, והעסק הגנרי שלנו באירופה צמח בצורה משמעותית בהשוואה לרבעון הראשון של שנה זו, על אף שתוצאותיו ירדו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בשל התנאים המקרו-כלכליים. באופן כללי, אנו מזהים הזדמנויות משמעותיות ביותר לפנינו, ואנו מצפים להוסיף ולבנות ערך לבעלי המניות שלנו לאורך זמן."

הכנסות נטו בארה"ב ברבעון השני הסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר (המהווים 49% מסך כל ההכנסות), עלייה של 28% בהשוואה לרבעון השני של 2011, בראש ובראשונה כתוצאה ממכירות חזקות של התרופות הגנריות שלנו, ובכלל זה השקה של ארבע תרופות חדשות, ותרופות המקור שלנו, וכן בשל הכללה של תוצאות Cephalon.
הכנסות נטו באירופה ברבעון השני הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר (המהווים 30% מסך כל ההכנסות), ללא שינוי בהשוואה לרבעון השני של 2011, אולם עלייה של 12% במונחי מטבע מקומי. ההכנסות באירופה ברבעון זה נהנו מהכללת המכירות של חברת Cephalon וכן ממכירות חזקות של כמה מתרופות המקור של טבע, ובראשן קופקסון. המכירות במספר שווקים באירופה גדלו, ובכללם איטליה וספרד, בהם המכירות במונחי מטבע מקומי גדלו בכ-10% ו-6%, בהתאמה.
מגמות חיוביות אלו קוזזו על ידי השפעה שלילית של שערי חליפין (בעיקר של האירו והפורינט ההונגרי) על המכירות שלנו, וכן במידה פחותה יותר על ידי מכירות גנריות נמוכות יותר כתוצאה מלחצים מקרו-כלכליים נמשכים ורפורמות בריאות בשווקי מפתח באירופה.  
הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון השני הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר (המהווים 21% מסך כל ההכנסות), עלייה של 30% בהשוואה לרבעון השני של 2011. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות משאר העולם עלו ב-36%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר ממכירות ברוסיה ומדינות נוספות במזרח אירופה, אמריקה הלטינית וישראל, וכן מהכללה של Cephalon ו-Taiyo, הרכישה שביצענו ביפן.

הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון השני של 2012

 

כנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון השני הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים, של 200 מיליון דולר), עלייה של 9% בהשוואה ל-2.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 

   • הכנסות מארה"ב של 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2011. העסק הגנרי בארה"ב נהנה הרבעון מהשקה של ארבע תרופות גנריות חדשות, כמו גם מהכנסות נמשכות מהשקות ברבעון הראשון של שנת 2012, שכללו תרופות שחלקן בבלעדיות מלאה, בלעדיות חלקית או בשווקים בהם התחרות מוגבלת. התרופות שהושקו במהלך הרבעון הראשון הינן גרסאות גנריות ל-Lexapro®, Provigil®, Prometrium®, Avalide®, Avapro®, Seroquel® ו-Zyprexa®. 
   • הכנסות מאירופה בסך של 884 מיליון דולר, ירידה של 12%, או 1% בלבד במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2011. הירידה הקלה מהשנה הקודמת לנוכחית, וזאת למרות הלחצים הכלכליים והרגולטוריים הנמשכים במספר שווקי מפתח באירופה, ממחישה את היתרונות שבמודל העסקי המאוזן והמבוזר שלנו באיזור זה וכן את תרומת Cephalon. בהשוואה לרבעון הראשון של 2012, ההכנסות שלנו ברבעון הנוכחי גדלו ב-14% בשל מספר השקות בכמה מדינות במקביל, ובכלל זה של הגרסאות הגנריות ל-Lipitor® ו-Atacand®, וכן ביצועים משופרים באופן כללי.
   • הכנסות משאר העולם של 676 מיליון דולר, עלייה של 36%, או 40% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2011. לעסק הגנרי בשאר העולם היה רבעון חזק במזרח אירופה ובאמריקה הלטינית, בצירוף ההכללה של Taiyo ביפן, ובקיזוז קל של ירידה במכירות של תרופות גנריות בקנדה והשפעה שלילית של שערי חליפין.

הכנסות נטו מתרופות מקור ברבעון השני הסתכמו ב-1.9 מיליארד דולר, עלייה של 37% בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011. ההכנסות מתרופות מקור מורכבות מ:
 
   • הכנסות מארה"ב של 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 35% בהשוואה לרבעון השני של 2011.
   • הכנסות מאירופה של 402 מיליון דולר, עלייה של 46%, או 63% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2011.
   • הכנסות משאר העולם של 182 מיליון דולר, עלייה של 30%, או 45% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2011.

 

הכנסות מתרופות מקור היוו 39% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-34% ברבעון השני של 2011.
 
העלייה בהכנסות מתרופות מקור בהשוואה לרבעון השני של 2011 נבעה בעיקר בגלל ההכללה של מכירות Cephalon (בעיקר Treanda® עם 139 מיליון דולר ו- Nuvigil®עם 91 מיליון דולר) ומכירות חזקות של תרופות המקור של טבע. המכירות של Provigil® ברבעון הנוכחי ירדו משמעותית ל-48 מיליון דולר בשל כניסת תחרות גנרית.
 
ההכנסות הגלובליות שנרשמו על ידי טבע בגין Copaxone®, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-12% ל-982 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 877 מיליון דולר ברבעון השני של 2011. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות מ-Copaxone® עלו ב-16% מהרבעון המקביל אשתקד לנוכחי. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מכך שטבע רשמה לראשונה רבעון מלא של מכירות מאז השלמת  ההעברה המוצלחת של זכויות ההפצה והשיווק באירופה מחברת Sanofi וכן ממכירות מוגברות בשאר העולם. בארה"ב, ההכנסות עלו ב-3% ל-701 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים שבוצעה ברבעון הראשון של 2012. ההכנסות מחוץ לארה"ב היו 281 מיליון דולר, עלייה של 44%, או 62% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2011, בעיקר כתוצאה מהעברת הזכויות בגין ה-Copaxone® וממכירות חזקות ברוסיה.
 
במהלך הרבעון, נתקבלו פסיקות בית משפט לטובתה של טבע הן בארה"ב והן בבריטניה, אשר אמורות להבטיח הגנה על Copaxone® מפני תחרות גנרית עד ל-1 בספטמבר, 2015. בנוסף, התוצאות החיוביות מניסוי שלב III GALA (40 מ"ג, שלוש פעמים בשבוע) שהוצגו לאחרונה, מראות הן פוטנציאל למשטר טיפול אלטרנטיבי והן את מחויבותה של טבע לשפר עבור חולים את חווית השימוש. אנו מצפים להגשה של תוצאות ניסוי שלב III GALA
ל-FDA ברבעון הראשון של 2013.
 
ההכנסות שנרשמו על ידי טבע בגין  Azilectעלו ב-36% ל-95 מיליון דולר, בעוד ההכנסות הגלובליות (In-Market) עלו ב-11% ל-108 מיליון דולר, בעיקר בשל מכירות חזקות בארה"ב, צרפת ובריטניה.

הכנסות נטו מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון הסתכמו ב-219 מיליון דולר, עליה של 21%, או 31% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-181 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, בעיקר בשל מכירות לחברת P&G.
 
הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-212 מיליון דולר, בהשוואה ל-203 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.
מדדים עיקריים לרבעון השני של 2012
שינויים בשערי חליפין בין הרבעון הנוכחי והרבעון השני של 2011 הקטינו את ההכנסות בכ-236 מיליון דולר, עם השפעה שלילית קטנה על הרווח התפעולי. ההשפעה על ההכנסות נבעה בעיקר מההיחלשות של מטבעות מסוימים (בדגש על האירו, הפורינט ההונגרי והרובל הרוסי) ביחס לדולר ארה"ב.
 
מידע על בסיס Non-GAAP רווח נקי ורווח למניה על בסיס Non-GAAP לרבעון אינם כוללים את הפריטים הבאים: 
 
   • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 275 מיליון דולר, מתוכם 267 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-8 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
   • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 40 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם מפעלי התרופות המוזרקות והוטרינריות שלנו;
   • שערוך מלאי בסך 7 מיליון דולר בקשר עם רכישת Cephalon;
   • ירידת ערך נכסים לזמן ארוך בסך 8 מיליון דולר;
   • הוצאות ארגון מחדש, עלויות רכישה והוצאות אחרות בסך 48 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הרכישות של Cephalon ו-Taiyo;
   • הטבות מהסכמי פשרה משפטיים בסך 1 מיליון דולר;
   • הטבות מס קשורות בסך 123 מיליון דולר;
 
טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP  לתוצאות על בסיס Non-GAAP.
 
הרווח הנקי ורווח למניה על בסיס GAAP היו 863 מיליון דולר ו-0.99 דולר ברבעון, עלייה של 50% ו-55%, בהתאמה, בהשוואה ל-576 מיליון דולר ו-0.64 דולר ברבעון השני של 2011.
 
רווח תפעולי רבעוני על בסיס Non-GAAP בסך 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 27% בהשוואה לרבעון השני של 2011. הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הגיע לסך של 1.0 מיליארד דולר, עלייה של 69% בהשוואה ל-597 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.
 
שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP היה 59.5% ברבעון, בהשוואה ל-57.3% ברבעון השני של 2011. הגידול משקף את העלייה בתרומה מתרופות מקור, בעיקר בגלל ההכללה של Cephalon, וההשקות הגנריות החדשות בארה"ב, שקוזזו מעט על ידי הירידה במכירות תרופות גנריות באירופה. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 53.2% ברבעון, בהשוואה ל-52.2% ברבעון השני של 2011.
 
הוצאות מחקר ופיתוח נטו (מו"פ) ברבעון הסתכמו ב-298 מיליון דולר, או 6.0% מההכנסות, בהשוואה ל-243 מיליון דולר, או 5.8% מההכנסות, ברבעון השני של 2011. הגידול בהוצאה על מו"פ משקף בעיקר את ההכללה של Cephalon. הוצאות מו"פ ברוטו ברבעון השני של 2012, לפני החזר הוצאות מצדדים שלישיים על הוצאות מו"פ מסוימות, הסתכמו ב-329 מיליון דולר בקירוב, או 6.6% מההכנסות.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-973 מיליון דולר, או 19.5% מההכנסות, בהשוואה ל-794 מיליון דולר, או 18.9% מההכנסות, ברבעון השני של 2011. העלייה נגרמה בעיקר בשל ההכללה של Cephalon ו-Taiyo והעברת הזכויות בגין Copaxone® באירופה, וקוזזה בחלקה על ידי שינוי בשערי חליפין ותשלומי תמלוגים נמוכים יותר על תרופות גנריות בארה"ב. 
 
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-316 מיליון דולר ברבעון, או 6.3% מההכנסות, בהשוואה ל-284 מיליון דולר, או 6.7% מההכנסות, ברבעון השני של 2011. הגידול בהוצאות נגרם בעיקר מהכללת Cephalon ו-Taiyo.
 
הוצאות מימון נטו על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2012 הסתכמו ב-97 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות מימון של 20 מיליון דולר ברבעון השני של 2011. העלייה נבעה בעיקר מהוצאות ריבית גבוהות יותר הקשורות לגידול בחוב בקשר עם הרכישות של Cephalon ו-Taiyo, כמו גם מעלויות גבוהות יותר בגין פעולות גידור.
 
ההפרשה למס על בסיס Non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-162 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס Non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון השני של 2011 הייתה 113 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס Non-GAAP של 1.1 מיליארד דולר. אנו צופים שיעור מס שנתי גבוה מעט יותר ב-2012 בהשוואה ל-2011, בעיקר בשל השינוי בתמהיל האיזורים הגיאוגרפיים והמוצרים שלנו בעקבות רכישת Cephalon.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.3 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011, ירידה של 10%. תזרים המזומנים החופשי - לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו ודיבידנד - הסתכם ב-709 מיליון דולר, ירידה של 21%. הירידה היא בעיקר תוצאה מכך שתזרים המזומנים היה גבוה באופן לא טיפוסי ברבעון השני של 2011. סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 ביוני, 2012, הינו 1.8 מיליארד דולר.
 
רכישה עצמית של ניירות ערך במהלך הרבעון הסתכמה בכ-3.5 מיליון מניות, ובסכום רכישה כולל של 134 מיליון דולר. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 15.4 מיליון מניות בסכום כולל של 667 מיליון דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה
בדצמבר 2011. כתוצאה מרכישה עצמית של מניות אלה, ירד מספר המניות בדילול מלא בכ-8 מיליון מניות מ-31 בדצמבר, 2011, ועד 30 ביוני, 2012.
 
לרבעון השני של 2012, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 873 מיליון, הן על בסיס GAAP והן על בסיס Non-GAAP. נכון לתאריך 30 ביוני, 2012, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-868 מיליון מניות.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 30 ביוני, 2012, הסתכם ב-22.9 מיליארד דולר, ירידה של 0.3 מיליארד דולר בהשוואה ל-23.2 מיליארד דולר בתאריך 31 במרץ, 2012. הקיטון בהון הינו בעיקר תוצאה של התאמות לשינויים בשערי חליפין, רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיווידנד, שקוזזו בחלקם על ידי הרווח הנקי על בסיס GAAP בסך 863 מיליון דולר.

דיבידנד
דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 31 ביולי, 2012, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2012 בשיעור של 1.00 ש"ח למניה (כ-25 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 31 ביולי, 2012).
היום הקובע יהיה 15 באוגוסט, 2012, ויום התשלום נקבע ל-9 בספטמבר, 2012. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיבידנד בשיעור של 16%.

פרטי שיחת הועידה
 
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 2 באוגוסט, 2012, בשעה 8:00 בבוקר (שעון ניו יורק) כדי לדון בתוצאות הרבעון השני של 2012. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובתwww.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר888.713.4205  (מארה"ב או קנדה), +1.617.213.4862 (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 68430667. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 9 באוגוסט, 2012, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר888.286.8010  (מארה"ב או קנדה) או +1.617.801.6888 (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 26396486.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (בורסת ניו-יורק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של יותר מ-1,300 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2011  ב- 18.3 מיליארד דולר.

 

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

The following discussion and analysis contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharm

 

aceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and due to increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative medicines, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic medicines prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to our generic version of Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic medicines, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the acquisition of Cephalon), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative medicines, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based medicines, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political instability and adverse economic conditions, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks, and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2011, in this report and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we undertake no obligation to update any forward-looking statements or other information contained in this report, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are advised, however, to consult any additional disclosures we make in our reports to the SEC on Form 6-K. Also note that we provide a cautionary discussion of risks and uncertainties under “Risk Factors” in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2011. These are factors that we believe could cause our actual results to differ materially from expected results. Other factors besides those listed could also adversely affect us. This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

כתבות נוספות בנושא