טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2013

הכנסות נטו של 4.9 מיליארד דולר; רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 1.20 דולר והפסד על בסיס GAAP של 0.53 דולר

31 יול 2013 | זמן קריאה ממוצע: 10 דקות

ירושלים, ישראל, 1 באוגוסט, 2013 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-30 ביוני, 2013.

 

"הכנסות נטו של 4.9 מיליארד דולר הינן בדומה לרבעון הקודם. אנו מרוצים מהצמיחה במכירות התרופות היחודיות שלנו וכן התרופות ללא מרשם (OTC)", אמר ד"ר ג'רמי לוין, נשיא ומנכ"ל טבע. "בטווח הזמן הקרוב עד בינוני, אנו נלהבים במיוחד מהמומנטום החיובי בעסק הגנרי שלנו בארה"ב, מההתקדמות בצנרת התרופות הנמצאות בשלבי מחקר ופיתוח, במיוחד בתחום הישויות התרפוטיות החדשות (NTEs), ומההשקה הצפויה של מספר תרופות גנריות ויחודיות חשובות".

 

ד"ר לוין המשיך "טבע היא חברה שונה משהייתה לפני שנה. אני בטוח מאד ביכולות החברה ובעתידה. אנו בונים עסק חזק ומגוון וצנרת מוצרים מבטיחה שיסייעו לטבע להשיג צמיחה וביצועים משופרים".

 

ההכנסות לשלושה החודשים המסתיימים ב-30 ליוני, 2013, הסתכמו ב-4.9 מיליארד דולר, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2012 שהיה רבעון חזק. הירידה התרחשה בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מתרופות גנריות, בארה"ב ואירופה, ושינויים בשערי מטבע חוץ בשווקים בשאר העולם, בעיקר ביפן, שהפחיתו את המכירות ב-55 מיליון דולר. הירידה קוזזה בחלקה על ידי הכנסות גבוהות יותר מ-Copaxone® ותרופות יחודיות אחרות בארה"ב ובאירופה כמו גם מהכנסות גבוהות יותר ממוצרים ללא מרשם (OTC).

 

הכנסות לפי אזורים גיאוגרפיים לרבעון השני של 2013

הכנסות נטו בארה"ב ברבעון השני הסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר (51% מסך כל ההכנסות), עלייה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2012, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של ®Copaxone, שקוזזו בחלקן ממכירות נמוכות יותר של תרופות גנריות.

 

הכנסות נטו באירופה ברבעון השני הסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר (30% מסך כל ההכנסות), ירידה של 3%, או 4% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה בהכנסות נבעה ממכירות נמוכות יותר של תרופות גנריות וקוזזה בחלקה על ידי מכירות גבוהות יותר של עסק התרופות ללא מרשם.

 

הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון השני הסתכמו ב-945 מיליון דולר (19% מסך כל ההכנסות), ירידה של 8% (או 1% במונחי מטבע מקומי) בהשוואה לרבעון השני של 2012. בנוסף להשפעה שלילית של שינויים בשערי חליפין (בעיקר היין היפני), הירידה בהכנסות נבעה ממכירות נמוכות יותר ברוסיה, בעיקר בשל תזמון מכרזים ל-®Copaxone, וכן בקנדה ויפן.

הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון השני של 2013

 

הכנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון השני הסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים, של 181 מיליון דולר), ירידה של 8% בהשוואה ל-2.6 מיליארד דולר ברבעון השני של 2012. הכנסות מתרופות גנריות היוו 49% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-52% ברבעון השני של 2012. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 
 • הכנסות מארה"ב של 970 מיליון דולר, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה משקפת בעיקר ירידה במכירות הגרסא הגנרית ל-®Lexapro (עבורה היו לנו זכויות בלעדיות ברבעון השני של 2012), היעדר תמלוגים הרבעון בקשר למכירות הגרסא הגנרית ל-Lipitor® (atorvastatin) וכן ירידה במכירות טבליות irbesartan ו-irbesartan HCTZ, שהושקו בסוף הרבעון הראשון של 2012. הירידה קוזזה חלקית על ידי מכירות גבוהות יותר של הגרסאות הגנריות של Pulmicort® (budesonide inhalation), Adderall IR® (mixed amphetamine salts IR), כמו גם מתרופות שנמכרו ברבעון השני של 2013 ולא נמכרו ברבעון השני של 2012, הגדולה שבהן הינה fenofibrate, הגרסא הגנרית ל®-TriCor.
 • הכנסות מאירופה בסך של 860 מיליון דולר, ירידה של 5%, או 6% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר באיטליה ובספרד וקוזזה בחלקה על ידי השפעת החדירה הגנרית המוגברת בצרפת.
 • הכנסות משאר העולם של 581 מיליון דולר, ירידה של 11%, או 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה הרבעון נבעה בעיקרה ממכירות נמוכות יותר ביפן ובקנדה, וקוזזה באופן חלקי על ידי הצמיחה הנמשכת בשווקים אחרים בשאר העולם.

הכנסות נטו מתרופות יחודיות ברבעון השני הסתכמו ב-2.1 מיליארד דולר, עלייה של 5% בהשוואה ל-1.9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2012. ההכנסות מתרופות יחודיות מורכבות מ:

 
 • הכנסות מארה"ב של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון השני של 2012.
 • הכנסות מאירופה של 405 מיליון דולר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השני של 2012.
 • הכנסות משאר העולם של 149 מיליון דולר, ירידה של 16%, או 14% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2012.
 

הכנסות מתרופות יחודיות היוו 42% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-39% ברבעון השני של 2012.

 

העלייה במכירות תרופות יחודיות בהשוואה לרבעון השני של 2012 הינה בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של Copaxone® כמו גם של מספר תרופות יחודיות אחרות, בעיקר ®Treanda ו-®ProAir, שקוזזה על ידי ירידה במכירות ®Provigil בארה"ב בשל כניסת התחרות הגנרית ב-2012 וכן ממכירות נמוכות יותר של ®Azilect ו-®Nuvigil.

 

ההכנסות מ-®Copaxone עלו ב-9% ל-1.1 מיליארד דולר בהשוואה ל-982 מיליון דולר ברבעון השני של 2012. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהובלת השוק הגלובלי המתמשכת של ®Copaxone. בארה"ב, ההכנסות עלו ב-17% ל-817 מיליון דולר כתוצאה מעליית כמויות ומחירים. ההכנסות מ-®Copaxone מחוץ לארה"ב היו 253 מיליון דולר, ירידה של 10% במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון השני של 2012, בעיקר בשל עיתוי מכרזים ברוסיה.

 

ההכנסות שנרשמו על ידי טבע בגין Azilectירדו ב-8% בהשוואה לרבעון השני של 2012 ל-87 מיליון דולר, בעוד ההכנסות הגלובליות (In-Market) עלו ב-10% ל-119 מיליון דולר, בעיקר בשל ביקוש מוגבר ועליית מחיר בארה"ב.

הכנסות נטו מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 257 מיליון דולר, עלייה של 17%, או 21% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-219 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2012, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר של פורטפוליו התרופות הקיים של PGT Healthcare, המיזם המשותף שלנו, שנהנה הרבעון ממכירות חזקות וגידול בנתח השוק בכל שווקי המפתח ובכללם באירופה, רוסיה וישראל.

 

הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-205 מיליון דולר, בהשוואה ל-212 מיליון דולר ברבעון השני של 2012.

 מדדים עיקריים לרבעון השני של 2013

 

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון הנוכחי והרבעון השני של 2012 הקטינו את ההכנסות בכ-55 מיליון דולר. אנו רשמנו גם ירידה בהוצאות בשל שינויים בשערי חליפין אלו, ולכן השפעתם השלילית הכוללת על הרווח התפעולי שלנו על בסיס non-GAAP הייתה כ-35 מיליון דולר.

 

מידע על בסיס non-GAAP ברבעון הנוכחי, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 1,470 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הוצאות משפטיות ופחת של נכסים בלתי מוחשיים. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 
 • הוצאות משפטיות בסך 1,435 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם ההפרשה הנוספת של 930 מיליון דולר בגין הסכם הפשרה בהתדיינות המשפטית על הפטנט של תרופת ה-pantoprazole וכן הפרשה בסך 485 מיליון דולר בגין ההתדיינות המשפטית בסוגיית הגבלים עסקיים בנוגע ל-modafinil;
 • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 288 מיליון דולר, מתוכם 279 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-9 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות ארגון מחדש, רכישה ואחרות בסך 55 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם הרכישה של Cephalon;
 • ירידת ערך נכסים לזמן ארוך בסך 49 מיליון דולר;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 16 מיליון דולר;
 • הוצאות מימון בסך 7 מיליון דולר בקשר עם פירעון מוקדם של אגרות חוב בכירות והוצאות אחרות;
 • רכש של מחקר ופיתוח בתהליך בסך של 3 מיליון דולר; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 383 מיליון דולר.
 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

ההפסד הנקי וההפסד למניה על בסיס GAAP היו 452 מיליון דולר ו-0.53 דולר הרבעון, בהשוואה לרווח נקי ורווח למניה על בסיס GAAP של 863 מיליון דולר ו-0.99 דולר, בהתאמה, ברבעון השני של 2012.

 

רווח תפעולי רבעוני על בסיס non-GAAP בסך 1.3 מיליארד דולר, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון השני של 2012. ההפסד התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הינו 586 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 1 מיליארד דולר ברבעון השני של 2012.

 

שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.7% ברבעון, בהשוואה ל-59.5% ברבעון השני של 2012. הירידה הינה בעיקר תוצאה של תרומה פחותה ממכירות של תרופות גנריות בעלות שיעור רווח גבוה, שקוזזה על ידי מכירות גבוהות יותר של תרופות ללא מרשם ו-®Copaxone. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.7% ברבעון, בהשוואה ל-53.2% ברבעון השני של 2012.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו (בניכוי רכישת מחקר ופיתוח בתהליך) ברבעון הסתכמו ב-336 מיליון דולר, או 6.8% מההכנסות, בהשוואה ל-298 מיליון דולר, או 6.0% מההכנסות, ברבעון השני של 2012. הגידול בהוצאה על מו"פ משקף את ההתקדמות בפעילות הפיתוח.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-973 מיליון דולר, או 19.8% מההכנסות, בהשוואה ל-973 מיליון דולר, או 19.5% מההכנסות, ברבעון השני של 2012.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-319 מיליון דולר ברבעון, או 6.5% מההכנסות, בהשוואה ל-316 מיליון דולר, או 6.3% מההכנסות, ברבעון השני של 2012.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמו ב-82 מיליון דולר, בהשוואה ל-97 מיליון דולר ברבעון השני של 2012. הירידה נבעה מהוצאות נמוכות יותר בשל השפעה חיובית של שינויים במטבע חוץ ומצבת חוב נמוכה יותר, שקוזזה בחלקה על ידי הוצאות ריבית גבוהות יותר כתוצאה מהארכת הזמן לפירעון של מצבת החוב שלנו.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-161 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון השני של 2012 הייתה 162 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. שיעור המס השנתי שלנו ל-2013 צפוי להיות מושפע מתמהיל האזורים הגיאוגרפיים והתרופות שאנו מתכננים למכור השנה כמו גם מהטבות מס ממיזוגים מתוכננים של חברות-בנות מסוימות.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ-875 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליארד דולר ברבעון השני של 2012, ירידה של 27%. תזרים המזומנים החופשי - לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו ודיווידנד - הסתכם ב-378 מיליון דולר, ירידה של 47% בהשוואה ל-709 מיליון דולר ברבעון השני של 2012. הירידה בתזרים המזומנים משקף בעיקר את הירידה ברווח הנקי ברבעון השני של 2013 וכן תשלומי דיווידנד גבוהים יותר.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 ביוני, 2013, הינו 1.4 מיליארד דולר.

 

במהלך הרבעון בוצעה רכישה עצמית של כ-7.6 מיליון מניות בעלות כוללת של כ-297 מיליון דולר. מתחילת שנת 2013, טבע רכשה 12.8 מיליון מניות עבור כ-497 מיליון דולר. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 40.9 מיליון מניות בסכום כולל של כ-1.7 מיליארד דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2011.

 

לרבעון השני של 2013, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 849 מיליון על בסיס GAAP ו-850 מיליון על בסיס non-GAAP. נכון לתאריך 30 ביוני, 2013, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-845 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני, 2013, הסתכם ב-21.6 מיליארד דולר, ירידה של 1.2 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.8 מיליארד דולר ב-31 במרץ, 2013. הירידה בהון הינה בעיקר תוצאה של ההפסד הנקי על בסיס GAAP של 452 מיליון דולר, רכישה חוזרת של מניות, תשלום דיווידנד והשפעת שערי חליפין.

 

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 30 ביולי, 2013, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2013 בשיעור של 1.15 ש"ח למניה (כ-32 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 30 ביולי, 2013).

 

היום הקובע יהיה 20 באוגוסט, 2013, ויום התשלום נקבע ל-2 בספטמבר, 2013. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%. 

 

פרטי שיחת הועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה היום, יום חמישי, 1 באוגוסט, 2013, בשעה 8:00 בבוקר (שעון ניו יורק) כדי לדון בתוצאות הרבעון השני לשנת 2013. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 1.888.771.4371 (מארה"ב או קנדה) או 1.847.585.4405+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 35300463. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 8 באוגוסט, 2013, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר1.888.843.7419 (מארה"ב או קנדה) או 1.630.652.3042+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 35300463.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.

 

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ- 1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2012 ב- 20.3 מיליארד דולר.

כתבות נוספות בנושא