טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2014

רווח נקי של 1.05$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 4%. רווח נקי של 748$ מיליון על בסיס GAAP.

30 יול 2014 | זמן קריאה ממוצע: 14 דקות

 • הכנסות של 5.0$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2013.

 • רווח תפעולי של 1.4$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 8%. רווח תפעולי של 925$ מיליון על בסיס GAAP.

 • רווח נקי של 1.05$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 4%. רווח נקי של 748$ מיליון על בסיס GAAP.

 • רווח מדולל למניה של 1.23$ על בסיס non-GAAP, עליה של 3%. רווח מדולל למניה של 0.87$ על בסיס GAAP.

 • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של 1.25$ מיליארד, עליה של 43%, בניכוי השפעת תשלומים על פי הסדרי פשרה.

 • עליה של 5% במכירות התרופות הגנריות. מכירות הגנריקה בארה"ב עלו ב-10% ורווחיות מגזר התרופות הגנריות עלתה ב-41%.

 • יותר ממחצית המרשמים לקופקסון® בארצות הברית הינם לקופקסון® 40 מ"ג/מ"ל.

 • תחזית ה-EPS לשנת 2014 שופרה ל-4.90-5.10$ בתרחיש הקופקסון® האקסקלוסיבי, ול-4.50-4.80$ בתרחיש הקופקסון® הגנרי.

 

ירושלים, ישראל, 31 ביולי, 2014 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-30 ביוני, 2014.

 

"אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השני של 2014, אשר מבטאות גידול אורגני בהכנסות ובכל שורות הרווח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. העסק הגנרי שלנו סיפק תוצאות טובות עם שיפור משמעותי ברווחיות. בעסק התרופות הייחודיות שלנו הצלחנו להמיר, נכון להיום, 51% ממשפחת הקופקסון® בארה"ב לקופקסון 40 מ"ג/מ"ל, אשר הושק השנה, ואנו ממשיכים להוביל ביציבות את השוק האמריקאי והגלובלי של טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית. אנו מרוצים גם מההתקדמות שהשגנו בצבר המוצרים הייחודיים שלנו, הכוללת ברבעון זה השקה מוצלחת של DuoResp Spiromax® באירופה, התקדמותנו לקראת הגשת בקשת תרופה חדשה ל-FDA עבור ER hydrocodone, ואישור ה- FDA ל- albuterol MDPI NDA," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.

 

מר ויגודמן המשיך ואמר, "אנחנו מתקדמים בצורה משמעותית בהשגת היעדים המובילים שלנו לשנת 2014: חיזוק הבסיס של טבע, שימור תחום הקופקסון®, ייצור צמיחה אורגנית, ומיצובה של טבע לקראת יצירת ערך לטווח ארוך. ברבעון זה הכרזנו על מבנה ארגוני חדש בטבע, כולל הקמת קבוצת התרופות הגנריות הגלובלית תחת הובלתו של סיגי אולפסון, אחד מהמנהלים המנוסים בתעשיית הגנריקה. אנו ממשיכים להאיץ את תהליך השינוי של מערך התפעול שלנו, ואנו ביצענו בחינה מקיפה של תכנית הקיצוץ בעלויות אשר הובילה לחסכון נטו נוסף. כמו כן, רכשנו את לבריס, אשר מוסיפה נכס חשוב להיצע הממוקד-מטופלים הייחודי שלנו בתחום הכאב. לבסוף, אנו מתקדמים לקראת הגדרה ועיצוב הכיוון האסטרטגי העתידי של טבע."

 

תרופות גנריות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-2.5$ מיליארד (כולל הכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים בסך 182$ מיליון), עליה של 5% במונחי דולר ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. הכנסות אלו מורכבות מ:

 

 • הכנסות בארה"ב של 1.1$ מיליארד, עליה של 10% בהשוואה לרבעון השני של 2013. העליה נבעה בעיקר מהכללת רבעון מלא של מכירות של capecitabine (Xeloda®), אשר הושק בלעדית במרץ 2014, ההשקה בבלעדיות שלomega-3-acid ethyl esters (Lovaza®)כמוצר הגנרי הראשון בשוק, וכן מוצרים שנמכרו ברבעון השני של 2014 אך לא נמכרו ברבעון השני של 2013. המשמעותיים מבין מוצרים אלו הינם raloxifene (Evista®) ו-tolterodine tartrate (Detrol®). עליות אלו קוזזו חלקית על ידי ירידות במכירות של מוצרים אחרים עקב אבדן בלעדיות או התגברות בתחרות בשוק. המשמעותי מבין מוצרים אלו היה amphetamine salts (Adderall®).
 • הכנסות באירופה של 814$ מיליון, ירידה של 2%, או 6% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. הירידה נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור והגישה הסלקטיבית שלנו לשוק המכרזים, אשר הובילו לשיפור משמעותי ברווחיות הפעילות הגנרית שלנו באירופה.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 633$ מיליון, עליה של 4%, או 11% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. העליה נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר בקנדה, עקב ביטולה של הפרשה בגין שינויים במחיר של מוצר שנמכר בשנים קודמות, ובאמריקה הלטינית. שווקי שאר העולם הושפעו משמעותית משחיקתם של מטבעות מקומיים באזורים מסויימים לעומת הדולר האמריקאי.

 

ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-182$ מיליון, ירידה של 4%, או של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. הירידה נבעה ממכירות נמוכות יותר בשווקי שאר העולם ובארצות הברית.

 

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 50% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-49% ברבעון השני של שנת 2013.

 

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2014 הסתכם ב-1.0$ מיליארד, עליה של 57$ מיליון, או 6%, בהשוואה לרבעון השני של שנת 2013. שולי הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2014 עלה ל-41.6% מ-41.1% ברבעון השני של שנת 2013. הרווח הגולמי עלה בעיקר עקב העליה בהכנסות בארצות הברית ובקנדה, עקב השינוי בהרכב ההכנסות באירופה, ובעקבות השפעת תהליך ההתיעלות שלנו.

 

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-532$ מיליון ברבעון השני של 2014, בהשוואה ל-376$ מיליון ברבעון השני של 2013. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 21.2% ברבעון השני של 2014, בהשוואה ל-15.6% ברבעון השני של 2013. העליה ברווחיות נבעה בעיקר מירידה בהוצאות השיווק והמכירה, ממכירות גבוהות יותר ומרווח גולמי גבוה יותר.

 

תרופות יחודיות

הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.0$ מיליארד ברבעון השני של 2014, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2013. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.4$ מיליארד, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון השני של 2013. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-501$ מיליון, עליה של 13%, או 7% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 107$ מיליון, ירידה של 4%, אך עליה של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013.

 

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 40% מסך הכנסותינו ברבעון, לעומת 42% ברבעון השני של שנת 2013.

 

הירידה בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון השני של 2013 נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של קופקסון® בארצות הברית, אשר קוזזו במידה רבה על ידי מכירות גבוהות יותר של תרופות יחודיות באירופה.

 

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2014 ו-2013:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-0.9$ מיליארד, ירידה של 12%, בהשוואה לרבעון השני של 2013. בארצות הברית, המכירות ירדו ב-19% ל-662$ מיליון. הירידה במכירות בארה"ב נבעה בעיקר מירידה בנפח מכירות, בקיזוז חלקי של עליית מחיר של 9.9% של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל בינואר 2014. מכירותינו ברבעון הושפעו מרמות מלאים גבוהות בעקבות השקת קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל שנבנו ברבעון הקודם לאור חוסר ודאות לגבי המעבר בין שני המוצרים, כמו גם מהפחתת רמות המלאי של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל אצל לקוחותינו בגין השקה אפשרית של מוצר גנרי.

 

נכון לסוף הרבעון השני של 2014, על פי נתוניIMS לחודש יוני, נתח השוק בארה"ב של שני מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 32.2% ו-33.2% בהתאמה. נתח השוק בארה"ב של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 17.3% ו-15.1% בהתאמה, כך שקופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 45% מכלל מרשמי הקופקסון®.

 

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית היו 277$ מיליון, עליה של 9%, או 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2013. העליה הינה תוצאה של ירידה בשיעורי ההחזרים הנדרשים על פי חוק ושל הגידול בביקוש בשווקים אירופאיים מסוימים.

 

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השני של 2014 היו 103$ מיליון, עליה של 18% בהשוואה לרבעון השני של 2013. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) עלו ב-14%, ל-136$ מיליון. העליה במכירותינו משקפת גידול בנפח המכירות והעלאת מחירים בארצות הברית, יחד עם גידול בנפח מכירות באירופה.

 

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השני של 2014 היו 284$ מיליון, עליה של 15% בהשוואה לרבעון השני של 2013. הגידול נבע בעיקר ממכירות תרופות ה-G-CSF שהושקו לאחרונה, Lonquex® ו-Granix®. המכירות של ®Treanda הסתכמו ב-190$ מיליון ברבעון השני של 2014, בהשוואה ל-177$ מיליון ברבעון השני של 2013.

 

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-257$ מיליון ברבעון השני של 2014, עליה של 7% בהשוואה לרבעון השני של 2013. המכירות של ®ProAir הסתכמו ב-133$ מיליון ברבעון השני של 2014, עליה של 16% לעומת הרבעון השני של 2013, כתוצאה מעליה בנפח המכירות ובשינויים במחיר. המכירות של ®Qvar הסתכמו ב-74$ מיליון ברבעון השני של 2014, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2013, עקב שינויים במחיר. לאחר מתן אישור EMA באפריל, ®DuoResp Spiromax לטיפול באסתמה וב-COPD הושק בגרמניה ובדנמרק בחודש מאי, ובפורטוגל בחודש יוני.

 

תרופות יחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2014 היה 1.8$ מיליארד, בדומה לרבעון השני של 2013.

 

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2014 עלה ל-87.2%, בהשוואה ל-86.4% ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח הגולמי עלה כתוצאה משינוי בתמהיל התרופות היחודיות.

 

תרופות יחודיות – רווחיות

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון השני של 2014, ירידה של 4%, בהשוואה לרבעון השני של 2013, בעיקר עקב עליה בהוצאות שיווק ומכירה הקשורות להשקות של מוצרים חדשים.

 

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 52.8% ברבעון השני של 2014, בהשוואה ל-54.3% ברבעון השני של 2013.

 

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2014 ו-2013:

פעילויות נוספות

הכנסות מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 274$ מיליון, עליה של 7% במונחי דולר ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של שנת 2013, בעיקר עקב עליה במכירות באירופה.

 

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-350$ מיליון, עליה של 8$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2013. העליה נבעה מעליה במכירות באירופה, בקיזוז ירידה במכירות באמריקה הלטינית ובאסיה.

 

הכנסותינו ממכירת מוצרי OTC בארצות הברית ל-P&G הסתכמו ב-48$ מיליון ברבעון השני של 2014, בהשוואה ל-55$ מיליון ברבעון השני של 2013.

 

ביולי 2014 נמכרו שני מפעלי ה-OTC האמריקאיים שלנו, אשר נקנו מ-P&G, בחזרה לחברת P&G, בתמורה ל-49% בחברת New Chapter, Inc.. חברה זו היתה בעבר בבעלותה המלאה של P&G. עקב עסקה זו, בעתיד לא נמכור מוצרי OTC ממפעלים אלו לחברת P&G.

 

הכנסות אחרות הסתכמו ב-229$ מיליון ברבעון השני של 2014, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה ל-211$ מיליון ברבעון השני של 2013.

 

מדדים עיקריים לרבעון השני של 2014

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון השני של 2014, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 306$ מיליון, בעיקר בגין פחת של נכסים בלתי מוחשיים. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 

 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 256$ מיליון, מתוכם 249$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-7$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות ארגון מחדש, הפרשות לירידת ערך והוצאות אחרות בסך 148$ מיליון;
 • הסכמי פשרה בסך 26$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך של 14$ מיליון; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 138$ מיליון.

 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

שינויים בשערי חליפין בין רבעון זה לרבעון השני של 2013 הגדילו את הכנסותינו בכ-16$ מיליון והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בכ-16$ מיליון.

 

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2014 היה 2.9$ מיליארד, בדומה לתוצאות ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.0% ברבעון, בהשוואה ל-58.7% ברבעון השני של 2013. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2014 היה 2.7$ מיליארד, בהשוואה ל-2.6$ ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.7% ברבעון, בדומה לשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2013.

 

הוצאות מחקר ופיתוח נטו (שאינן כוללות רכישה של מוצרים בתהליכי פיתוח) ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-344$ מיליון, בהשוואה ל-336$ מיליון ברבעון השני של 2013. הוצאות המו"פ היוו 6.8% מההכנסות בשני הרבעונים. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-126$ מיליון, עליה של 2% בהשוואה ל-124$ מיליון ברבעון השני של 2013, בעיקר כתוצאה מהוצאות גבוהות יותר במגזר התרופות הגנריות בארצות הברית. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-214$ מיליון, עליה של 3% בהשוואה ל-208$ מיליון ברבעון השני של 2013, עקב גידול בהשקעה בצבר המוצרים היחודיים שלנו.

 

הוצאות מכירה ושיווק (שאינן כוללות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-914$ מיליון, או 18.1% מההכנסות, בהשוואה ל-973$ מיליון, או 19.8% מההכנסות, ברבעון השני של 2013. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-388$ מיליון, ירידה של 21% בהשוואה ל-489$ מיליון ברבעון בשני של 2013, בעיקר עקב הוצאות נמוכות יותר באירופה וברוסיה, כמו גם הוצאות תמלוגים נמוכים יותר בארצות הברית. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-484$ מיליון, עליה של 8%, בהשוואה ל-450$ מיליון,ברבעון השני של 2013. העליה נובעת בעיקר מהוצאות הקשורות להשקת התרופות DuoResp Spiromax®, Lonquex®, Granix® ו-®Adasuve, כמו גם הכנה להשקות המתוכננות להמשך שנת 2014.

 

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות הסתכמו ב-302$ מיליון ברבעון השני של 2014, או 6.0% מההכנסות, בהשוואה ל-319$ מיליון, או 6.5% מההכנסות, ברבעון השני של 2013. הירידה בהוצאות נבעה בעיקר מהכנסות הקשורות להחזר משפטי בקנדה ומירידה בהוצאות הקשורות למיזם המשותף שלנו עם P&G, אשר קוזזו חלקית על ידי עליה בהוצאות אחרות.

 

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.4$ מיליארד, עליה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2013. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 925$ מיליון ברבעון השני של 2014, בהשוואה להפסד של 586$ מיליון ברבעון השני של 2013.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-76$ מיליון, בהשוואה ל-82$ מיליון ברבעון השני של 2013. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-78$ מיליון, בהשוואה ל-89$ מיליון ברבעון השני של 2013.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2014 הסתכמה ב-240$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני הינו 18.6%. ההפרשה למס ברבעון השני של 2013 היתה 161$ מיליון על הכנסה לפני מס של 1.2$ מיליארד, או 13.7%. ההפרשה למס על בסיס GAAP ברבעון השני של 2014 הסתכמה ב-102$ מיליון על הכנסה לפני מס של 847$ מיליון, כך ששיעור המס הרבעוני על בסיס GAAP הינו 12.0%. ברבעון השני של 2013 הכנסת המס היתה 222$ מיליון על הפסד לפני מס של 675$ מיליון.

 

העליה בשיעור המס הרבעוני שלנו משקפת בעיקר את פקיעת תוקפם של תמריצי מס בישראל בשנת 2013. על כן, רווחינו בישראל חייבים כעת בשיעור מס של כ-9%.

 

רווח נקי ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 1.05$ מיליארד ו-1.23$, עליה של 4% ו- 3% בהתאמה, בהשוואה ל- 1.02$ מיליארד ו- 1.20$ ברבעון השני של 2013. רווח נקי על בסיס GAAP ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 748$ מיליון ו-0.87$, בהשוואה להפסד של 452$ מיליון והפסד מדולל למניה של 0.53$ ברבעון השני של 2013.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2014 הסתכם בכ-1.1$ מיליארד, בהשוואה ל-0.9$ מיליארד ברבעון השני של 2013, עקב העליה ברווח הנקי והשיפור בהון החוזר. תזרים המזומנים החופשי, לאחר השקעות הוניות נטו ודיווידנד, הסתכם ב-583$ מיליון, עליה של 205$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2013.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 ביוני, 2014, הסתכם ב-1.2$ מיליארד.

 

הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה עבור הרבעון השני של 2014, היה 857 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 30 ביוני, 2014, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-853 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני, 2014, הסתכם ב-23.6$ מיליארד בהשוואה ל-23.0$ מיליארד ב-31 במרץ, 2014. העליה בהון הינה בעיקר תוצאה של הרווח הנקי על בסיס GAAP של 0.75$ מיליארד ותקבולים בגין מימושי אופציות על ידי עובדים בסך של 0.1$ מיליארד, שקוזזו בחלקם על ידי תשלום דיווידנד של 0.3$ מיליארד.

 

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 29 ביולי, 2014, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2014 בשיעור של 1.21₪ למניה (כ-35.3 סנט לפי שער החליפין בתאריך 29 ביולי, 2014).

 

היום הקובע יהיה 21 באוגוסט, 2014, ויום התשלום נקבע ל-4 בספטמבר, 2014. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 31 ביולי, 2014, בשעה 8:00 בבוקר שעון ניו יורק, 15:00 שעון ישראל, כדי לדון בתוצאות הרבעון השני לשנת 2014. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com. על מנת לצפות ב-webcast ובמצגות הנלוות לו, יש לפנות לעמוד קשרי המשקיעים של אתר האינטרנט של החברה לפחות 15 דקות לפני מועד תחילת השיחה: http://ir.tevapharm.com. יש להקיש על סמלון ה-webcast על מנת להרשם למשדר ולהתקין תוכנה כנדרש.

 

כמו כן, ניתן להאזין לשיחה על ידי חיוג, לפחות עשר דקות לפני מועד תחילתה, למספרים הבאים: ארה"ב: 1-866-904-9433; קנדה: 1-866-361-5782; ישראל: :1-809-494-254; כל מקום אחר: 44(0)1452580111. קוד זיהוי השיחה הוא 65239352 ו-#.

 

שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה. שידור חוזר של השיחה ניתן יהיה לשמוע עד ליום 8 באוגוסט, 2014 בשעה 11:00 בבוקר זמן ניו יורק, על-ידי חיוג למספרים הבאים: ארה"ב:1-866-247-4222; קנדה: 1-866-878-9237; כל מקום אחר: +44(0)1452550000. קוד זיהוי השיחה הוא 65239352 ו-#.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות יחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות בכ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ-1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-100 שווקים. התרופות היחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ-45,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2013 ב-20.3 מיליארד דולר.

Teva’s Safe Harbor Statement under the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations. Such statements involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our innovative products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from potential generic versions); the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; our ability to successfully pursue and consummate suitable acquisitions or licensing opportunities; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; uncertainties related to our recent management changes; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; any failure to recruit or retain executives or other key personnel; adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; significant impairment charges relating to intangible assets and goodwill; the potential for significant tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2013 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

כתבות נוספות בנושא