​טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2012

​הכנסות נטו של 5.0 מיליארד דולר, עלייה של 14%; רווח למניה (על בסיס non-GAAP) של 1.28 דולר, עלייה של 2%

31 אוק 2012 | זמן קריאה ממוצע: 12 דקות

ירושלים, 1 בנובמבר, 2012 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר, 2012.
 
עיקרי התוצאות:
 
   • הכנסות נטו של 5.0 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2011, עלייה של 14%. 
   • שיעור צמיחה אורגני של 1.3% בהכנסות נטו בהשוואה לרבעון השלישי של 2011, או שיעור צמיחה אורגני של 6% בניכוי השפעת התחרות הגנרית ל-®Provigil.
   • רווח נקי (הפסד) ורווח מדולל למניה (על בסיס GAAP) של (79) מיליון דולר ו-(0.09) דולר למניה, בהשוואה ל-916 מיליון דולר ו-1.03 דולר למניה, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2011. הרווח הנקי (על בסיס GAAP) הושפע בעיקר משתי הפרשות מרכזיות: הפרשה להפסד תלוי בסך 670 מיליון דולר בגין התדיינות משפטית נמשכת בתביעת פטנט וירידת ערך, בעיקר של מחקר ופיתוח בתהליך, בסך 481 מיליון דולר.
   • רווח תפעולי (על בסיס non-GAAP) של 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה ל-1.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2011. רווח נקי (על בסיס non-GAAP) של 1.1 מיליארד דולר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. רווח מדולל למניה (על בסיס non-GAAP) של 1.28 דולר, עלייה של 2% בהשוואה ל-1.25 דולר ברבעון השלישי של 2011.
   • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 1.0 מיליארד דולר, עלייה של 117% בהשוואה ל-482 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011. תזרים מזומנים חופשי של 577 מיליון דולר בהשוואה ל-2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.
   • מכירות ®Copaxone, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-13% ל-1.05 מיליארד דולר בהשוואה ל-928 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.
   • הכנסות נטו ממכירת תרופות גנריות בארה"ב של 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 24% בהשוואה ל-863 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.
   • ההכנסות נטו של החברה לשנת 2012 צפויות להיות בין 20.1 ל-20.7 מיליארד דולר והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) צפוי להיות בין 5.32 ל-5.38 דולר.

 

"אנו שמחים לדווח על תוצאות תפעוליות טובות הרבעון ומצפים לסיים את השנה במסגרת טווח התחזית שסיפקנו בחודש מאי", אמר ד"ר ג'רמי לוין, נשיא ומנכ"ל טבע. "בנוסף, אנו גם מעודדים מהתוצאות של המשך הפיתוח של ®Copaxone ו-laquinimod ומרוצים מהאישור של ®Synribo. הצלחות אלו ממחישות את מחויבותנו לספק את אפשרויות הטיפול הטובות ביותר לחולי טרשת נפוצה וחולים אחרים ברחבי העולם."

הכנסות לפי איזורים גיאוגרפיים לרבעון השלישי של 2012
 
הכנסות נטו בארה"ב ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר (52% מסך כל ההכנסות), עלייה של 33% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011, בעיקר כתוצאה מהכללה של תוצאות Cephalon וכן ממכירות חזקות של תרופות גנריות ותרופות מקור.
 
הכנסות נטו באירופה ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר (28% מסך כל ההכנסות), עלייה של 1%, או 13% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. ההכנסות באירופה ברבעון זה נהנו מהכללת המכירות של חברת Cephalon וכן ממכירות חזקות של כמה מתרופות המקור של טבע, ובראשן Copaxone®, וזאת בעקבות קבלת זכויות השיווק וההפצה בגינו. צמיחה זו קוזזה על ידי השפעה שלילית של שערי חליפין (בעיקר של האירו), וכן במידה פחותה יותר על ידי מכירות גנריות נמוכות יותר כתוצאה מלחצים מקרו-כלכליים נמשכים ורפורמות בריאות בשווקי מפתח באירופה שהביאו להגברת החדירה של גנריקה אך בו בעת להורדת מחיריהן של תרופות גנריות. אנו מנהלים באופן צמוד את האסטרטגיה והמודל העסקי שלנו באירופה על מנת להתאים עצמנו לתנאים אלו.  
 
הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון השלישי הסתכמו ב-1 מיליארד דולר (20% מסך כל ההכנסות), ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות משאר העולם עלו ב-1%. בנוסף להשפעה שלילית של שערי החליפין, הירידה הקלה בהכנסות נבעה ממכירות נמוכות יותר בקנדה, בה הרבעון המקביל אשתקד היה חריג, שקוזזה בחלקה על ידי המשך צמיחה עקבית ורווחית ברוסיה ומדינות אחרות במזרח אירופה, אמריקה הלטינית וישראל, וכן מהכללה של Cephalon.

לניתוח מלא של ההכנסות הרבעוניות לפי איזורים גיאוגרפיים ולפי קווי מוצר, החל מהרבעון הרביעי של שנת 2010, אנא בקרו באתר קשרי המשקיעים שלנו שכתובתו: www.ir.tevapharm.com.


הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון השלישי של 2012

הכנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים, של 195 מיליון דולר), עלייה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:
 
   • הכנסות מארה"ב של 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 24% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. העסק הגנרי בארה"ב המשיך את המגמה החיובית ונהנה הרבעון מהשקה של תשע תרופות גנריות חדשות, ובכלל זה גרסאות גנריות של Actos® ו-Actoplus met®, כמו גם מהכנסות נמשכות מהשקות בחצי הראשון של שנת 2012, שכללו תרופות שחלקן בבלעדיות מלאה, בלעדיות חלקית או בשווקים בהם התחרות מוגבלת, כגון גרסאות גנריות ל-Lexapro® ו-Provigil®.

 

   • הכנסות מאירופה בסך של 798 מיליון דולר, ירידה של 13%, או 3% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. הירידה נגרמה בעיקר בשל לחצים מקרו-כלכליים ורגולטוריים נמשכים במספר שווקי מפתח באירופה. על מנת להתמודד עם תנאים אלו, אנו מבצעים התאמות לאסטרטגיה העסקית שלנו באירופה ומתמקדים יותר בצמיחה רווחית ובת-קיימא ופחות בנתח השוק. התאמות אלו באות לידי ביטוי, לדוגמא, בגישה בררנית יותר להשתתפות במכרזים בגרמניה שהביאה להכנסות נמוכות יותר ממכרזים. הירידה בהכנסות הרבעון נבעה גם מכך שהרווחים ברבעון המקביל אשתקד היו גבוהים יותר בשל השקת גרסא גנרית ל-Lipitor® (atorvastatine) באנגליה. הירידה בהכנסות קוזזה בחלקה על ידי הכללת הפעילות הגנרית של Cephalon באירופה.

 

   • הכנסות משאר העולם של 620 מיליון דולר, ירידה של 11%, או 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. הרבעון נרשמו מכירות חזקות בישראל, רוסיה ומדינות אחרות במזרח אירופה, שקוזזו על ידי ירידה במכירות בקנדה, אשר היו גבוהות באופן חריג ברבעון השלישי של 2011 וכמו כן הושפעו לרעה הרבעון מרפורמות מחיר שנכפו על ידי הממשלה ומירידה קלה בנתח השוק.

הכנסות נטו מתרופות מקור ברבעון השלישי הסתכמו ב-2 מיליארד דולר, עלייה של 38% בהשוואה ל-1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2011. ההכנסות מתרופות מקור מורכבות מ:
 
   • הכנסות מארה"ב של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 35% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011.

 

   • הכנסות מאירופה של 376 מיליון דולר, עלייה של 55%, או 73% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011.

 

   • הכנסות משאר העולם של 177 מיליון דולר, עלייה של 34%, או 42% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011.

 

הכנסות מתרופות מקור היוו 41% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-34% ברבעון השלישי של 2011.
 
העלייה בהכנסות מתרופות מקור בהשוואה לרבעון השלישי של 2011 נבעה בעיקר בגלל ההכללה של תרופות Cephalon (בעיקר Treanda® עם 160 מיליון דולר,  Nuvigil®עם 94 מיליון דולר ו-Provigil® עם 53 מיליון דולר) ומכירות חזקות של תרופות המקור של טבע, בעיקר Copaxone®.
 
ההכנסות הגלובליות שנרשמו על ידי טבע בגין Copaxone®, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-13%, או 15% במונחי מטבע מקומי, ל-1.05 מיליארד דולר בהשוואה ל-928 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מההעברה המוצלחת של זכויות השיווק וההפצה באירופה וכן ממכירות מוגברות בשאר העולם. בארה"ב, ההכנסות עלו ב-3% ל-775 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים שבוצעה מוקדם יותר השנה. ההכנסות מחוץ לארה"ב היו 271 מיליון דולר, עלייה של 54%, או 68% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2011, בעיקר כתוצאה מקבלת הזכויות וממכירות חזקות וחריגות ברוסיה.
 
ההכנסות שנרשמו על ידי טבע בגין  Azilectעלו ב-8% ל-77 מיליון דולר, בעוד ההכנסות הגלובליות (In-Market) עלו ב-6% ל-103 מיליון דולר, בעיקר בשל ביקוש מוגבר בארה"ב ובאירופה.
הכנסות נטו מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון הסתכמו ב-252 מיליון דולר, עליה של 38%, או 46% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-183 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, בעיקר בשל מכירות תרופות ללא מרשם לחברת Procter & Gamble בארה"ב מתוקף חוזה ייצור שהחל ברבעון הרביעי של שנת 2011 וצמיחה במכירות באמריקה הלטינית ואירופה. במהלך הרבעון הנוכחי, המיזם המשותף PGT Healthcare השיק את קו המוצרים Vicks® בהונגריה ובצ'כיה.
 
הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-207 מיליון דולר, בהשוואה ל-222 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.
מדדים עיקריים לרבעון השלישי של 2012

 

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון הנוכחי והרבעון השלישי של 2011 הקטינו את ההכנסות בכ-202 מיליון דולר, עם השפעה חיובית קטנה על הרווח התפעולי. ההשפעה על ההכנסות נבעה בעיקר מההיחלשות של מטבעות מסוימים (בדגש על הפורינט ההונגרי, האירו, השקל והרובל הרוסי) ביחס לדולר ארה"ב.
 
מידע על בסיס non-GAAP ברבעון הנוכחי, ביצענו התאמות non-GAAP חריגות בסכום של כ-1.2 מיליארד דולר, שהורכבו בעיקר מהפרשה להפסד תלוי של 670 מיליון דולר וירידת ערך, בעיקר של מחקר ופיתוח בתהליך, של 481 מיליון דולר. בהתאם, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו פריטים אלו ואחרים, כדלהלן: 
 
   • הפרשה להפסד תלוי בסך 670 מיליון דולר בגין התדיינות משפטית בקשר לפטנט על התרופה pantoprazole, בעקבות פסיקה במשפט לא קשור הנוגעת לאחת מטענות ההגנה של טבע מפני הפרת פטנט, שהביאה לכך שהנהלת טבע שינתה את עמדתה לגבי ההסתברות. עם זאת, טבע עדיין חולקת בתוקף על הטענות לנזק מצד התובעים וכן על הפסיקה הראשונית של חבר המושבעים בדבר ההפרה;

 

   • ירידת ערך בסך 481 מיליון דולר, כתוצאה מהבחינה הנמשכת של תיק המוצרים בפיתוח שלנו, ובעיקר של מחקר ופיתוח בתהליך ובקשר עם: obatoclax לטיפול בסרטן ריאה של תאים קטנים, בשל החלטה להחזיר את המוצר לשלב הפיתוח הפרה-קליני; CEP-37247, אנטי TNF לטיפול בסיאטיקה, בגלל שתוצאות ראשוניות של מחקרים קליניים מעידים על סיכויי הצלחה נמוכים; ו-armodafinil (Nuvigil®) לטיפול בהפרעה דו-קוטבית, בשל כניסת תחרות גנרית מוקדם יותר משנצפה בעבר;

 

   • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 299 מיליון דולר, מתוכם 288 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-11 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;

 

   • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 25 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם מפעלי התרופות המוזרקות והוטרינריות שלנו;

 

   • הסכמי פשרה משפטיים בסך 19 מיליון דולר;

 

   • הכנסות מארגון מחדש, עלויות רכישה ואחרות בסך 34 מיליון דולר, בקשר עם שינוי בשווי ההוגן של התחייבויות תלויות, בעיקר על obatoclax, שקוזזו בחלקן על ידי הוצאות הקשורות לרכישת Cephalon;

 

   • הטבות מס קשורות בסך 269 מיליון דולר.

 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP  לתוצאות על בסיס non-GAAP.
 
הרווח הנקי (הפסד) ורווח למניה על בסיס GAAP היו (79) מיליון דולר ו-(0.09) דולר ברבעון, בהשוואה ל-916 מיליון דולר ו-1.03 דולר, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2011.
רווח תפעולי רבעוני על בסיס non-GAAP בסך 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011. ההפסד התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הינו 0.1 מיליארד דולר בהשוואה לרווח של 1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2011.
 
שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.6% ברבעון, בהשוואה ל-56.4% ברבעון השלישי של 2011. הגידול משקף את העלייה בתרומה מתרופות מקור, בעיקר בגלל ההכללה של Cephalon, וממכירות גבוהות יותר של Copaxone®, שקוזזו על ידי מכירות גבוהות יותר של מוצרים עם שיעור רווח גולמי נמוך יותר, בעיקר באירופה. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.3% ברבעון, בהשוואה ל-51.7% ברבעון השלישי של 2011.
 
הוצאות מחקר ופיתוח נטו (מו"פ) ברבעון (לא כולל רכישה של מחקר ופיתוח בתהליך) הסתכמו ב-319 מיליון דולר, או 6.4% מההכנסות, בהשוואה ל-227 מיליון דולר, או 5.2% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2011. הגידול בהוצאה על מו"פ משקף בעיקר את ההכללה של Cephalon. הוצאות מו"פ ברוטו, לפני החזר הוצאות מצדדים שלישיים על הוצאות מו"פ מסוימות, הסתכמו ב-354 מיליון דולר בקירוב, או 7.1% מההכנסות.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-903 מיליון דולר, או 18.2% מההכנסות, בהשוואה ל-796 מיליון דולר, או 18.3% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2011. העלייה נגרמה בעיקר בשל ההכללה של Cephalon וקבלת הזכויות בגין Copaxone® באירופה, וקוזזה בחלקה על ידי שינוי בשערי חליפין ותשלומי תמלוגים נמוכים יותר על תרופות גנריות בארה"ב. 
 
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-292 מיליון דולר ברבעון, או 5.9% מההכנסות, בהשוואה ל-112 מיליון דולר, או 2.6% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2011. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מרווחים שנרשמו ברבעון השלישי של 2011 שהפחיתו את ההוצאות באותו רבעון, וכן מהוצאות גבוהות יותר ברבעון הנוכחי בשל ההכללה של Cephalon.
 
הוצאות מימון ברבעון הסתכמו ב-73 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון של 67 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011. העלייה נבעה בעיקר מהוצאות ריבית גבוהות יותר הקשורות לגידול בחוב בקשר עם הרכישות של Cephalon ו-Taiyo, שקוזזו בחלקן על ידי רווחים מתנודות בשערי חליפין ופעולות גידור במהלך הרבעון, בהשוואה להפסדים ברבעון השלישי של 2011.
 
ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-212 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון השלישי של 2011 הייתה 119 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2 מיליארד דולר. אנו צופים שיעור מס שנתי גבוה מעט יותר ב-2012 בהשוואה ל-2011, בעיקר בשל השינוי בתמהיל האיזורים הגיאוגרפיים והמוצרים שלנו בעקבות רכישת Cephalon.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-1.0 מיליארד דולר, בהשוואה ל-482 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, עלייה של 117%. תזרים המזומנים החופשי - לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו ודיבידנד - הסתכם ב-577 מיליון דולר, עלייה משמעותית בהשוואה ל-2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, בו תזרים המזומנים היה נמוך באופן מיוחד בשל מספר אירועים חד-פעמיים. סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2012, הינו 2.0 מיליארד דולר.

במהלך הרבעון לא בוצעה רכישה עצמית של מניות. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 15.4 מיליון מניות בסכום כולל של כ-667 מיליון דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2011. כתוצאה מרכישה עצמית של מניות אלה, ירד מספר המניות בדילול מלא בכ-10 מיליון מניות מ-31 בדצמבר, 2011, ועד 30 בספטמבר, 2012.
 
לרבעון השלישי של 2012, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 869 מיליון על בסיס GAAP ו-870 על בסיס non-GAAP. נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2012, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-868 מיליון מניות.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2012, הסתכם ב-23.1 מיליארד דולר, עלייה של 0.2 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.9 מיליארד דולר בתאריך 30 ביוני, 2012. הגידול בהון הינו בעיקר תוצאה של התאמות לשינויים בשערי חליפין, שקוזזו בחלקם על ידי דיווידנד שהוכרז וההפסד הנקי על בסיס GAAP בסך 79 מיליון דולר.

דיבידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 30 באוקטובר, 2012, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2012 בשיעור של 1.00 ש"ח למניה (כ-25.7 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 30 באוקטובר, 2012).
 
היום הקובע יהיה 15 בנובמבר, 2012, ויום התשלום נקבע ל-3 בדצמבר, 2012. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיבידנד בשיעור של 20.7%.

פרטי שיחת הועידה
 
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 1 בנובמבר, 2012, בשעה 8:00 בבוקר (שעון ניו יורק) כדי לדון בתוצאות הרבעון השלישי של 2012. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובתwww.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 1.888.771.4371 (מארה"ב או קנדה) או 1.847.585.4405+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 33556091. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 8 בנובמבר, 2012, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר1.888.843.7419  (מארה"ב או קנדה) או 1.630.652.3042+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 33556091.
 
אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (בורסת ניו-יורק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות  וחומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של יותר מ-1,300 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2011  ב-18.3 מיליארד דולר.

 

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 2 Min

The following discussion and analysis contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and due to increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative medicines, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic medicines prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to our generic version of Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic medicines, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the acquisition of Cephalon), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative medicines, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based medicines, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political instability and adverse economic conditions, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks, and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2011 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we undertake no obligation to update any forward-looking statements or other information contained in this report, whether as a result of new information, future events or otherwise.

כתבות נוספות בנושא