טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2011

2 נובמבר , 2011

1 נוב 2011 | זמן קריאה ממוצע: 7 דקות

עיקרי תוצאות הרבעון:[1]
  • מכירות של 4.34 מיליארד דולר לרבעון, בהשוואה ל-4.25 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2010, צמיחה של 2%ו-4.21 מיליארד דולר ברבעון השני של 2011, צמיחה של 3%.
  • רווח נקי על פי non-GAAP לרבעון השלישי של 1,111 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,182 מיליון דולר ברבעון השלישי של2010  ו-984 מיליון דולר ברבעון השני של 2011. הרווח הנקי על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-916 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,050 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2010 ו-576 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.
  • רווח למניה על פי non-GAAP לרבעון השלישי של 1.25 דולר, בהשוואה ל-1.30 דולר ברבעון השלישי של 2010 ו-1.10 דולר ברבעון השני של 2011.  הרווח למניה על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-1.03 דולר, בהשוואה ל-1.15 דולר ברבעון השלישי של 2010 ו-0.64 דולר ברבעון השני של 2011.
  • רווח תפעולי על פי non-GAAP לרבעון השלישי של 1,316 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,439 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2010 ו-1,091 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.  רווח תפעולי על פי U.S. GAAP של 1,035 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,188 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2010 ו-597 מיליון דולר ברבעון השני של 2011.
  • צמיחה חזקה של 34% במכירות באירופה (24% במונחי מטבעות מקומיים), כמו גם 56% ב-EEMA (מזרח אירופה, המזרח התיכון, ישראל ואפריקה), אמריקה הלטינית ואסיה (49% במונחי מטבעות מקומיים).
  • צמיחה בכל תחומי פעילות הממותגת של החברה – מוצרי נשימה (15%), אזילקט® במונחי מכירה לשוק (20%), קופקסון® במונחי מכירה לשוק (26%), מוצרי בריאות האישה (6%), כמו גם חטיבת הכימיה (15%).
  • במהלך הרבעון, טבע חיזקה את מעמדה המוביל בשוק הגנרי היפני עם השלמת רכישת Taiyo ורכישת 50% הנותרים מהמיזם המשותף Teva-Kowa. כמו כן, טבע הגדילה את השקעתה ב-CureTech ל-75%.
  • ב-14 באוקטובר, 2011, טבע השלימה את רכישת Cephalon Inc., עבור כ-6.5 מיליארד דולר.
 
 
"ברבעון השלישי השגנו תוצאות טובות בכל תחומי הפעילות שלנו למעט בתחום הגנרי בארה"ב. צמיחה חזקה במכירות באירופה ובשווקים בינלאומיים, יחד עם מכירות חזקות של המוצרים הממותגים שלנו, עזרו לפצות על הירידה במכירות הגנריות בארה"ב שהושפעו מחוסר בהשקות משמעותיות של מוצרים חדשים."  ציין שלמה ינאי, מנכ"ל ונשיא טבע. "אנחנו מצפים לרבעון רביעי חזק שיכלול שיפור במכירות הגנריקה בארה"ב."
 
המכירות בצפון אמריקה ברבעון השלשי הסתכמו ב-2,183 מיליון דולר, ירידה של 20%, והיוו 50% מסך המכירות.מכירות של מוצרים גנריים ואחרים בארה"ב הסתכמו ב-845 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, ירידה של 48%. בניגוד לרבעון המקביל, ברבעון הנוכחי לא הושקו מוצרים חדשים משמעותיים.  בנוסף, מוצרי מפתח (בייחוד הגרסה הגנרית של Effexor XR®, כמו גם הגרסאות הגנריות של Cozaar®, Hyzaar®, Lotrel®, ו-Prevacid®) שנמכרו ברבעון השלישי של 2010 לא נמכרו כלל או שמכירותיהם פחתו באופן משמעותי ברבעון הנוכחי עקב פקיעת בלעדיות.
 
המכירות באירופה הסתכמו ב-1,344 מיליון דולר ברבעון השלישי, גידול של 34%, והיוו 31% מסך המכירות. במונחי מטבעות מקומיים, הגידול באירופה היה 24%.  הגידול במכירות הרבעוניות נבע בעיקר מצירוף מכירות ratiopharm, בעיקר בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה. המכירות באירופה צמחו אורגנית[2] ברבעון השלישי של 2011 ב-9%, ובגרמניה המכירות הגנריות צמחו אורגנית ב-8% (במונחי מטבעות מקומיים). 
 
המכירות ב-EEMA, באמריקה הלטינית ובאסיה (שווקים בינלאומיים) ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב-817 מיליון דולר, גידול של 56%, והיוו 19% מסך המכירות. המכירות ב-EEMA תרמו 45% מסך המכירות בשווקים הבינלאומיים, אסיה 30% ואמריקה הלטינית 25%.  במונחי מטבעות מקומיים, הגידול בשווקים הבינלאומיים היה 49%.  הגידול במכירות הרבעוניות נבע בעיקר מצירוף Taiyo ביפן אשר נרכשה ביולי 2011, ומכירות מוגברות בשווקים העיקריים באמריקה הלטינית (גידול אורגני של 21% במכירות גנריות במונחי מטבעות מקומיים) וברוסיה (גידול אורגני של 27% במכירות גנריות במונחי מטבע מקומי). 
 
המכירות הגלובליות של קופקסון® (במונחי מכירה לשוק), התרופה המובילה לטיפול בטרשת נפוצה בארה"ב ובעולם כולו, הגיעו לשיא של 1,021 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, גידול של 26%.  בארה"ב, צמחו המכירות (במונחי מכירה לשוק) ב-28% והסתכמו ב-752 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים, כמו גם מצמיחה במספר היחידות שנמכרו. המכירות מחוץ לארה"ב (במונחי מכירה לשוק) צמחו ב-22% והסתכמו ב-268 מיליון דולר, עם גידול של 17% במספר היחידות שנמכרו, בשווקים שונים באירופה ובאמריקה הלטינית, כולל איטליה, בריטניה, גרמניה, ספרד וברזיל.
 
מוצרי הנשימה של טבע רשמו מכירות גלובליות של 238 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, עליה של 15%. הגידולבמכירות נבע בעיקר מצמיחה בארה"ב. מכירות מוצרי הנשימה בארה"ב הסתכמו ב-164 מיליון דולר ברבעון השלישי, גידול של 30%. נכון ל-30 בספטמבר, 2011, ProAir שמר על מעמדו המוביל בארה"ב עם נתח שוק של 50% בשוק ה-SABA (משאפים להקלה מיידית בקוצר נשימה), בעוד Qvar® המשיך לבסס את מעמדו כמספר שתיים בשוק ה-ICS(קורטיקוסטרואידים הניטלים בשאיפה) עם נתח שוק של 23% בארה"ב.
 
המכירות הגלובליות של מוצרי בריאות האישה הסתכמו ב-123 מיליון דולר ברבעון השלישי, עליה של 6%.  הגידול במכירות נבע בעיקר מצירוף מכירות מוצרי Theramex באירופה, שקוזז על ידי מכירות נמוכות יותר בארה"ב בעקבות תחרות גנרית ל-Seasonique® מאז יולי 2011.
 
המכירות הגלובליות של אזילקט® (במונחי מכירה לשוק) הסתכמו ב-97 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, עלייה של20%, עם גידול במכירות באירופה ובארה"ב.
 
מכירות חטיבת הכימיה (API) לצדדים שלישיים ברבעון השלישי הסתכמו ב-183 מיליון דולר, גידול של 15%, עם גידול במכירות בעיקר בשווקים בינלאומיים ובצפון אמריקה.
 
שינויים בשערי חליפין הוסיפו למכירות כ-148 מיליון דולר ברבעון השלישי של2011  בהשוואה לרבעון השלישי של 2010, כתוצאה מהתחזקות רוב המטבעות העיקריים (בייחוד האירו) בהשוואה לדולר, עם השפעה מינורית על הרווח התפעולי.
 
הרווח הנקי והרווח הנקי למניה לפי non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2011 אינם כוללים פריטים מסויימים בסך כולל של 281 מיליון דולר והשלכות מס קשורות בסך 86 מיליון דולר.  טבע מאמינה כי הצגת הנתונים על פי non-GAAP מסייעת להבנת פעילות החברה.  מצורפות בהמשך טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על פי U.S. GAAP לתוצאות על פי non-GAAP.
 
שיעור הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השלישי היה 56.4%, בהשוואה ל-62.5%. הירידה משקפת שינוי בתמהיל המוצרים שנמכרו בארה"ב – ירידה בתרומת מוצרים גנריים בעלי רווחיות גבוהה, במיוחד Effexor XR®, שקוזזה חלקית על ידי הגידול בתרומת מוצרים ממותגים.  על פי U.S. GAAP, שיעור הרווח הגולמי הגיע ל-51.7% ברבעון השלישי של2011, בהשוואה ל-58.0%. הירידה משקפת בעיקר את השינוי בתמהיל המוצרים המוזכר לעיל, כמו גם הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת רכישת ratiopharm ועלויות הקשורות בצעדים רגולטוריים במפעלים.
 
הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) נטו הסתכמו ברבעון השלישי ב-227 מיליון דולר או 5.2% מהמכירות, בהשוואה ל-239 מיליון דולר או 5.6% מהמכירות.  הקיטון משקף הוצאות משפטיות נמוכות יותר במסגרת המו"פ הגנרי ותיזמון של הוצאות. הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו ברבעון השלישי של 2011, לפני החזר על הוצאות מו"פ מצדדים שלישיים, הסתכמו בכ-248מיליון דולר, או 5.7% מהמכירות.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) הסתכמו ב-796 מיליון דולר או 18.3%מהמכירות ברבעון, בהשוואה ל-742 מיליון דולר או 17.5% מהמכירות. הגידול נבע בעיקר מצירוף ההוצאות שלratiopharm, Taiyo ו-Theramex. 
 
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי הסתכמו ב-112 מיליון דולר או 2.6% מהמכירות, בהשוואה ל-236 מיליון דולר או5.5% מהמכירות. הקיטון נבע בעיקר מרווח שנרשם בעקבות רכישת אחוזי בעלות נוספים ב-CureTech ו-Teva-Kowa, בסך 135 מיליון דולר.
 
הוצאות מימון נטו על פי non-GAAP ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב-67 מיליון דולר, בהשוואה ל-48 מיליון דולר.
 
ההפרשה למס שנרשמה ברבעון השלישי בגין הכנסות non-GAAP של 1,249 מיליון דולר לפני מס היתה 119 מיליון דולר. טבע מעריכה כי שיעור המס הצפוי לשנת 2011 על פי non-GAAP יהיה 10%, בהשוואה לשיעור מס של 13% בשנת2010. הערכה זו לשנת 2011 מבוססת על תמהיל מוצרים המיוצרים באיזורים בהם טבע נהנית מהטבות מס. תמהיל המוצרים העתידי צפוי להיות שונה ולהביא לשיעור מס גבוה יותר. על בסיס U.S. GAAP, שיעור המס השנתי הצפוי ב-2011 הוא 4%. 
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם ב-482 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,194 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי, לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו (276 מיליון דולר) וחלוקת דיבידנד (204מיליון דולר) – הגיע ל-2 מיליון דולר.  תזרים המזומנים ברבעון הנוכחי אינו מהווה אינדיקציה לקצב ייצור המזומנים של טבע והושפע מיצירת מזומנים חזקה במיוחד ברבעון הקודם, תשלומים בגין פשרות משפטיות והוצאות רה-אירגון והשקעה משמעותית ברכוש קבוע.  תזרים המזומנים ברבעון הרביעי צפוי להיות חזק ולחזור לרמות רגילות.  סך מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2011, הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר.
 
במהלך הרבעון, רכישה עצמית של ניירות ערך הסתכמה בכ-6.1 מיליון מניות, בסכום כולל של כ-254 מיליון דולר. מתחילת דצמבר 2010, כאשר אושרה תוכנית רכישת מניות בסכום של 1 מיליארד דולר, טבע רכשה 17.9 מיליון מניות בסכום כולל של כ-848 מיליון דולר.  כתוצאה מרכישת המניות בין דצמבר 2010 לספטמבר 2011 ומפרעון אג"ח להמרה, קטן מספר המניות בדילול מלא בכ-31 מיליון במהלך תקופה זו.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2011, הסתכם ב-22.9 מיליארד דולר, עלייה של 937 מיליון דולר בהשוואה ל-22.0 מיליארד דולר בתאריך 31 בדצמבר, 2010. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי על בסיס U.S. GAAP על סך 2,253 מיליון דולר, אשר קוזז חלקית על ידי רכישה עצמית של ניירות ערך ודיבידנדים שחולקו לבעלי מניות.
 
ברבעון השלישי של 2011, מספר המניות הממוצע המשוקלל בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה הן על פי GAAPוהן על פי non-GAAP היה 890 מיליון מניות. נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2011, מספר המניות לצורך חישוב שווי השוק של טבע מוערך בכ-886 מיליון מניות. 
 
דיבידנד
דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום ה-31 באוקטובר, 2011, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של שנת 2011 בשיעור של 0.80 ש"ח למניה.
 
היום הקובע יהיה ה-14 בנובמבר, 2011, ויום התשלום נקבע ל-30 בנובמבר, 2011. שיעור המס שינוכה במקור יהיה 20%.
 
פרטי שיחת הועידה
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 2 בנובמבר, 2011, בשעה 14:30 שעון ישראל (8:30 שעון ניו-יורק) שבמהלכה תסקור הנהלת החברה את תוצאות הרבעון. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של טבע, בכתובתwww.tevapharm.com.  תוך 24 שעות מסיום השיחה, שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה.  בנוסף, ניתן יהיה להאזין לשידור חוזר של השיחה עד ליום 9 בנובמבר, 2011, בחצות (שעון ניו יורק) על-ידי חיוג 877-870-5176 או 858-384-5517. תו הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 380019#.
 
אודות טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נאסד"ק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,300 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. המוצרים הייחודיים והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ-45,000 איש. מכירות החברה הסתכמו ב-16.1 מיליארד דולר בשנת 2010.

___________________________________________________________________

[1] אלא אם צוין אחרת, כל ההשוואות הינן אל מול הרבעון השלישי של 2010.
[2] מכירות על בסיס אורגני מניחות כי ratiopharm ורכישות אחרות נכללו בתוצאות טבע ברבעון השלישי של 2010.

Teva’s Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

November 1st 2011 | Reading time: 2 Min

forward-looking statements Such statements are based  management’s current expectationsand involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include  our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and the impact of increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic version of Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic productsthe extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the acquisition of Cephalon), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based productsour potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20F for the year ended December 31, 2010 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

כתבות נוספות בנושא