טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2013

ההכנסות נטו לשנת 2013 צפויות להיות בין 19.7 ו-20.3 מיליארד דולר

 

30 אוק 2013 | זמן קריאה ממוצע: 10 דקות

הכנסות נטו של 5.1 מיליארד דולר

 

רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 1.27 דולר ועל בסיס GAAP של 0.84 דולר

 

ההכנסות נטו לשנת 2013 צפויות להיות בין 19.7 ו-20.3 מיליארד דולר והרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP צפוי להיות בין 4.95 ו-5.05 דולר

 

ירושלים, ישראל, 31 באוקטובר, 2013 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-30 בספטמבר, 2013.

 

"הנהלת טבע ודירקטוריון החברה מחויבים למימוש האסטרטגיה שלה וליישום נחוש של שינויים שאנו מאמינים שנדרשים להבטחת הצמיחה שלה," אמר איל דשא, ממלא מקום נשיא ומנכ"ל טבע. "במהלך הרבעון היו לנו שש השקות גנריות מוצלחות בארה"ב לבדה, ואנו מרוצים מאד מכך שהעסק הגנרי שלנו ממשיך ליהנות ממיקוד טוב יותר בצמיחה ארוכת-טווח, רווחית ונמשכת. כמו כן, אנו מרוצים גם מהביצועים הרבעון של עסק התרופות היחודיות הגלובלי שלנו והמיזם המשותף שלנו בתחום התרופות ללא מרשם."

 

ההכנסות לשלושה החודשים המסתיימים ב-30 לספטמבר, 2013, הסתכמו ב-5.1 מיליארד דולר, עלייה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו גם כן ב-2%. העלייה התרחשה בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות גנריות בארה"ב, הכנסות גבוהות יותר מתרופות יחודיות, תרופות ללא מרשם (OTC) ותרופות גנריות (בניכוי API, מרכיבים פרמצבטיים פעילים) בשאר העולם. העלייה קוזזה בחלקה על ידי ירידה במכירות API לצדדים שלישיים.

 

הכנסות לפי אזורים גיאוגרפיים לרבעון השלישי של 2013

 

הכנסות נטו בארה"ב ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר (54% מסך כל ההכנסות), עלייה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות גנריות וכן תרופות יחודיות.

 

הכנסות נטו באירופה ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר (28% מסך כל ההכנסות), עלייה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012, או ללא שינוי במונחי מטבע מקומי, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות יחודיות.

 

הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון השלישי הסתכמו ב-910 מיליון דולר (18% מסך כל ההכנסות), ירידה של 8%, אך ללא שינוי במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. בנוסף להשפעה שלילית של שינויים בשערי חליפין (בעיקר היין היפני), הירידה בהכנסות נבעה ממכירות נמוכות יותר ברוסיה, בעיקר בשל תזמון מכרזים ל-Copaxone®.

הכנסות לפי קווי מוצר לרבעון השלישי של 2013

הכנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API בסך 162 מיליון דולר), ללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. ההכנסות מתרופות גנריות היוו 49% מסך כל ההכנסות נטו ברבעון, בהשוואה ל-50% ברבעון השלישי של שנת 2012. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 
 • הכנסות מארה"ב של 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. העלייה נבעה בעיקר מההשקות הבלעדיות של niacin ER, הגרסא הגנרית ל-Niaspan®, ו-temozolomide, הגרסא הגנרית ל-Temodar®, וכן ממכירות גבוהות יותר של amphetamine salts IR ותרופות נוספות שנמכרו ברבעון השלישי של 2013 ולא נמכרו ברבעון השלישי של 2012, ובראשן fenofibrate, הגרסא הגנרית ל-TriCor®.
 • הכנסות מאירופה של 812 מיליון דולר, ירידה של 1%, או 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. הירידה נבעה בעיקר מהמיקוד המוגבר שלנו בצמיחה רווחית ומתמשכת וכן ממכירות נמוכות יותר של API.
 • הכנסות משאר העולם של 533 מיליון דולר, ירידה של 11%, אולם עלייה של 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. הירידה הרבעון נבעה בעיקר מהשפעות מטבע חוץ, בעיקר ביפן ושווקים מסוימים באמריקה הלטינית, וקוזזה באופן חלקי על ידי הכנסות גבוהות יותר ברוסיה.

 

הכנסות נטו מתרופות יחודיות ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.1 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה ל-2.0 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2012. ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 41% מסך כל ההכנסות נטו ברבעון, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2012. ההכנסות מתרופות יחודיות מורכבות מ:

 
 • הכנסות מארה"ב של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012.
 • הכנסות מאירופה של 426 מיליון דולר, עלייה של 12% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012, או 7% במונחי מטבע מקומי.
 • הכנסות משאר העולם של 144 מיליון דולר, ירידה של 17%, או 14% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2012.
 
 

העלייה במכירות תרופות יחודיות בהשוואה לרבעון השלישי של 2012 הינה בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות לבריאות האישה, אונקולוגיה ונשימה, וכן Azilect®, וקוזזה בחלקה על ידי ירידה במכירות Provigil® ו-Nuvigil®.

 

ההכנסות מ-Copaxone®, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012 ל-1.05 מיליארד דולר. במונחי מטבע מקומי, מכירות Copaxone® היו ללא שינוי. בארה"ב, ההכנסות עלו ב-3% ל-798 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מעליות מחירים. ההכנסות מ-Copaxone® מחוץ לארה"ב היו 254 מיליון דולר, ירידה של 6% במונחים דולריים או 8% במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. הירידה משקפת עיתוי מכרזים ברוסיה, שהביאו למכירות גבוהות במיוחד ברבעון המקביל אשתקד, והיא קוזזה על ידי מכירות גבוהות יותר באירופה.

 

ההכנסות מ-Azilect® שנרשמו על ידי טבע הרבעון הסתכמו ב-93 מיליון דולר, עלייה של 21% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012, בעוד שהמכירות הגלובליות (In-Market) עלו ב-18% ל-122 מיליון, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר בארה"ב ובאירופה.

 

ההכנסות מ-Treanda® הסתכמו ב-184 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013, עלייה של 15% בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה מעלייה במכירות המוצר ובמחירו.

 

ההכנסות מתרופות לבריאות האישה הסתכמו ב-126 מיליון דולר הרבעון, עלייה של 31% בהשוואה ל-96 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר ממכירות גבוהות יותר של גלולות למניעת היריון באירופה וממכירות גבוהות יותר של כלל תיק התרופות בארה"ב.

הכנסות נטו שרשמה טבע מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 286 מיליון דולר, עלייה של 13%, או 16% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-252 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר של פורטפוליו התרופות הקיים של PGT Healthcare.

 

הכנסות נטו אחרות ברבעון, בעיקר הפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, הסתכמו ב-211 מיליון דולר, בהשוואה ל-207 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012.

מדדים עיקריים לרבעון השלישי של 2013

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון הנוכחי והרבעון השלישי של 2012 הקטינו את ההכנסות בכ-24 מיליון דולר בקירוב. אנו רשמנו גם עלייה בהוצאות בשל שינויים בשערי חליפין אלו, ולכן השפעתם השלילית הכוללת על הרווח התפעולי שלנו על בסיס non-GAAP הייתה כ-35 מיליון דולר.

 

מידע על בסיס non-GAAP ברבעון הנוכחי, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 361 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם פחת של נכסים בלתי מוחשיים וירידת ערך. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 
 • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 300 מיליון דולר, מתוכם 290 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-10 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הפרשות לירידת ערך בסך 131 מיליון דולר, בעיקר בקשר לירידת ערך מחקר ופיתוח בתהליך בסך 99 מיליון דולר של armodafinil (Nuvigil®) לטיפול בהפרעה דו-קוטבית בעקבות תוצאות הניסוי הפיבוטלי בו בשלב שלוש;
 • פשרות משפטיות והפרשות בסך 47 מיליון דולר;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 33 מיליון דולר;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במפעלים בסך של 10 מיליון דולר;
 • הוצאות אחרות בסך 8 מיליון דולר;
 • הוצאות מימון בסך 5 מיליון דולר; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 173 מיליון דולר.
 
 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.0% ברבעון, בהשוואה ל-58.6% ברבעון השלישי של 2012. הירידה הינה בעיקר תוצאה של רמות מלאי נמוכות יותר ומחיקות מלאי גבוהות יותר של תוצרת גמורה. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.0% ברבעון, בהשוואה ל-52.3% ברבעון השלישי של 2012.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו ברבעון הסתכמו ב-348 מיליון דולר, או 6.9% מההכנסות, בהשוואה ל-319 מיליון דולר, או 6.4% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2012. הגידול בהוצאה על מו"פ משקף את ההתקדמות בפעילות הפיתוח.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-961 מיליון דולר, או 19.0% מההכנסות, בהשוואה ל-903 מיליון דולר, או 18.2% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2012. העלייה משקפת בעיקר הוצאות גבוהות יותר בקשר עם התרופות היחודיות והתרופות ללא מרשם שלנו וכן הוצאות גבוהות יותר לתשלומי תמלוגים על תרופות גנריות בארה"ב, והיא קוזזה בחלקה על ידי הוצאות נמוכות יותר, שאינן תמלוגים, בקשר עם תרופות גנריות.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב-297 מיליון דולר ברבעון, או 5.9% מההכנסות, בהשוואה ל-292 מיליון דולר, או 5.9% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2012.

 

הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס non-GAAP הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012. הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הינו 801 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 60 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמו ב-71 מיליון דולר, בהשוואה ל-73 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-185 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון השלישי של 2012 על בסיס non-GAAP הייתה 212 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. שיעור המס השנתי שלנו ל-2013 צפוי להיות 14.5%, גבוה משיעור המס לשנת 2012, בעיקר כתוצאה משינוי תמהיל האזורים הגיאוגרפיים והתרופות שאנו מתכננים למכור השנה בקיזוז חלקי של הטבות מס ממיזוגים מתוכננים של חברות-בנות מסוימות. ההפרשה למס על בסיס GAAP הרבעון הסתכמה ב-12 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס GAAP של 725 מיליון דולר, בהשוואה להטבת מס על בסיס GAAP של 57 מיליון דולר על הפסד לפני מס על בסיס GAAP של 133 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי והרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP היו 1.1 מיליארד דולר ו-1.27 דולר הרבעון, ירידה של 4% ו-1%, בהתאמה, בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר ו-1.28 דולר ברבעון השלישי של 2012. הרווח הנקי והרווח הנקי למניה על בסיס GAAP היו 711 מיליון דולר ו-0.84 דולר ברבעון בהשוואה להפסד נקי והפסד נקי למניה של 79 מיליון דולר ו-0.09 דולר, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2012.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ-444 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2012, ירידה של 58%. תזרים המזומנים החופשי - שאינו כולל השקעות הוניות נטו ודיווידנד - הסתכם בתזרים שלילי של 34 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי חיובי של 577 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012. הירידה בתזרים המזומנים משקפת את התשלומים שבוצעו בקשר להסכמי פשרה משפטיים. בניכוי השפעת תשלומים אלו, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי שלנו ברבעון היו חזקים והסתכמו ב-1.3 מיליארד דולר ו-856 מיליון דולר, בהתאמה.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2013, הינו 1.4 מיליארד דולר.

 

במהלך הרבעון לא בוצעה רכישה עצמית של מניות. מתחילת שנת 2013, טבע רכשה 12.8 מיליון מניות עבור כ-497 מיליון דולר. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 40.9 מיליון מניות בסכום כולל של כ-1.7 מיליארד דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2011.

 

לרבעון השלישי של 2013, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 846 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2013, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-845 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 בספטמבר, 2013, הסתכם ב-22.4 מיליארד דולר, עלייה של 0.8 מיליארד דולר בהשוואה ל-21.6 מיליארד דולר ב-30 ביוני, 2013. העלייה בהון הינה בעיקר תוצאה של הרווח הנקי על בסיס GAAP של 0.7 מיליארד דולר והשפעה חיובית של שערי חליפין בסך 0.4 מיליארד דולר, שקוזזו בחלקם על ידי תשלום דיווידנד.

 

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 29 באוקטובר, 2013, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2013 בשיעור של 1.15 ש"ח למניה (כ-32.6 סנטים לפי שער החליפין בתאריך 29 באוקטובר, 2013).

 

היום הקובע יהיה 20 בנובמבר, 2013, ויום התשלום נקבע ל-2 בדצמבר, 2013. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

 

פרטי שיחת הועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 31 באוקטובר, 2013, בשעה 9:00 בבוקר (שעון ניו יורק) כדי לדון בתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2013. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 1.888.895.5271 (מארה"ב או קנדה) או 1.847.619.6547+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 35893002. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 8 בנובמבר, 2013, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר1.888.843.7419 (מארה"ב או קנדה) או 1.630.652.3042+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 35893002.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.

 

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ- 1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 46,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2012 ב- 20.3 מיליארד דולר.

Teva’s Safe Harbor Statement under the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, including our ability to develop, manufacture, market and sell biopharmaceutical products, competition for our innovative medicines, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential purported generic equivalents), competition for our generic products (including from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures), competition for our specialty pharmaceutical businesses, our ability to achieve expected results through our specialty, including innovative, R&D efforts, the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, decreasing opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions and license products, our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost restructuring program, uncertainties relating to the replacement of and transition to a new President & Chief Executive Officer, the effects of increased leverage as a result of recent acquisitions, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our settlement agreements with brand companies and liabilities arising from class action litigation and other third-party claims relating to such agreements, potential liability for sales of generic medicines prior to a final resolution of outstanding patent litigation, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, governmental investigations into sales and marketing practices ,particularly for our specialty medicines (and our ongoing FCPA investigations and related matters), uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathways for the registration and approval of biotechnology-based medicines, adverse effects of political or economic instability, corruption, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, environmental risks, and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2012 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and the Company undertakes no obligation to update or revise any forward looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

כתבות נוספות בנושא