תוצאות חזקות לרבעון השני של שנת 2015

הכנסותינו ברבעון השני של 2015 היו 5.0$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לתוצאות ברבעון השני של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע ומכירת מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית, הכנסותינו צמחו ב-6%.

29 יול 2015 | זמן קריאה ממוצע: 14 דקות

טבע דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2015 והעלתה את תחזית הרווח לשנה:

 • הכנסות של 5.0$ מיליארד, בדומה לתוצאות ברבעון השני של 2014.
 • רווח תפעולי של 1.6$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2014. רווח תפעולי של 662$ מיליון על בסיס GAAP, ירידה של 28%.
 • רווח נקי של 1.2$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 15% בהשוואה לרבעון השני של 2014. רווח נקי של 539$ מיליון על בסיס GAAP, ירידה של 28%.
 • רווח מדולל למניה של 1.43$ על בסיס non-GAAP, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השני של 2014. רווח מדולל למניה של 0.63$ על בסיס GAAP, ירידה של 28%.
 • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של 1.5$ מיליארד, עליה של 41% בהשוואה לרבעון השני של 2014. תזרים מזומנים חופשי של 1.3$ מיליארד, עליה של 51% בהשוואה לרבעון השני של 2014.
 • התנודות בשערי המטבע הפחיתו את הכנסתנו ב-341$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-4$ מיליון בלבד.
 • ב-27 ביולי 2015, הודענו כי חתמנו על הסכם מחייב עם חברת Allergan plc לרכישת הפעילות הגנרית הגלובלית של אלרגן בתמורה ל-40.5$ מיליארד הכוללים 33.75$ מיליארד במזומן ומניות טבע בשווי 6.75$ מיליארד. בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים מסוימים, אנו צופים שהרכישה תושלם ברבעון הראשון של 2016.
 • לאור העסקה עם אלרגן, הודיעה טבע ב-27 ביולי 2015 כי היא מושכת את הצעתה לרכוש את חברת מיילן.
 • אבני דרך חשובות במוצרינו בפיתוח לטיפול במיגרנה ובהפרעות תנועה:
  • תוצאות ניסוי IIb במוצר TEV-48125 הדגימו יעילות ובטיחות הן במיגרנה ארעית והן במיגרנה כרונית; ו-
  • תוצאות ראשיות חיוביות במחקר הקליני המרכזי הראשון של SD-809 לטיפול בחולים הסובלים מדיסקינזיה מאוחרת.
 • תחזית רווח מדולל למניה ל-2015 הועלתה ל-5.15-5.40$ מ-5.05-5.35$.

ירושלים, ישראל, 30 ביולי, 2015 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני, 2015.

 

"התוצאות החזקות של טבע ברבעון השני מבוססות על תרומה משמעותית של כל חלקי פורטפוליו המוצרים האיכותי שלנו, המשלב תרופות גנריות ותרופות יחודיות", אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע. "אנו ממשיכים להוציא לפועל את הבטחתנו להתקדם בצעדים אמיצים, אורגניים ולא אורגניים, כדי למצב את טבע לצמיחה רווחית ובת קיימא, לממש את היוזמות האסטרטגיות והתפעוליות שלנו, לשפר את רווחיותנו, לחזק את ייצור תזרים המזומנים שלנו, ולבנות את התשתית התפעולית התחרותית ביותר בתעשייה".

 

מר ויגודמן המשיך ואמר, "בהתבסס על התוצאות הטובות במחצית השנה הראשונה, אנו מעלים את התחזיות שלנו לשנת 2015. אנו מצפים להשלים את רכישת העסקים הגנריים הגלובליים של חברת אלרגן ברבעון הראשון של 2016, מהלך שיגביר את הגיוון של עסקי החברה ויתמוך בהמשך יצירת ערך לבעלי המניות שלנו. אנו נלהבים מעתידה של טבע וממשיכים במומנטום החיובי של תהליך השינוי של החברה".

 

תוצאות הרבעון השני של 2015

הכנסותינו ברבעון השני של 2015 היו 5.0$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לתוצאות ברבעון השני של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע ומכירת מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית, הכנסותינו צמחו ב-6%.

 

שינויים בשערי חליפין (לאחר רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין הרבעון השני של שנת 2015 לרבעון השני של 2014 הקטינו את הכנסותינו בכ-341$ מיליון והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בכ-4$ מיליון, אך העלו את הרווח התפעולי על בסיס GAAP ב-17$ מיליון.

 

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2015 היה 3.1$ מיליארד, עליה של 7% בהשוואה לרבעון השני של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 62.8% ברבעון, בהשוואה ל-58.1% ברבעון השני של 2014. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2015 היה 2.9$ מיליארד, בהשוואה ל-2.7$ ברבעון השני של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 58.4% ברבעון, בהשוואה ל-52.7% ברבעון השני של 2014.

 

הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח) ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-357$ מיליון, בהשוואה ל-340$ מיליון ברבעון השני של 2014. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.2% מההכנסות ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-6.7% ברבעון השני של 2014. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-134$ מיליון, עליה של 7% בהשוואה ל-125$ מיליון ברבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-12%. העליה נבעה מביצוע פעילויות פיתוח נוספות לשוק האמריקאי. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-220$ מיליון, עליה של 4% בהשוואה ל-211$ מיליון ברבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-6%, בעיקר כתוצאה מהוצאות הקשורות לנכסים שנרכשו בעסקאות לבריס ואוספקס.

 

הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-846$ מיליון, או 17.0% מההכנסות ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-911$ מיליון, או 18.1% מההכנסות, ברבעון השני של 2014. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-335$ מיליון, ירידה של 14% בהשוואה ל-388$ מיליון ברבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, הוצאותינו ירדו ב-1%. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-457$ מיליון, ירידה של 5% בהשוואה ל-481$ מיליון ברבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-1%.

 

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-307$ מיליון ברבעון השני של 2015, או 6.2% מההכנסות, בהשוואה ל-291$ מיליון ו-5.8% ברבעון השני של 2014.

 

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.6$ מיליארד, עליה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2014. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 662$ מיליון ברבעון השני של 2015, ירידה של 28% בהשוואה ל- 925$ מיליון ברבעון השני של 2014.

 

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-41$ מיליון, בהשוואה ל-76$ מיליון ברבעון השני של 2014. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-41$ מיליון, בהשוואה ל-78$ מיליון ברבעון השני של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהכנסות מנגזרים פיננסיים כמו גם מעלות חוב פחותה, אשר קוזזו בחלקן על ידי רמת חוב גבוהה יותר.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2015 הסתכמה ב-345$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.6$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 22%. ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון השני של 2014 היתה 245$ מיליון על רווח לפני מס של 1.3$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 19%. ההפרשה למס על בסיס GAAP ברבעון השני של 2015 הסתכמה ב-88$ מיליון על רווח לפני מס של 621$ מיליון, כך ששיעור המס הרבעוני על בסיס GAAP היה 14%. ברבעון השני של 2014 ההפרשה למס היתה 102$ מיליון, או 12%, על רווח לפני מס של 847$ מיליון.

 

רווח נקי ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 1.2$ מיליארד ו-1.43$ בהתאמה, עליה של 15% ו-14% בהתאמה, בהשוואה לרבעון השני של 2014. רווח נקי על בסיס GAAP ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 539$ מיליון ו-0.63$ בהתאמה, בהשוואה ל-748$ מיליון ו-0.87$ בהתאמה, ברבעון השני של 2014.

 

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון השני של 2015, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 691$ מיליון. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 

 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה והתחייבויות תלויות בסך 384$ מיליון הקשורות ברובן לרישום של הפרשה נוספת בגין הסכם הפשרה הנוגע לתביעת ההגבלים העסקיים בגין מודפיניל;
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 214$ מיליון, מתוכם 206$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-8$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות רכישה בסך 132$ מיליון;
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 81$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש והוצאות אחרות בסך של 54$ מיליון;
 • תגמול מנייתי לעובדים בסך 31$ מיליון;
 • רכישה של מו"פ בפיתוח בסך 24$ מיליון;
 • התחייבויות תלויות בסך 18$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 10$ מיליון; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 257$ מיליון.

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2015 הסתכם ב-1.5$ מיליארד, בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ברבעון השני של 2014, עליה של 41%. העליה נבעה בעיקר מירידה ביתרת החייבים (בניכוי SR&A) ומתשלומים נמוכים יותר בגין הסכמי פשרה ברבעון השני של 2015. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.3$ מיליארד, בהשוואה ל-0.9$ מיליארד ברבעון השני של 2014, עליה של 51%.

 

סך המזומנים וההשקעות ב-30 ביוני, 2015, פחת ל-2.8$ מיליארד, בהשוואה ל-3.8$ מיליארד ב-31 במרץ, 2015, בעיקר עקב התשלומים בגין רכישת אוספקס ותשלום של 1$ מיליארד של אגרות חוב. תשלומים אלו קוזזו בחלקם על ידי נטילת הלוואות לטווח קצר ותזרים המזומנים החופשי שיוצר ברבעון.

 

הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה עבור הרבעון השני של 2015, היה 859 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 30 ביוני, 2015, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-850 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני, 2015, הסתכם ב-23.1$ מיליארד בהשוואה ל-22.7$ מיליארד ב-31 במרץ, 2015. העליה משקפת בעיקר רווח נקי על בסיס GAAP בסך 0.5$ מיליארד בקיזוז תשלומי דיבידנד של 0.3$ מיליארד.

 

תוצאות המגזרים ברבעון השני של 2015

תרופות גנריות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-2.5$ מיליארד, ירידה של 2%. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-6% בהשוואה לרבעון השני של 2014. הכנסות אלו מורכבות מ:

 

 • הכנסות בארה"ב של 1.3$ מיליארד, עליה של 24% בהשוואה לרבעון השני של 2014. העליה נבעה בעיקר מהשקת (Abilify®) aripiprazole במהלך הרבעון וממכירות מוצרים נוספים שלא נמכרו ברבעון השני של 2014. המוצר הגדול מבין אלו היה (Nexium®) esomeprazole. עליה זו קוזזה בחלקה על ידי ירידה במכירות מוצרים אחרים. המשמעותי מביניהם היה (Xeloda®) capecitabine.
 • הכנסות באירופה של 665$ מיליון, ירידה של 18%, או 3% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2014. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, כאשר ירידה משמעותית במכירותינו בספרד, בריטניה ובצרפת קוזזו ברובן בעליה במכירות באיטליה ובגרמניה. אסטרטגיה זו המשיכה להביא לשיפורים משמעותיים ברווחיות הפעילות הגנרית שלנו באירופה.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 475$ מיליון, ירידה של 25%, או 13% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2014. הירידה במונחי מטבע מקומי נובעת מהכנסות נמוכות בקנדה וביפן, אשר קוזזו חלקית בעליה במכירות בדרום אמריקה וברוסיה.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללות גם במכירות בשווקים לעיל, ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-183$ מיליון, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

 

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 50% מסך הכנסותינו ברבעון, בדומה לרבעון השני של שנת 2014.

 

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2015 הסתכם ב-1.2$ מיליארד, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השני של שנת 2014. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השני של 2015 עלה ל-48.6% מ-41.7% ברבעון השני של שנת 2014. הרווח הגולמי עלה בעיקר כתוצאה מהשקת(Abilify®) aripiprazole ומהמכירות של (Nexium®) esomeprazole בארצות הברית, בקיזוז חלקי של הירידה ברווח הגולמי של שווקי שאר העולם שלנו.

 

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-729$ מיליון ברבעון השני של 2015, עליה של 36% בהשוואה לרבעון השני של 2014. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 29.6% ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-21.3% ברבעון השני של 2014. העליה ברווחיות נבעה בעיקר מהעליה ברווח הגולמי, יחד עם הפחתה בהוצאות המכירה והשיווק, בקיזוז חלקי של העליה בהוצאות המחקר והפיתוח.

 

תרופות יחודיות

הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.1$ מיליארד ברבעון השני של 2015, עליה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-8%. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.6$ מיליארד, עליה של 14% בהשוואה לרבעון השני של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-378$ מיליון, ירידה של 25%, או של 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 90$ מיליון, ירידה של 16%, או של 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2014.

 

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 42% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-40% ברבעון השני של שנת 2014.

 

הגידול בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון השני של 2014 נבע בעיקר מהעליה במכירות קופקסון® בארצות הברית.

 

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2015 ו-2014:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.1$ מיליארד, עליה של 12% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

 

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-870$ מיליון, עליה של 31% בהשוואה לרבעון השני של 2014. העליה נבעה בעיקר מעליה בנפח המכירות יחד עם עליות מחירים באוגוסט 2014 ובינואר 2015. בנוסף, מכירותינו במהלך הרבעון השני של 2014 היו נמוכות יחסית עקב השקת קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל בינואר 2014. נכון לסוף הרבעון השני של 2015, על פי נתוניIMS לחודש יוני, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 23.8% ו-31.2% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 68.5% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

 

ביוני 2015 השיקה חברת סנדוז את הגרסה הגנרית שלה לקופקסון® 20 מ"ג/מ"ל למתן יומי, Glatopa®, בארצות הברית.

 

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-184$ מיליון, ירידה של 34%, או 20% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השני של 2014. הירידה במונחי מטבע מקומי נבעה מירידה בנפח המכירות באירופה עקב תחרות גוברת, ומהשפעותיהם של תנאים מאקרו-כלכליים בכמה ממדינות דרום אמריקה.

 

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השני של 2015 היו 105$ מיליון, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-15%. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מעליה במכירות לחברת לונדבק, שותפתנו לשיווק האזילקט® בשווקים מסוימים. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו ב-10%.

 

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-253$ מיליון ברבעון השני של 2015, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2014. המכירות של ®ProAir הסתכמו ב-128$ מיליון ברבעון השני של 2015, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון השני של 2014, עקב תנודות מחירים שליליות שקוזזו בחלקן בעליה בנפח המכירות. באפריל 2015, אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי את אבקת האינהלציה (albuterol sulfate)RespiClick®ProAir, משאף בטה אגוניסט קצר טווח (SABA), רב-מינון, בעל אבקה יבשה, המופעל באמצעות נשימה. המשאף הושק בארה"ב במאי 2015.

 

המכירות של ®QVAR הסתכמו ב-83$ מיליון ברבעון השני של 2015, עליה של 12% בהשוואה לרבעון השני של 2014, עקב גידול בנפח המכירות.

 

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השני של 2015 היו 293$ מיליון, עליה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2014. המכירות של ®Treanda הסתכמו ב-179$ מיליון ברבעון השני של 2015, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

 

תרופות יחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2015 הסתכם ב-1.8$ מיליארד, עליה של 40$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2014. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2015 היה 86.5%, בהשוואה ל-87.2% ברבעון השני של 2014.

 

תרופות יחודיות – רווחיות

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון השני של 2015, עליה של 5% בהשוואה לרבעון השני של 2014, בעיקר עקב עליה בהכנסות וירידה בהוצאות המכירה והשיווק אשר קוזזה בחלקה על ידי עליה בהוצאות המחקר והפיתוח.

 

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 54.1% ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-53.1% ברבעון השני של 2014.

 

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2015 ו-2014:

פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT ברבעון היו 210$ מיליון, ירידה של 7% בהשוואה ל-226$ מיליון ברבעון השני של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-10%. הגידול במכירות במונחי מטבע מקומי נבע בעיקר מעליה במכירות בדרום אמריקה.

 

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-325$ מיליון ברבעון השני של 2015, ירידה של 25$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2014. הירידה נבעה בעיקר מתנודות שערי חליפין.

 

הכנסותינו ממכירת מוצרי OTC הסתכמו ב-210$ מיליון ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-274$ מיליון ברבעון השני של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהמכירה של מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית בחזרה לחברת G&P, שממנה נקנו, ביולי 2014.

 

הכנסות אחרות הסתכמו ב-200$ מיליון ברבעון השני של 2015, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה למכירות של 229$ מיליון ברבעון השני של 2014.  

 

תחזית מעודכנת לשנת 2015

הננו מעדכנית את התחזית לשנת 2015. פרטי התחזית להלן:

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 26 ביולי, 2015, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השני של 2015 בשיעור של 0.34$.

 

היום הקובע יהיה 20 באוגוסט, 2015 ויום התשלום נקבע ל-3 בספטמבר, 2015. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

 

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ו-webcast חי על מנת לדון בתוצאות הרבעון השני של 2015 ובסביבת העסקים הכללית, ביום חמישי, 30 ביולי, 2015, בשעה 8:30 בבוקר שעון ניו יורק, 15:30 שעון ישראל. פרק של שאלות ותשובות יתקיים לאחר דיון זה.

 

על מנת להשתתף, אנא חייגו למספרים אלו (לפחות 10 דקות לפני המועד שנקבע לתחילת השיחה): ישראל: :1-809-431-443; ארה"ב: 1-866-966-9439; קנדה: 1-866-966-0399; כל מקום אחר: +44(0)1452-555566. קוד זיהוי השיחה הוא 76780072 ו-#. לרשימה של מספרי חיוג בינלאומיים אחרים, הקישו כאן.

 

webcast חי של השיחה יהיה זמין גם באתר חברת טבע: http://ir.tevapharm.com. אנא הרשמו לשיחה לפחות 10 דקות לפני המועד שנקבע לתחילת השיחה על מנת להוריד ולהתקין את תוכנת השמע הנדרשת.

 

לאחר סיום השיחה, ה-webcast יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות. שידור חוזר של השיחה ניתן יהיה לשמוע עד ליום 30 באוגוסט, 2015 בשעה 10:00 בבוקר זמן ניו יורק, על-ידי חיוג למספרים הבאים: ארה"ב: 1-866-247-4222; קנדה: 1-866-878-9237; כל מקום אחר: +44(0)1452-550000. קוד זיהוי השיחה הוא 76780072 ו-#.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשניים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, והיא מחזיקה גם צבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com.

Teva’s Safe Harbor Statement under the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 4 Min

The following discussion and analysis contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from generic equivalents such as the recently launched Sandoz product) and our ability to continue to migrate users to our 40 mg/mL version and maintain patients on that version; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities (such as our pending acquisition of Allergan’s generic business), or to consummate and integrate acquisitions; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC").

Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained in this report, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are advised, however, to consult any additional disclosures we make in our reports to the SEC on Form 6-K. Also note that we provide a cautionary discussion of risks and uncertainties under “Risk Factors” in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014. These are factors that we believe could cause our actual results to differ materially from expected results. Other factors besides those listed could also adversely affect us. This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

כתבות נוספות בנושא