טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2015

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-31 במרץ, 2015.

29 אפר 2015 | זמן קריאה ממוצע: 15 דקות

 
 • הכנסות של 5.0$ מיליארד, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2014.
 • צמיחה אורגנית של 8%, בנטרול השפעתן של תנודות מטבע ומכירת מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית.
 • רווח תפעולי של 1.5$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. רווח תפעולי של 749$ מיליון על בסיס GAAP, ירידה של 23%.
 • רווח נקי של 1.2$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 11%. רווח נקי של 446$ מיליון על בסיס GAAP, ירידה של 40%.
 • רווח מדולל למניה של 1.36$ על בסיס non-GAAP, עליה של 11%. רווח מדולל למניה של 0.52$ על בסיס GAAP, ירידה של 40%.
 • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של 1.4$ מיליארד, עליה של יותר מ-50% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. תזרים מזומנים חופשי של 1.2$ מיליארד, עליה של 80% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.
 • התנודות בשערי המטבע השפיעו משמעותית על תוצאותינו, והפחיתו את הכנסתנו ב-368$ מיליון ואת הרווח התפעולי ב-42$ מיליון.
 • שיעור הרווח של מגזר התרופות הגנריות השתפר ל-30.5%, בהשוואה ל-21.0% ברבעון הראשון של 2014. רווחי המגזר הסתכמו ב-0.8$ מיליארד עליה של 59% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.
  • ב-29 במרץ, 2015, התקשרנו בהסכם מיזוג לרכוש את חברת Auspex Pharmaceuticals, Inc. בתמורה ל-3.5$ מיליארד. Auspex הינה חברת ביופרמצבטיקה חדשנית המתמחה ביישומים של כימיית דאוטריום במולקולות ידועות. המוצר הניסיוני המוביל של החברה SD-809 (deutetrabenazine) מפותח כטיפול פוטנציאלי בכוריאה (מחולית) הקשורה למחלת הנטינגטון, דיסקינזיה מאוחרת ותסמונת טורט.
  • ב-21 באפריל, 2015, הכרזנו על הצעה לרכוש את כל המניות המונפקות של חברת מיילן בכ-82$ למניה של מיילן. התמורה תשולם מחציתה במזומן ומחציתה במניות חברת טבע, וערך העסקה יהיה כ-50$ מיליארד. צירוף מוצע זה של טבע ומיילן ייצור חברה מובילה בתעשייה, הממוצבת לשנות את תעשיית הגנריקה הגלובלית. החברה המאוחדת תפעל על פי מודל עסקי ייחודי ומבודל אשר ייתן מענה לצרכים המתפתחים במהירות של מערכות בריאות ומטופלים בכל העולם.
  • תחזית רווח מדולל למניה ל-2015 הועלתה ל-5.05-5.35$ מ-5.00-5.30$.

 

ירושלים, ישראל, 30 באפריל, 2015 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון המסתיים ב-31 במרץ, 2015.

"אנו מרוצים מאוד מהביצועים שלנו ברבעון זה, אשר מבטאים בבירור את מחויבותנו לחיזוק יסודות החברה, הנעת צמיחה אורגנית ובניית התשתית התפעולית היעילה ביותר בתעשייה. מחויבותנו לחיזוק העסק הגנרי שלנו הביאה לצמיחה בהכנסות וברווחיות, אשר נתמכה על ידי ההשקה המוצלחת של הגרסה הגנרית של Nexium® בארה"ב", אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע. "חיזקנו את עמדת המובילות שלנו בתחום מערכת העצבים המרכזית על ידי רכישת Auspex, ואנו רואים הבטחה גדולה בשימוש בפלטפורמת הדאוטריום על פני מגוון רחב של מחלות נוירולוגיות והפרעות תנועה הנלוות להן. אנו מרוצים גם מהביצועים החזקים של קופקסון 40 מ"ג, אשר הגיע כבר ל- 67% אחוזי המרה ושומר על עמדת מובילות גלובלית בתחום הטרשת הנפוצה. הישג משמעותי נוסף ברבעון זה הוא התוצאות הטובות שהשיג TEV-48125 (CGRP MAb) בתכנית הפיתוח הקליני בשלב IIB שלנו למניעת מיגרנה כרונית, ואנו מאמינים שתוצאות מבטיחות אלו מייצגות תקווה של ממש למטופלים הסובלים ממיגרנות קשות".

מר ויגודמן המשיך ואמר, "אנו נמשיך להאיץ תנופה זו. התחזית העסקית שלנו לשאר השנה היא חזקה, ובהתאם לכך אנו מעלים את התחזית לשנת 2015 ל- 5.05-5.35$. אנו מחויבים להמשך יצירת ערך משמעותי עבור בעלי המניות, בטווח הקצר ובטווח הארוך".

תוצאות הרבעון הראשון של 2015

הכנסותינו ברבעון הראשון של 2015 היו 5.0$ מיליארד, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע ומכירת מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית, הכנסותינו צמחו ב- 8%.

שינויים בשערי חליפין (לאחר רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין הרבעון הראשון של שנת 2015 לרבעון הראשון של 2014 הקטינו את הכנסותינו בכ-368$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בכ-42$ מיליון והפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס GAAP בכ-23$ מיליון.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2015 היה 3.1$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 61.5% ברבעון, בהשוואה ל-59.7% ברבעון הראשון של 2014. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2015 היה 2.8$ מיליארד, בהשוואה ל-2.7$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 56.9% ברבעון, בהשוואה ל-53.9% ברבעון הראשון של 2014.

הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-328$ מיליון, בהשוואה ל-351$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-6.6% מההכנסות ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל-7.0% ברבעון הראשון של 2014. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-111$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה ל-123$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות ירדו ב-4%. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-215$ מיליון, ירידה של 5% בהשוואה ל-226$ מיליון ברבעון הראשון של 2014, בעיקר כתוצאה ממיקוד בתחומי הליבה הטיפוליים שלנו, כולל השבת הזכויות ל-custirsen לחברת אונקוג'נקס ומכירה מוצלחת של נכסים מחקריים נוספים בתחום האונקולוגי.

הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-908$ מיליון, או 18.2% מההכנסות ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל-963$ מיליון, או 19.3%מההכנסות, ברבעון הראשון של 2014. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-374$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה ל-417$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. במונחי מטבע מקומי, הוצאותינו עלו ב-1%, עקב עליה בהוצאות בשווקי שאר העולם ובארצות הברית, אשר קוזזו ברובן בירידה בהוצאות באירופה. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-486$ מיליון, ירידה של 2% בהשוואה ל-497$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-5% עקב הוצאות גבוהות יותר הקשורות להשקת מוצרים באירופה, בקיזוז הוצאות נמוכות יותר הקשורות ל-Copaxone®.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-293$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, או 5.9% מההכנסות, כפי שהיו גם ברבעון הראשון של 2014.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.5$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 0.7$ מיליארד ברבעון הראשון של 2015, ירידה של 23% בהשוואה לרווח של 1.0$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014.

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-49$ מיליון, בהשוואה ל-84$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-192$ מיליון, בהשוואה ל-81$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. העליה בהוצאות נבעה בעיקר מהוצאות של 143$ מיליון הקשורות להצעת הרכש לאגרות החוב ולסיום הסכמי הגידור הקשורים.

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2015 הסתכמה ב-312$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני הינו 21%. ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של 2014 היתה 242$ מיליון על רווח לפני מס של 1.3$ מיליארד, או 19%. ההפרשה למס על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2015 הסתכמה ב-104$ מיליון על רווח לפני מס של 557$ מיליון, כך ששיעור המס הרבעוני על בסיס GAAP היה 19%. ברבעון הראשון של 2014 ההפרשה למס היתה 143$ מיליון, או 16%, על רווח לפני מס של 891$ מיליון.

רווח נקי ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 1.2$ מיליארד ו-1.36$ בהתאמה, עליה של 11% בשני המדדים, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. רווח נקי על בסיס GAAP ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 446$ מיליון ו-0.52$ בהתאמה, בהשוואה ל-744$ מיליון ו-0.87$ בהתאמה, ברבעון הראשון של 2014.

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון הראשון של 2015, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 719$ מיליון. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 

 • תמורה תלויה של 244$ מיליון בעקבות התוצאות החיוביות בשלב b2 של 48125-TEV במניעת מיגרנות כרוניות ואפיזודיות;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה והתחייבויות תלויות בסך 227$ מיליון בעיקר עקב רישום הפרשה נוספת בגין הסכם פשרה של תביעה הקשורה למודפיניל;
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 220$ מיליון, מתוכם 212$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-8$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות מימון בסך 143$ מיליון;
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 65$ מיליון;
 • תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 27$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים, הוצאות ארגון מחדש והוצאות אחרות בסך של 1$ מיליון; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 208$ מיליון.

 

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס U.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-1.4$ מיליארד, בהשוואה ל-0.9$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014. העליה נבעה בעיקר מעליה ביתרת הזכאים ומתשלומים נמוכים יותר בגין הסכמי פשרה ברבעון הראשון של 2015. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.2$ מיליארד, בהשוואה ל- 0.7$ מיליארד ברבעון הראשון של 2014.

סך המזומנים וההשקעות נכון לתאריך 31 במרץ, 2015, גדל ל-3.8$ מיליארד, בהשוואה ל-2.6$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2014, בעיקר עקב התקבולים מהנפקת אגרות חוב בסך 2 מיליארד יורו במרץ 2015, תזרים המזומנים החופשי שיוצר ברבעון והכנסות ממימוש אופציות על ידי עובדי החברה, בקיזוז חלקי של מימון הצעת רכש לאגרות חוב בסך 1.3$ מיליארד, רכישה עצמית של מניות, תשלומי דיבידנדים והחזר הלוואה של בנק השקעות אירופה (EIB).

הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה עבור הרבעון הראשון של 2015, היה 859 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 31 במרץ, 2015, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-848 מיליון מניות.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 במרץ, 2015, הסתכם ב-22.7$ מיליארד בהשוואה ל-23.4$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2014. הירידה משקפת בעיקר את ההשפעה השלילית בסך 0.8$ מיליארד של תנודות מטבע, רכישה עצמית של מניות בסך 0.4$ מיליארד ותשלומי דיבידנד של 0.3$ מיליארד, בקיזוז רווח נקי על בסיס GAAP בסך 0.4$ מיליארד, 0.2$ מיליארד רווח שטרם מומש מנגזרים פיננסיים נטו והכנסות ממימוש אופציות עובדים בסך 0.2$ מיליארד.

תוצאות המגזרים ברבעון הראשון של 2015

תרופות גנריות


ההכנסות מתרופות גנריות
ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-2.6$ מיליארד, עליה של 9% או של 18% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הכנסות אלו מורכבות מ:

 

 • הכנסות בארה"ב של 1.4$ מיליארד, עליה של 37% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. העליה נבעה בעיקר מהשקת esomeprazole (Nexium®) במהלך הרבעון וממכירות מוצרים אחרים שנמכרו במהלך הרבעון הראשון של 2015 אך לא נמכרו ברבעון הראשון של 2014, אשר המשמעותי שבהם היה omega-3-acid ethyl esters (Lovaza®).
 • הכנסות באירופה של 680$ מיליון, ירידה של 17%, או 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, כאשר ירידה משמעותית במכירותינו בספרד ובצרפת קוזזו ברובן בעליה במכירות באיטליה ובגרמניה. אסטרטגיה זו המשיכה להביא לשיפורים משמעותיים ברווחיות הפעילות הגנרית שלנו באירופה.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 502$ מיליון, ירידה של 6%, אך עליה של 11% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. העליה בהכנסות במונחי מטבע מקומי נובעת מעליה בהכנסותינו באמריקה הלטינית וברוסיה. עליה זו קוזזה חלקית בירידה ביפן ובקנדה.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללות גם במכירות בשווקים לעיל, ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו ב-157$ מיליון, ירידה של 12%, או של 11% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.

 

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 52% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-48% ברבעון הראשון של שנת 2014.

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-1.3$ מיליארד, עליה של 23% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2014. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הראשון של 2015 עלה ל-49.0% מ-43.5% ברבעון הראשון של שנת 2014. הרווח הגולמי עלה בעיקר כתוצאה מהשקת esomeprazole (Nexium®) בארצות הברית ומשיפור ברווחיות עסקינו באירופה.


תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-799$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, עליה של 59% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 30.5% ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל-21.0% ברבעון הראשון של 2014. העליה ברווחיות נבעה בעיקר מהרווח הגולמי הגבוה, יחד עם הפחתה בהוצאות המכירה והשיווק, ובהוצאות המחקר והפיתוח.

תרופות יחודיות

הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.0$ מיליארד ברבעון הראשון של 2015, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.5$ מיליארד, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-405$ מיליון, ירידה של 16%, אך עליה של 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 72$ מיליון, ירידה של 29%, או של 19% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 40% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-42% ברבעון הראשון של שנת 2014.

הירידה בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון הראשון של 2014 נבעה בעיקר מירידה במכירות קופקסון® אשר קוזזו בחלקן על ידי עליה במכירות מוצרי הנשימה שלנו.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2015 ו-2014:


המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-924$ מיליון, ירידה של 14% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-732$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה למכירות ברבעון הראשון של 2014. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015, על פי נתוניIMS לחודש מרץ, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 31.9% ו-30.6% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 66% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית. הירידה בהכנסות משקפת בעיקר מכירות גבוהות בצורה יוצאת דופן ברבעון הראשון של 2014 עקב בניית מלאים אצל המפיצים לרגל השקת קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל בינואר 2014.

באפריל 2015 הודיעה חברת סנדוז כי היא זכתה באישור סופי של ה-ANDA לגרסה גנרית של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל למתן יומי. סנדוז יכולה להחל במכירת המוצר הגנרי שלה בכל עת.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-192$ מיליון, ירידה של 24%, או 10% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הירידה נבעה מירידה בכמות היחידות שנמכרו.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון הראשון של 2015 היו 107$ מיליון, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-1%. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו ב-6%.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-265$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, עליה של 15% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. המכירות של ®ProAir הסתכמו ב-124$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, עליה של 9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014, עקב גידול בנפח המכירות. באפריל 2015, אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי את אבקת האינהלציה RespiClick®ProAir (albuterol sulfate), משאף בטה אגוניסט קצר טווח (SABA), רב-מינון, בעל אבקה יבשה, המופעל באמצעות נשימה. המשאף צפוי להיות זמין לרכישה למטופלים בארה"ב ברבעון השני של 2015.

המכירות של ®Qvar הסתכמו ב-98$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, עליה של 38% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014, עקב גידול בנפח המכירות.

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון הראשון של 2015 היו 264$ מיליון, בדומה לתוצאות ברבעון הראשון של 2014. המכירות של ®Treanda הסתכמו ב-157$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הירידה במכירות ®Treanda נבעה בעיקר מנפח מכירות נמוך שנגרם מרכישות של הפורמולציה הנוזלית החדשה של ®Treanda אשר הושקה ברבעון הרביעי של 2014, אשר הובילה לרמות מלאים גבוהות אצל לקוחותינו ב-31 בדצמבר, 2014.

באפריל 2015, ה-NDA של חברת Eagle לפורמולציה נוזלית של bendamustine hydrochloride לעירוי מהיר, התקבל לבחינה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי. טבע מחזיקה ברשיון בלעדי למוצר זה. המוצר המועמד קיבל התוויות של תרופת יתום הן לטיפול ב-CLL והן לטיפול ב-indolent B-Cell NHL ועל כן ייתכן שיהיה זכאי לבלעדיות למשך שבע שנים מרגע קבלת האישור.

תרופות יחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-1.7$ מיליארד, ירידה של 9%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהכנסות נמוכות יותר של מגזר התרופות היחודיות.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון הראשון של 2015 היה 85.8%, בהשוואה ל-87.2% ברבעון הראשון של 2014.

תרופות יחודיות – רווחיות

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.0$ מיליארד ברבעון הראשון של 2015, ירידה של 13%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2014, בעיקר עקב ירידה במכירות אשר קוזזה בחלקה בירידה בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות המחקר והפיתוח.

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 49.9% ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל-53.0% ברבעון הראשון של 2014.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2015 ו-2014:


פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT ברבעון היו 212$ מיליון, ירידה של 4% בהשוואה ל-220$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-20%. הגידול במכירות במונחי מטבע מקומי נבע בעיקר השפעת עונת צינון ושיעול קשה יחסית.

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-374$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, עליה של 18$ מיליון בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. העליה נבעה בעיקר מעליה בנפח המוצרים שנמכרו, בקיזוז חלקי של השפעת תנודות שערי חליפין.

הכנסותינו ממכירת מוצרי OTC הסתכמו ב-213$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, בהשוואה ל-269$ מיליון ברבעון הראשון של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהמכירה של מפעלי ה-OTC שלנו בארצות הברית בחזרה לחברת G&P, שממנה נקנו, ביולי 2014.

הכנסות אחרות הסתכמו ב-192$ מיליון ברבעון הראשון של 2015, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה למכירות של 220$ מיליון ברבעון הראשון של 2014.  

דיווידנד ותכנית רכישת מניות עצמית

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 28 באפריל, 2015, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של 2015 בשיעור של 0.34$.

היום הקובע יהיה 19 במאי, 2015, ויום התשלום נקבע ל-4 ביוני, 2015. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

במהלך הרבעון הראשון של 2015, ביצענו רכישה עצמית של כ-8 מיליון מניות במחיר משוקלל של 57.09$ למניה, תמורת סך של כ-0.4$ מיליארד.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ו-webcast חי על מנת לדון בתוצאות הרבעון הראשון של 2015 ובסביבת העסקים הכללית, ביום חמישי, 30 באפריל, 2015, בשעה 8:00 בבוקר שעון ניו יורק, 15:00 שעון ישראל. פרק של שאלות ותשובות יתקיים לאחר דיון זה.

על מנת להשתתף, אנא חייגו למספרים אלו (לפחות 10 דקות לפני המועד שנקבע לתחילת השיחה): ארה"ב: 1-866-926-5708; קנדה: 1-866-925-0823; ישראל: 1-809-431-443; כל מקום אחר: 44(0)1452-560304+. קוד זיהוי השיחה הוא 28107594 ו-#. לרשימה של מספרי חיוג בינלאומיים אחרים, הקישו כאן.

webcast חי של השיחה יהיה זמין גם באתר חברת טבע: http://ir.tevapharm.com. יש להרשם לשיחה לפחות 10 דקות לפני המועד שנקבע לתחילת השיחה על מנת להוריד ולהתקין את תוכנת השמע הנדרשת.

לאחר סיום השיחה, ה-webcast יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות. שידור חוזר של השיחה ניתן יהיה לשמוע עד ליום 1 ביוני, 2015 בשעה 10:00 בבוקר זמן ניו יורק, על-ידי חיוג למספרים הבאים: ארה"ב: 1-866-247-4222; קנדה: 1-866-878-9237; כל מקום אחר: +44(0)1452-550000. קוד זיהוי השיחה הוא 28107594 ו-#.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשניים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, והיא מחזיקה גם צבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 4 Min

The following discussion and analysis contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from generic equivalents such as the Sandoz product recently approved by the FDA) and our ability to migrate users to our 40 mg/mL version and maintain patients on that version; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC").

Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained in this report, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are advised, however, to consult any additional disclosures we make in our reports to the SEC on Form 6-K. Also note that we provide a cautionary discussion of risks and uncertainties under “Risk Factors” in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014. These are factors that we believe could cause our actual results to differ materially from expected results. Other factors besides those listed could also adversely affect us. This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

כתבות נוספות בנושא