טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2013

הכנסות נטו של 5.4 מיליארד דולר במהלך הרבעון הרביעי ו-20.3 מיליארד דולר ב-2013

5 פבר 2014 | זמן קריאה ממוצע: 16 דקות

 • רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 1.42 דולר ועל בסיס GAAP של 0.45 דולר; רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ב-2013 של 5.01 דולר ועל בסיס GAAP של 1.49 דולר
 • ®Copaxone ממשיך להיות הטיפול העולמי המוביל לטרשת נפוצה עם שיא הכנסות שנתיות של 4.3 מיליארד דולר
 • תזרים מזומנים חזק אשר תומך בהחזר הון לבעלי המניות, השקעות קפיטליות, הפחתת רמת החוב, תשלומי פשרות משפטיות ומס ב-2013
 • הגדלה של 5% בדיווידנד הרבעוני
 • החברה מאשררת את התחזית השנתית לשנת 2014ירושלים, ישראל, 6 בפברואר, 2014 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון והשנה המסתיימים ב-31 בדצמבר, 2013.

 

"טבע מדווחת היום על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי של 2013, אשר מסיים שנה שעמדה היטב בציפיותינו. במהלך 2013 היו לנו מספר השקות מפתח, שנבעו מצבר מוצרים חזק אשר ימשיך להניב תוצאות ב-2014, בראש ובראשונה עם השקת Copaxone® 40 מ'ג," אמר איל דשא, ממלא מקום נשיא ומנכ"ל טבע. "אנחנו ממשיכים להתמקד בתכניות הליבה שלנו במחקר ופיתוח ובערוצי הגישה שלנו לשווקים, תוך הגברת היעילות הארגונית באמצעות תכנית הפחתת העלויות שלנו, במטרה להבטיח את צמיחתה של טבע ואת המשך תפקידה כמובילה בתעשיית הפרמצבטיקה הדינמית. 2013 הייתה שנה חשובה עבור טבע ובעלי המניות שלה. זרענו הרבה זרעים שיבטיחו הצלחה ושגשוג ארוכי טווח .2014 תהיה שנת מפתח בביצוע ושיפור האסטרטגיה שלנו."

 

ההכנסות לשלושת החודשים המסתיימים ב-31 לדצמבר, 2013, הסתכמו ב-5.4 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-4%. העלייה התרחשה בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות גנריות בארה"ב, הכנסות גבוהות יותר מתרופות ייחודיות, ותרופות ללא מרשם (OTC). העלייה קוזזה בחלקה על ידי ירידה במכירות תרופות גנריות מחוץ לארה"ב, בעיקר ביפן בשל היחלשות היין, ובמכירות מרכיבים פרמצבטיים פעילים (API) לצדדים שלישיים.

 

הכנסות לפי מגזרי פעילות לרבעון הרביעי של 2013

 

 

הכנסות נטו מתרופות גנריות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API בסך 163 מיליון דולר), עלייה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-3%. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 

   • ארה"ב: הכנסות של 1.2 מיליארד דולר, עלייה של 14% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. העלייה נבעה בעיקר מההשקות הבלעדיות של niacin ER, הגרסה הגנרית ל-®Niaspan, ו-temozolomide, הגרסה הגנרית ל-®Temodar, אשר הושקו ברבעון השלישי של 2013, וכן מהשקות של duloxetine, הגרסה הגנרית של ®Cymbalta ו- Tobramycin, הגרסה הגנרית של Tobi®, ברבעון הרביעי של 2013, וכן ממכירות גבוהות יותר של budesonide, הגרסה הגנרית של ®Pulmicort.
   • אירופה: הכנסות של 940 מיליון דולר, ירידה של 2%, או 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. הירידה נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו בצמיחה רווחית ומתמשכת בגרמניה וספרד, מירידה בגודל השוק הגנרי בצרפת, וכן ממכירות נמוכות יותר של API לצדדים שלישיים. מגמה זו קוזזה חלקית על ידי הכנסות גבוהות יותר מאנגליה ואיטליה.
   • שאר העולם: הכנסות של 579 מיליון דולר, ירידה של 14%, או 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. הירידה נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר ברוסיה, בשל עונת חורף חלשה במיוחד, ויפן, בעיקר בשל היחלשות היין.

 

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 50% מסך כל ההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-51% ברבעון הרביעי של שנת 2012.

הכנסות נטו מתרופות ייחודיות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר, עלייה של 5% בהשוואה ל-2.1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההכנסות מתרופות ייחודיות מורכבות מ:

 

   • ארה"ב: הכנסות של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012.
   • אירופה: הכנסות של 463 מיליון דולר, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, או 5% במונחי מטבע מקומי.
   • שאר העולם: הכנסות של 201 מיליון דולר, עלייה של 28%, או 36% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012.ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 40% מסך כל ההכנסות נטו ברבעון, ללא שינוי בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2012.

 

העלייה במכירות תרופות ייחודיות בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012 נובעת בעיקר ממכירות גבוהות יותר של ®Copaxone ו- ®Treanda, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידה במכירות תרופות נשימתיות ובריאות האישה.

 

ההכנסות העולמיות מ-®Copaxone, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-8% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, הן במונחים דולריים והן במונחי מטבע מקומי, ל-1,142 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1,059 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. העלייה נובעת בעיקר מהכנסות גבוהות יותר ברוסיה וגרמניה. בארה"ב, ההכנסות ירדו ב-2% ל-805 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברת מצד טיפולים אורליים, אשר קוזזו באופן חלקי על ידי עלייה במחירים. ההכנסות מ-®Copaxone מחוץ לארה"ב היו 337 מיליון דולר, עלייה של 42% במונחים דולריים או 43% במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, בעיקר בשל עיתוי מכרזים ברוסיה ומכירות חזקות בגרמניה.

 

ההכנסות מ-®Azilect שנרשמו על ידי טבע במהלך הרבעון עלו ב- 14% ל-98 מיליון דולר, בעוד שהמכירות הגלובליות (In-Market) עלו ב-18% ל-133 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מביקוש גבוה יותר בארה"ב ובאירופה.

ההכנסות מ-®Treanda הסתכמו ב-177 מיליון דולר במהלך הרבעון, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה מעלייה במכירות המוצר ובמחירו.

 

ההכנסות מתרופות נשימתיות הסתכמו ב-238 מיליון דולר הרבעון, ירידה של 7% מהרבעון המקביל של 2012. הירידה נבעה בעיקר מהכנסות נמוכות יותר באירופה, בעיקר בשל לחצי מחיר.

 

ההכנסות מתרופות לבריאות האישה הסתכמו ב-127 מיליון דולר הרבעון, ירידה של 4% בהשוואה ל-132 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2012. הירידה נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של ®Paragard בארה"ב, אשר קוזזה באופן חלקי ע"י הכנסות גבוהות יותר של שאר מוצרי בריאות האישה.

הכנסות נטו אחרות:

הכנסות נטו שרשמה טבע מתרופות ללא מרשם (OTC) ברבעון היו 316 מיליון דולר, עלייה של 17%, או 21% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-269 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2012, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר של פורטפוליו התרופות הקיים של PGT Healthcare.

 

הכנסות נטו אחרות ברבעון הסתכמו ב-213 מיליון דולר, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה ל-212 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. במונחי מטבע מקומי ההכנסות ירדו ב- 2%.

הכנסות לפי אזורים גיאוגרפיים לרבעון הרביעי של 2013

הכנסות נטו בארה"ב ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.8 מיליארד דולר (51% מסך כל ההכנסות), עלייה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות גנריות וכן של תרופות הייחודיות שלנו.

 

הכנסות נטו באירופה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר (29% מסך כל ההכנסות), עלייה של 3% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, או ירידה של 1% במונחי מטבע מקומי. ההכנסות באירופה ברבעון זה היו גבוהות יותר בשל מכירות המוצרים הייחודיים שלנו, בעיקר Copaxone®, וכן עלייה בהכנסות ממוצרי ה- OTC, אשר קוזזו באופן חלקי ממכירות נמוכות יותר של תרופות גנריות.

 

הכנסות נטו בשאר העולם ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1 מיליארד דולר (20% מסך כל ההכנסות), ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, בעיקר בשל השפעות שליליות של מטבע חוץ. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב- 7%, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר ברוסיה, אמריקה הלטינית וישראל, אשר קוזזו באופן חלקי מהכנסות נמוכות יותר ביפן.

 

הכנסות לפי מגזרי פעילות לשנת 2013

הכנסות נטו מתרופות גנריות ב- 2013 הסתכמו ב-9.9 מיליארד דולר (כולל הכנסות נטו ממכירות לצדדים שלישיים של API בסך 692 מיליון דולר), ירידה של 5% בהשוואה ל- 10.4 מיליארד דולר ב- 2012. הכנסות מתרופות גנריות מורכבות מ:

 

   • ארה"ב: הכנסות של 4.2 מיליארד דולר, ירידה של 5% בהשוואה ל- 2012. הירידה משקפת בעיקר העדר תמלוגים ממכירות הגרסה הגנרית של Lipitor® (atorvastatin) תחת ההסכם שלנו עם Ranbaxy, אשר קיבלנו בחצי הראשון של 2012, ירידה במכירות של escitalopram oxalate, הגרסה הגנרית של Lexapro®, אשר מכרנו בבלעדיות בחצי הראשון של 2012, וירידה במכירות של הגרסאות הגנריות שלActos® (piogitazone) ו- Actoplus met® (piogitazone/metformin), אשר הושקו ברבעון השלישי של 2012.
   • אירופה: הכנסות של 3.5 מיליארד דולר, ללא שינוי בהשוואה ל- 2012, או ירידה של 2% במונחי מטבע מקומי. הירידה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר בגרמניה וספרד וממכירות נמוכות יותר של API לצדדים שלישיים.
   • שאר העולם: הכנסות של 2.2 מיליארד דולר, ירידה של 11%, או 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל- 2012. הירידה במונחי מטבע מקומי נובעת בעיקר מהכנסות נמוכות ביפן, אשר קוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהכנסות ברוסיה ובאמריקה הלטינית.ההכנסות מתרופות גנריות היוו 49% מסך כל ההכנסות בשנה, בהשוואה ל-51% ב- 2012.

הכנסות נטו מתרופות ייחודיות הסתכמו ב-8.4 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה ל-8.2 מיליארד דולר ב- 2012. ההכנסות מתרופות ייחודיות מורכבות מ:

 

   • ארה"ב: הכנסות של 6 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה ל- 2012.
   • אירופה: הכנסות של 1.7 מיליארד דולר, עלייה של 8% בהשוואה ל- 2012, או 6% במונחי מטבע מקומי.
   • שאר העולם: הכנסות של 670 מיליון דולר, ירידה של 7%, או 3% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל- 2012.ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 41% מסך כל ההכנסות בשנה, בהשוואה ל- 40% ב- 2012.

 

העלייה במכירות תרופות ייחודיות בהשוואה ל- 2012 נובעת ממכירות גבוהות יותר של מספר תרופות ייחודיות, ובעיקר Copaxone®, Treanda®, Azilect®, Qvar® ו- ProAir®, אשר קוזזו באופן חלקי בשל ירידה במכירות Provigil® בשל אובדן בלעדיות.

 

ההכנסות העולמיות מ-Copaxone®, הטיפול המוביל בארה"ב ובעולם למחלת הטרשת הנפוצה, עלו ב-8% ל-4.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 4 מיליארד דולר ב- 2012. בארה"ב, ההכנסות עלו ב-11% ל-3.2 מיליארד דולר, בשל עלייה במכירות ובמחיר. ההכנסות מחוץ לארה"ב היו 1.1 מיליארד דולר, עלייה של 2% בהשוואה ל- 2012, בעיקר בשל הכנסות גבוהות יותר בחלק מהמדינות באירופה.

 

ההכנסות מ-Azilect® שנרשמו על ידי טבע עלו ב- 12% ל-371 מיליון דולר, בעוד שהמכירות הגלובליות (In-Market) עלו ב-17% ל-493 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מביקוש גבוה יותר בארה"ב ובאירופה, ומעליית מחירים בארה"ב.

 

ההכנסות מ-®Treanda הסתכמו ב-709 מיליון דולר ב- 2013, עלייה של 17% בהשוואה ל- 2012, בעיקר כתוצאה מעלייה במכירות.

 

ההכנסות מתרופות נשימתיות הסתכמו ב-905 מיליון דולר ב- 2013, עלייה של 6% בהשוואה ל-856 מיליון דולר ב- 2012. העלייה נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר של ®Qvar®, ProAir, ו- ® Qnaslבארה"ב, אשר קוזזו באופן חלקי ע"י מכירות נמוכות יותר באירופה.

 

ההכנסות מתרופות לבריאות האישה הסתכמו ב-463 מיליון דולר ב- 2013, עלייה של 3% בהשוואה ל-448 מיליון דולר ב- 2012. העלייה נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר באירופה ואמריקה הלטינית, ומהשקת QuartetteTM ו- ®Plan B One-Step ללא מרשם בארה"ב.

 

בנוסף, במהלך השנה השקנו בהצלחה מספר תרופות ייחודיות כולל QuartetteTM, Plan B One-Step® ללא מרשם, Lonquex® (lipegfilgrastim), Granix® (tbo-filgrastim).

הכנסות נטו אחרות:

הכנסות נטו שרשמה טבע מתרופות ללא מרשם (OTC) ב- 2013 היו 1.2 מיליארד דולר, עלייה של 24%, או 28% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה ל-936 מיליון דולר ב- 2012, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר באמריקה הלטינית ואירופה, ובשל מכירות מוצרים ללא מרשם בארה"ב לחברת פרוקטר אנד גמבל.

 

הכנסות נטו אחרות בשנה הסתכמו ב-841 מיליון דולר, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה ל-846 מיליון דולר ב- 2012. במונחי מטבע מקומי ההכנסות ירדו ב- 4%.

הכנסות לפי אזורים בשנת 2013

הכנסות נטו בארה"ב הסתכמו ב-10.5 מיליארד דולר (52% מסך כל ההכנסות), ללא שינוי בהשוואה ל- 2012, בעיקר כתוצאה ממכירות גבוהות יותר של תרופות ייחודיות אשר קוזזו ממכירות נמוכות יותר של תרופות גנריות.

 

הכנסות נטו באירופה הסתכמו ב-6 מיליארד דולר (29% מסך כל ההכנסות), עלייה של 3% בהשוואה ל- 2012, או עלייה של 1% במונחי מטבע מקומי. ההכנסות באירופה גדלו השנה בשל מכירות גבוהות יותר של המוצרים הייחודיים שלנו, בעיקר Copaxone®, וכן מהמשך הצמיחה בהכנסות ממוצרי ה- OTC. צמיחה זו קוזזה באופן חלקי כתוצאה ממכירות נמוכות יותר של API לצדדים שלישיים.

 

הכנסות נטו בשאר העולם הסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר (19% מסך כל ההכנסות), ירידה של 5% בהשוואה ל- 2012. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב- 2%, בעיקר בשל מכירות גבוהות יותר באמריקה הלטינית ורוסיה, אשר קוזזו באופן חלקי מהכנסות נמוכות יותר ביפן.

 

מדדים עיקריים

שינויים בשערי חליפין בין רבעון זה לרבעון הרביעי של 2012 הקטינו את ההכנסות שלנו והרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בכ-49 מיליון דולר ו-45 מיליון דולר, בהתאמה. ההשפעה על ההכנסות נבעה בעיקר מהיחלשות מספר מטבעות (בעיקר הין היפני, מטבעות באמריקה הלטינית, הרובל הרוסי והדולר הקנדי) בהשוואה לדולר האמריקאי, בעוד שהיורו והשקל עלו בערכם אל מול הדולר האמריקאי. שינויים בשערי חליפין במהלך 2013 בהשוואה ל- 2012 הקטינו את ההכנסות שלנו בכ-166 מיליון דולר ואת הרווח התפעולי בכ- 129 מיליון דולר.

 

מידע על בסיס non-GAAP ברבעון זה, ביצענו התאמות non-GAAP בסכום נטו של 825 מיליון דולר, בעיקר בקשר עם ירידת ערך של 329 מיליון דולר ופחת של 313 מיליון דולר. אי לכך, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 

   • הפרשות לירידת ערך בסך 329 מיליון דולר, בעיקר בשל מחיקות של זכויות הקשורות למוצרים בשל שינוי בשווקים, סגירת מפעלים, מחיקת פרויקטים של מחקר ופיתוח שהופסקו וכן השקעות הון מסוימות;
   • פחת של נכסים לא מוחשיים שנרכשו בסך 313 מיליון דולר, מתוכם 298 מיליון דולר נכללים בעלות המכר ו-15 מיליון דולר הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
   • הוצאות מס נטו בסך 248 מיליון דולר הנוגעות להסדרי פשרה עם רשויות המס בישראל;
   • הוצאות ארגון מחדש ורכישות בסך 107 מיליון דולר, הנוגעות בעיקר לתכנית צמצום ההוצאות אשר עליה הודיעה טבע בעבר;
   • פשרות משפטיות בסך 15 מיליון דולר;
   • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך של 5 מיליון דולר;
   • תמורה מותנית והוצאות אחרות בסך 29 מיליון דולר;
   • הוצאות מימון בסך 4 מיליון דולר; ו-
   • הטבות מס קשורות בסך 225 מיליון דולר.טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

 

שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 58.9% ברבעון, בהשוואה ל-58.7% ברבעון הרביעי של 2012. הדבר משקף תרומה נמוכה יותר של מכירות מוצרים גנריים, אשר קוזזה על ידי מכירות גבוהות יותר של Copaxone® ותרופות אונקולוגיות. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 53.3% ברבעון, בהשוואה ל-53.1% ברבעון הרביעי של 2012.

 

הוצאות מחקר ופיתוח נטו ברבעון (לא כולל רכישה של מחקר ופיתוח בתהליך) הסתכמו ב-409 מיליון דולר, או 7.5% מההכנסות, בהשוואה ל-374 מיליון דולר, או 7.1% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2012. הגידול בהוצאה על מחקר ופיתוח משקף את ההתקדמות בפעילות הפיתוח.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) ברבעון הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר, או 20.6% מההכנסות, בהשוואה ל-1 מיליארד דולר, או 19.9% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2012. העלייה משקפת בעיקר הוצאות גבוהות יותר לתשלומי תמלוגים על תרופות גנריות בארה"ב, וכן הוצאות גבוהות יותר הנוגעות לפעילויות טרום-השקה של התרופות הייחודיות שלנו, והיא קוזזה בחלקה על ידי הוצאות נמוכות יותר, שאינן תמלוגים, הנוגעות לתרופות גנריות.

 

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות הסתכמו ב-316 מיליון דולר ברבעון, או 5.8% מההכנסות, בהשוואה ל-318 מיליון דולר, או 6.1% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2012.

 

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.4 מיליארד דולר, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 0.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 0.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2012. עבור שנת 2013, הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP היה 5.2 מיליארד דולר, ירידה של 9% בהשוואה ל- 2012. הרווח התפעולי על בסיס GAAP היה 1.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 2.2 מיליארד דולר ב- 2012.

 

להלן ניתוח רבעוני של שיעורי הרווחיות לפי סגמנטים או קווי מוצר.

הוצאות מימון ברבעון הסתכמו ב-55 מיליון דולר, בהשוואה ל-114 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההוצאות הרבעון היו מתחת לקצב הרגיל שלנו בעיקר בשל השפעה חיובית נטו של פעילויות גידור, הכנסות ממכירה של ניירות ערך והוצאות ריבית נמוכות יותר.

 

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון הסתכמה ב-91 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליארד דולר. ההפרשה למס ברבעון הרביעי של 2012 על בסיס non-GAAP הייתה 80 מיליון דולר על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2 מיליארד דולר. שיעור המס השנתי שלנו ל-2013 על בסיס non-GAAP הוא 12.8%, בהשוואה ל- 12.3% ב- 2012. שיעור המס השנתי שלנו ל-2013 נבע בעיקר כתוצאה משינוי תמהיל המוצרים (הן סוג והן האזורים הגיאוגרפיים) שנמכרו במהלך השנה. בנוסף, הטבות מס כתוצאה ממיזוגים של חברות-בנות ותמריצי מס אשר חברות הבת שלנו זכאיות להם הפחיתו עוד את הוצאות המס ב- 2013.

 

רווח נקי ורווח למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 1.2 מיליארד דולר ו- 1.42 דולר, עלייה של 6% ו- 8% בהתאמה, בהשוואה ל- 1.1 מיליארד דולר ו- 1.32 דולר ברבעון הרביעי של 2012. הרווח הנקי על בסיס GAAP והרווח למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 380 מיליון דולר ו- 0.45 דולר, בהשוואה ל-320 מיליון דולר ו- 0.37 דולר ברבעון הרביעי של 2012.

 

עבור השנה, רווח נקי ורווח למניה על בסיס non-GAAP של 4.3 מיליארד דולר ו- 5.01 דולר, ירידה של 9% ו- 6% , בהתאמה, בהשוואה ל- 4.7 מיליארד דולר ו- 5.35 דולר ב- 2012. הרווח הנקי והרווח למניה על בסיס GAAP היו 1.3 מיליארד דולר ו- 1.49 דולר, בהשוואה ל- 2 מיליארד דולר ו- 2.25 דולר ב- 2012.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ-816 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,577 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, ירידה של 48%. תזרים המזומנים החופשי, שאינו כולל השקעות הוניות נטו ודיווידנד, הסתכם ב- 236 מיליון דולר, ירידה של 802 מיליון דולר בהשוואה ל- 1 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2012. הירידה בתזרים המזומנים נבעה בעיקר מתשלומים שבוצעו בקשר להסכמי פשרה משפטיים ובנושאי מס. בניכוי השפעת תשלומים אלו, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי שלנו ברבעון הסתכמו ב-1.7 מיליארד דולר ו-1.1 מיליארד דולר, בהתאמה.

 

סך המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב- 1.2 מיליארד דולר.

 

במהלך הרבעון לא בוצעה רכישה עצמית של מניות. ב- 2013, רכשה טבע 12.8 מיליון מניות עבור כ-497 מיליון דולר. מתחילת שנת 2012, טבע ביצעה רכישה עצמית של 40.9 מיליון מניות בסכום כולל של כ-1.7 מיליארד דולר, וזאת כחלק מתוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.0 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2011.

 

עבור הרבעון הרביעי של 2013, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה היה 848 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 31 בדצמבר, 2013, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-848 מיליון מניות.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב-22.6 מיליארד דולר, עלייה של 0.2 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.4 מיליארד דולר ב-30 בספטמבר, 2013. העלייה בהון הינה בעיקר תוצאה של הרווח הנקי על בסיס GAAP של 380 מיליון דולר והתאמות של שערי חליפין, שקוזזו בחלקם על ידי תשלום דיווידנד.

 

דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 4 בפברואר, 2014, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הרביעי של 2013 בשיעור של 1.21 ₪ (כ- 34 סנט לפי שער החליפין בתאריך 4 בפברואר, 2014) למניה, עלייה של 5% בהשוואה לדיווידנד של 1.15 ₪ שחולק ברבעון השלישי של 2013.

 

היום הקובע יהיה 24 בפברואר, 2014, ויום התשלום נקבע ל-10 במרץ, 2014. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

 

דו"ח שנתי על טופס 20-F

טבע תגיש את הדו"ח השנתי שלה ל- SEC על גבי טופס 20-F בשבוע הבא. הדו"ח יכלול ניתוח מלא של התוצאות הכספיות של 2013 ויימצא באתר החברה, www.tevapharm.com, וכן באתר ה- SEC: www.sec.gov

 

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום חמישי, 6 בפברואר, 2014, בשעה 8:00 בבוקר שעון ניו יורק, 15:00 שעון ישראל, כדי לדון בתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2013. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת טבע בכתובת www.tevapharm.com, או על ידי חיוג למספר 1.888.895.5271 (מארה"ב או קנדה) או 1.847.619.6547+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשיחה הינו 36341322. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה תוך 24 שעות מסיומה, וכן עד ליום 13 בפברואר, 2014, בשעה 23:59 שעון ניו יורק, על-ידי חיוג למספר1.888.843.7419 (מארה"ב או קנדה) או 1.630.652.3042+ (מחוץ לארה"ב וקנדה). מספר הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו #36341322.

 

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית.

 

טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל תרופות של למעלה מ- 1,000 מולקולות הנמכר ביותר מ-120 שווקים. התרופות הייחודיות והממותגות של החברה מתמקדות בתחומי מערכת העצבים המרכזית, האונקולוגיה, הכאב, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ- 45,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2013 ב- 20.3 מיליארד דולר.

Cautionary Notice Regarding Forward-Looking Statements

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our innovative products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from potential purported generic equivalents) and our ability to migrate users to our new 40 mg/mL version; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

כתבות נוספות בנושא