טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2011

11 מאי, 2011

10 מאי 2011 | זמן קריאה ממוצע: 8 דקות

עיקרי תוצאות הרבעון:
 
מכירות של 4.1 מיליארד דולר לרבעון, צמיחה של 12%. 
רווח נקי על פי non-GAAP לרבעון הראשון של 936 מיליון דולר, צמיחה של 13%. הרווח הנקי על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-761 מיליון דולר, צמיחה של 7%. 

רווח למניה על פי non-GAAP לרבעון הראשון של 1.04 דולר, צמיחה של 14%. הרווח למניה על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-0.84 דולר, צמיחה של 6%.
 
רווח תפעולי non-GAAP לרבעון הראשון של 1.1 מיליארד דולר, צמיחה של 11%. הרווח התפעולי לרבעון על פי U.S. GAAP הסתכם ב-867 מיליון דולר, צמיחה של 4%.
 
צמיחה חזקה של המכירות באירופה (66%) כמו גם ב-EEMA, אמריקה הלטינית ואסיה (26%). 

צמיחה חזקה של המכירות בכל תחומי פעילות הממותגת של החברה – מוצרי נשימה (19%), מוצרי בריאות האישה (30%), אזילקט® (16%) במונחי מכירה לשוק, קופקסון® (14%) במונחי מכירה לשוק,כמו גם חטיבת הכימיה (32%).

אישרור התחזית לשנת 2011 (לא כולל רכישות צפויות בשנת 2011) של הכנסות בין 18.5 מיליארד דולר ו-19.0 מיליארד דולר ורווח למניה non-GAAP בטווח של 4.90 ל-5.20 דולר למניה.

"תוצאות הרבעון הראשון ממחישות את המודל העסקי המאוזן של טבע," אמר מר שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע, "הצמיחה החזקה באירופה לצד התחזקותנו בשווקים הצומחים – מזרח אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה – הביאה לרבעון נוסף של צמיחה דו-ספרתית."
 
מר ינאי המשיך, "המיזם המשותף עם P&G ורכישת חברת Cephalon מקדמים אותנו צעד חשוב נוסף להשגת יעדינו ארוכי הטווח -- צמיחה וגיוון התחומים העיסקיים."
 
המכירות בצפון אמריקה ברבעון הראשון הסתכמו ב-2,064 מיליון דולר, ירידה של 11%, והיוו 51% מסך המכירות. מכירות של מוצרים גנריים ואחרים בארה"ב הסתכמו ב-952 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, ירידה של 32%. מכירות הרבעון הראשון של 2010 כללו מכירות מהשקות חדשות, מוצרים בבלעדיות ומוצרי מפתח כגון הגרסאות הגנריות שלMirapex®, Eloxatin®, Protonix®, Adderall® ו-Lotrel® אשר חסרו ברבעון הנוכחי. זאת בנוסף להיעדר השקות משמעותיות ברבעון הראשון של 2011. הפסקת הייצור במפעל באירווין, קליפורניה, שנמשכה גם במהלך הרבעון הראשון של 2011, צעד אותו יזמה טבע, כמו גם ההאטה בייצור במפעל בירושלים כתוצאה ממכתב האזהרה של ה-FDA, השפיעו אף הם על המכירות ברבעון הראשון של 2011. הייצור במפעל באירווין חודש באפריל 2011 וטבע השלימה את הטיפול בליקויים במפעל בירושלים והזמינה את ה-FDA לביקורת חוזרת במפעל. מכירות מוצרים גנריים בארה"ב צפויות לצמוח ביותר מתוצאות הרבעון הראשון בכל אחד מן הרבעונים הקרובים.
 
המכירות באירופה הסתכמו ב-1,344 מיליון דולר ברבעון הראשון, גידול של 66%, והיוו 33% מסך המכירות. הגידול במכירות הרבעוניות כולל את מכירות ratiopharm, בעיקר בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה. המכירות באירופה על בסיס אורגני , להוציא גרמניה, צמחו ברבעון הראשון של 2011 ב-7% (במונחי מטבעות מקומיים) המכירות באירופה על בסיס אורגני כולל גרמניה צמחו ב-3% (במונחי מטבעות מקומיים). המכירות באירופה צפויות גם כן לצמוח ביותר מתוצאות הרבעון הראשון בכל אחד משלושת הרבעונים הקרובים.
 
המכירות ב-EEMA, באמריקה הלטינית ובאסיה (שווקים הבינלאומיים) ברבעון הראשון של 2011 הסתכמו ב-672 מיליון דולר, גידול של 26%, והיוו 16% מסך המכירות. הגידול במכירות הרבעוניות נבע ממכירות מוגברות בכל השווקים העיקריים באמריקה הלטינית (גידול אורגני של 16% במונחי מטבעות מקומיים) כמו גם ברוסיה (גידול אורגני של 25% במכירות גנריות במונחי מטבע מקומי). המכירות באסיה הושפעו לטובה מההכללה לראשונה של חלק ממכירות המיזם המשותף של טבע ביפן. מכירות המיזם המשותף של טבע ביפן צמחו ב-29% במונחי מטבע מקומי.
 
מוצרי הנשימה של טבע רשמו מכירות גלובליות של 229 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, עליה של 19%. הגידול במכירות נבע בעיקר מצמיחה במכירות באירופה, עם מכירות חזקות של ®Qvar. מכירות מוצרי הנשימה של טבע בארה"ב הסתכמו ב-127 מיליון דולר ברבעון הראשון, גידול של 2%. נכון ל-31 במרץ, 2011, ™ProAir ביסס את מעמדו המוביל בארה"ב עם נתח שוק של 50% בשוק ה-SABA, בעוד ®Qvar את מעמדו כמספר שתיים בשוק ה-ICS (קורטיקוסטרואידים הניטלים בשאיפה) עם נתח שוק של 22% בארה"ב, גידול של 3.5%.
 
המכירות הגלובליות של מוצרי בריאות האישה הסתכמו ב-103 מיליון דולר ברבעון הראשון, עליה של 30%. הגידול במכירות נבע בעיקר מהכללת מכירות מוצרי Theramex באירופה.
 
המכירות הגלובליות של אזילקט® (במונחי מכירה לשוק) הגיעו לשיא של 90 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, עלייה של 16%. הגידול במכירות במונחי מכירה לשוק נבע בעיקר מגידול במספר היחידות שנמכרו באירופה ובארה"ב.
 
קופקסון® הינה התרופה המובילה לטיפול בטרשת נפוצה בארה"ב ובעולם כולו. נתח השוק הגלובלי של קופקסון® צמח ל-31%. המכירות הגלובליות של קופקסון® (במונחי מכירה לשוק) הסתכמו ב-907 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, גידול של 14%. בארה"ב, עלו המכירות (במונחי מכירה לשוק) ב-22% והסתכמו ב-624 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים ומצמיחה במספר היחידות שנמכרו. המכירות מחוץ לארה"ב נותרו ללא שינוי והסתכמו ב-283 מיליון דולר, עם גידול של 6% במספר היחידות שנמכרו. הצמיחה במספר היחידות שנמכרו בשווקים מסוימים ברחבי אירופה ואמריקה הלטינית, בהם אנגליה, איטליה, ספרד, ברזיל ומקסיקו, קוזזה על ידי ירידת מחירים בגרמניה ובשווקים אחרים.
מכירות חטיבת הכימיה (API) לצדדים שלישיים ברבעון הראשון הסתכמו ב-184 מיליון דולר, גידול של 32%.
 
שינויים בשערי חליפין הוסיפו למכירות כ-27 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011 בהשוואה לרבעון הראשון של 2010, עם השפעה חיובית זניחה על הרווח התפעולי.
 
הרווח הנקי והרווח הנקי למניה לפי non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2011 אינם כוללים את הפריטים הבאים: הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ושערוך מלאי בסך 168 מיליון דולר. עלויות הקשורות בצעדים רגולטוריים במפעלים שהסתכמו ב-50 מיליון דולר. הוצאות רה-ארגון ועלויות רכישה ומחיקת נכסים בסך 33 מיליון דולר. הכנסות בסך 4 מיליון דולר הקשורות להפרשה בגין הסכמי פשרה לסיום הליכים משפטיים. השלכות מס קשורות בסך 72 מיליון דולר.
 
טבע מאמינה כי הצגת הנתונים על פי non-GAAP מסייעת להבנה טובה יותר של המגמות בפעילות החברה. ברבעון הראשון של 2010, הרווח הנקי על פי non-GAAP והרווח הנקי למניה על פי non-GAAP לא כללו הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, הוצאות רכישה ורה-ארגון, הוצאות על הסכמי פשרה לסיום הליכים משפטיים, רכישת מחקר ופיתוח בתהליך, והשלכות מס שנבעו בגין שינויים אלה. מצורפות בהמשך טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על פי U.S. GAAP לתוצאות על פי non-GAAP.
 
שיעור הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון הראשון הגיע ל-58.8%, בהשוואה ל-58.4%. על פי U.S. GAAP, שיעור הרווח הגולמי הגיע ל-53.6% ברבעון הראשון של 2011, בהשוואה ל-55.1%. הירידה בשיעור הרווח הגולמי לפי GAAP משקפת בעיקר הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת רכישת ratiopharm ונרשמו לראשונה ברבעון זה, וכן עלויות הקשורות בצעדים רגולטוריים במפעלים.
 
הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) נטו הסתכמו ברבעון הראשון ב-239 מיליון דולר או 5.9% מהמכירות, עליה של 15% בהשוואה ל-207 מיליון דולר או 5.7% מהמכירות. העליה בהוצאות מחקר ופיתוח משקפת השקעות גבוהות יותר במחקר ופיתוח בכל העסקים, ובעיקר במו"פ העסקים הממותגים. הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו ברבעון הראשון של 2011 הכולל השתתפות מצדדים שלישיים, הסתכמו בכ-267 מיליון דולר, או 6.5% מהמכירות, גידול של 18%.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) הסתכמו ב-825 מיליון דולר או 20.2% מהמכירות ברבעון, בהשוואה ל-744 מיליון דולר או 20.4% מהמכירות.
 
הוצאות הנהלה וכלליות (G&A) ברבעון הראשון הסתכמו ב-221 מיליון דולר או 5.4% מהמכירות, בהשוואה ל-182 מיליון דולר או 5.0% מהמכירות.
 
ההפרשה למס שנרשמה ברבעון הראשון בגין הכנסות non-GAAP של 1,076 מיליון דולר לפני מס היתה 121 מיליון דולר. טבע מעריכה כי שיעור המס הצפוי לשנת 2011 על פי non-GAAP יהיה 11%, בהשוואה לשיעור מס של 13% עבור שנת 2010. הערכה זו לשנת 2011 מבוססת על תמהיל מוצרים המיוצרים באיזורים בהם טבע נהנית מהטבות מס. תמהיל המוצרים העתידי צפוי להיות שונה ולהביא לשיעור מס גבוה יותר. על בסיס U.S. GAAP, שיעור המס השנתי הצפוי ב-2011 הוא 6%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם ב-900 מיליון דולר, בהשוואה ל-886 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי, לא כולל השקעות ברכוש קבוע ברוטו (234 מיליון דולר) וחלוקת דיבידנד (203 מיליון דולר), שקוזזו חלקית על ידי תמורה ממכירת נכסים (50 מיליון דולר) – הגיע ל-513 מיליון דולר. סך מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 31 במרץ, 2011, הסתכם ב- 1.1 מיליארד דולר.
 
במהלך הרבעון, רכישה עצמית של ניירות ערך הסתכמה בכ-7.9 מיליון מניות, בסכום כולל של 400 מיליון דולר. מתחילת דצמבר 2010, טבע רכשה 9.8 מיליון מניות בסכום כולל של 499 מיליון דולר, מתוך תוכנית רכישה של 1 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2010. בנוסף, טבע ביצעה במהלך הרבעון פירעון מוקדם של אג"ח להמרה מסדרה 1.75% שמועד פרעונו 2026 בסכום של 814 מיליון דולר (או 16 מיליון מניות). כתוצאה מרכישת המניות בין דצמבר 2010 למרץ 2011, ומפרעון האג"ח קטן מספר המניות של טבע ב-25 מיליון מניות נכון לתאריך 31 במרץ, 2011.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 31 במרץ, 2011, הסתכם ב-23.1 מיליארד דולר, עלייה של 1.1 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.0 מיליארד דולר בתאריך 31 בדצמבר, 2010. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהשפעתם החיובית על ההון העצמי של מטבעות זרים (בעיקר האירו) נכון ל-31 במרץ, 2011, שהתחזקו אל מול הדולר האמריקאי, כמו גם מהרווח הנקי על בסיס U.S. GAAP על סך 761 מיליון דולר, אשר קוזזו חלקית על ידי רכישה עצמית של ניירות ערך ודיבידנדים שחולקו למשקיעים.
 
לרבעון הראשון של 2011, מספר המניות הממוצע המשוקלל בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה הן על פי GAAP והן על פי non-GAAP היה 902 מיליון מניות. נכון לתאריך 31 במרץ, 2011, מספר המניות לצורך חישוב שווי השוק של טבע מוערך בכ-893 מיליון מניות.
 
דיבידנד
דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום ה-8 במאי, 2011, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של שנת 2011 בשיעור של 0.80 ש"ח למניה.היום הקובע יהיה ה-17 במאי, 2011, ויום התשלום נקבע ל-31 במאי, 2011. שיעור המס שינוכה במקור יהיה 13%.
 
פרטי שיחת הועידה
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 11 במאי, 2011, בשעה 15:30 שעון ישראל (8:30 שעון ניו-יורק) שבמהלכה תסקור הנהלת החברה את תוצאות הרבעון. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של טבע, בכתובת www.tevapharm.com.  תוך 24 שעות מסיום השיחה, שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה.  בנוסף, ניתן יהיה להאזין לשידור חוזר של השיחה עד ליום 18 במאי, 2011, בחצות (שעון ניו יורק) על-ידי חיוג 877-870-5176 או 858-384-5517. תו הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 370790#.
 
אודות טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נאסד"ק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות בכ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,450 מולקולות. המוצרים הייחודיים והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. בין המוצרים הייחודיים של טבע, קופקסון (Copaxone®), הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה. טבע מעסיקה כיום כ-40,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2010 ב-16.1 מיליארד דולר. 

 

Teva’s Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

May 16th 2011 | Reading time: 2 Min

This release contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and the impact of increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic versions of Neurontin®, Lotrel® and Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic products, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the pending acquisition of Cephalon), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based products, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20F for the year ended December 31, 2010 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

 

כתבות נוספות בנושא