טבע מודיעה על הצעת אגרות חוב בכירות בסך של 1.5 מיליארד דולר

טבע הודיעה היום על הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות ביורו ובדולר על ידי שתיים מחברות הבנות שלה.

14 נוב 2019 | זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

ההנפקה תהיה הנפקה פרטית הפטורה מרישום לפי חוק ניירות הערך האמריקאי, והיא כפופה לתנאי שוק ותנאים אחרים. טבע מצפה לרשום אגרות חוב אלו למסחר בשלב מאוחר יותר. השימוש בתמורת ההנפקה יהיה עבור: א) מימון המכרז עליו הכריזה החברה לקנייתן, במזומן, של אגרות חוב של החברה הנושאות קופון של 2.2% ועומדות לפירעון ב-2021 וכן של אגרות חוב של החברה הנושאות קופון של 3.65% ועומדות לפירעון ב-2021, בסכום כולל של עד 1.5 מיליארד דולר (בניכוי ריבית שנצברה ולא שולמה אך כולל פרמיה בגין המכרז); ב) לשלם עמלות והוצאות בקשר עם ההנפקה כאמור; ג) ככל שתהיה תמורה שלא נוצלה היא תשמש לצרכיה הכלליים של החברה, ובכלל זה יכול שתשמש גם לתשלום חוב.

יתר תנאי ההנפקה והמכרז מפורטים במסמכים שהופצו היום על ידי החברה.

לקריאה מורחבת באנגלית:

Teva Announces $1.5 Billion Debt Tender Offers

Teva Announces Launch of $1,500,000,000 Offering of Senior Notes

כתבות נוספות בנושא