טבע מודיעה על אסיפה כללית שנתית וירטואלית

27 מאי 2020 | זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

בהמשך למודעה שפורסמה ביום 22 באפריל 2020 בדבר כינוס האסיפה הכללית השנתית של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה") ביום 9 ביוני 2020, החברה מודיעה כי בשל התפרצות נגיף הקורונה, ולשם שמירה על חייהם ובריאותם של בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של החברה, האסיפה תתקיים באופן וירטואלי (וזאת כמפורט בהודעת החברה כאמור להלן) ולא באופן פיזי במשרדי החברה, כפי שנכתב במודעה מיום 22 באפריל 2020.

לפרטים נוספים בדבר אופן ההשתתפות באסיפה הווירטואלית יש לעיין בנוסח ההודעה שפרסמה החברה בקשר לאסיפה הווירטואלית ביום 26 במאי 2020, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.tevapharm.com/2020proxymaterials.

 

כתבות נוספות בנושא