1 ינו 0001

תרומת טבע לכלכלה בישראל

1 ינו 0001 | זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

טבע ישמה את מטרות חוק עידוד השקעות הון במלואן, הגדילה וחיזקה את כושר הייצור של ישראל, היקף היצוא של ישראל, התעסוקה בישראל ובכלל זה בפריפריה, את תעשיית הביוטכנולוגיה והמחקר המדעי בישראל.
icon-blue-folder

למעבר לכל הכתבות והמאמרים