בחנו את עצמכם: האם אתם בני משפחה מטפלים

טיפול בבן משפחה הוא תפקיד מורכב ותובעני והדרך להקל על עצמנו בתפקיד היא באמצעות היכרות והכנה