8 אוק 2018

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אדם שמונה על ידי בית משפט לייצג את ענייניו ולשמור על האינטרסים של אדם אחר בחלק או בכל תחומי החיים, בהתאם להחלטת בית המשפט.

אפוטרופסות

זמן קריאה ממוצע: 2 דקות

האפוטרופסות היא לרוב המוצא האחרון בהיררכיית קבלת החלטות עבור אדם אחר. מטרתה של האפוטרופסות היא להימנע מסיטואציות בהן אדם סיעודי יישאר חסר אונים או חשוף לניצול, כאשר הוא אינו עצמאי במעשיו או בהבנתו ואין ביכולתו לנהל את ענייניו בעצמו ולטובתו. 

מעמד האפוטרופסות בישראל מוסדר באמצעות "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - תשכ"ב". בשל מעמדו המיוחד של האפוטרופוס יש לפנות לעורך דין לשם הבנת והובלת התהליך.

בית המשפט ידון במינוי אפוטרופוס לאדם אחר לאחר שהשתכנע כי הוא אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו, פעילותו הפיננסית, הבריאותית, המשפטית או את התנהלותו היומיומית השוטפת, וזאת נוכח מחלה, בעיות קוגניטיביות או תפקודיות קשות. בית המשפט יבקש לבחון את מידת המסוגלות של האדם לנהל בעצמו את חייו - ובהתאם לכך יוכרע האם האפוטרופוס ימונה כאפוטרופוס כללי האמון על כל תחומי החיים של מקבל החסות, או אפוטרופוס חלקי, האמון על תחומים מוגדרים בלבד. בית המשפט יקבע גם את זהות האפוטרופוס ואת תקופת המינוי.
אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם. 

האפוטרופסות היא לרוב מוצא אחרון, כאשר פתרונות חלופיים כדוגמת 'תומך החלטות' או ייפוי כוח, אינם מתאימים עוד. למשל, במקרים של חולי אלצהיימר או דמנציה במצב מתקדם, או מבוגרים שנמצאים במצב סיעודי ואינם יכולים עוד לקבל החלטות עבור עצמם כל שכן להוציאן אל הפועל. במקרים אחרים, בהם האדם המבוגר עצמאי יותר, מומלץ לשקול אפשרות של מתן ייפוי כוח לבן משפחה או לאדם קרוב. בניגוד לאפוטרופסות, את ייפוי הכוח ניתן להגביל לתחומים ספציפיים מאד - וזהו מעמד משפטי אותו ניתן להפסיקו בכל זמן, לפי רצונו של ההורה המבוגר שהעניק את ייפוי הכוח.

 

מרגע קבלת המינוי מטעם בית המשפט הופך האפוטרופוס לבעל הסמכות והאחריות החוקית לדאוג לצורכי האדם הנזקק. לצד הסמכויות הרבות טמונות חובות ואחריות כבדה שכן עליו לקבל החלטות, ולפעול בהתאם ועל פי הנדרש, למען המבוגר ובמקומו.

מינוי אפוטרופוס הוא מהלך קיצוני השולל למעשה את עצמאותו של אדם ואת סמכויותיו על ניהול ענייניו האישיים. סמכויות אלה מועברות ע"י בית המשפט לאדם אחר, קרוב משפחה בדרך כלל, שבית המשפט השתכנע כי הוא מתאים לביצוע המשימה. מטבע הדברים, מינוי אפוטרופוס נשמר למקרים בהם לא נמצאה דרך מתאימה יותר לשמירת האינטרסים של האדם הסיעודי.

1 ינו 0001 | זמן קריאה ממוצע: 1 דקות

אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו  איתנו קשר

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם

כתבות נוספות בנושא