ירושה: זה לא תמיד פשוט כמו שחושבים

(צילום: getty images by Jacobs Stock Photography Ltd)

בית אבות הוא הוצאה כלכלית גדולה שמימונה יכול להיעשות באופן פרטי, הפעלת ביטוח סיעודי, או במימון של המדינה דרך קוד משרד הרווחה לתשושי גוף ועצמאיים, או קוד משרד הבריאות לסיעודיים ולתשושי נפש – מהם הקריטריונים לקוד? מה שלבי הפעולה ומה כדאי שבני המשפחה המטפלים ידעו

סיעודי, תשוש נפש, תשוש גוף, או עצמאי הם הגדרות פורמליות של המערכת בהתאם להערכת התפקוד של אדם. עבור בן המשפחה המטפל לא מדובר בהגדרה, אלא במצבו של בן משפחה אהוב ולא פעם ההסתגלות לפורמליות של המערכת היא לא פשוטה. אבל מערכת מטיבה פועלת על בסיס קריטריונים, הערכות והגדרות משום שתפקידה לטפל בכמות עצומה של אנשים ולכן נדרשים מנגנוני מדידה, סינון ובקרה. הבנת השפה ומושגיה, למרות שהיא מרגישה מנוכרת ואולי אף זרה, חשוב משום שהיא אמצעי חשוב בדרך למיצוי זכויות.

הבחירה בבית אבות היא לרוב לא פשוטה, בוודאי לאור הנטייה החברתית להעדיף הזדקנות בתוך הקהילה, אבל חשוב לזכור שבמקרים בהם אין אפשרות לספק את צרכי האדם, הפיזיים, הטיפוליים ואולי גם הרגשיים, בבית, בית האבות בהחלט יכול להיות בחירה חיובית, אפילו מיטיבה. בתי האבות נוצרו כדי ליצור מסגרת תומכת לקשישים שאינם עצמאיים, משום שהמסגרת מנוהלת מבחינת סדר יום ופעולה, בניגוד לדיור מוגן, שמאפשר חיים עצמאיים, גם פרטיים, בתוך קהילה מוגנת.

מימון בית אבות והסיוע שהמדינה מציעה

מימון בית אבות אינו הוצאה של מה בכך, הוא יכול להיעשות באופן פרטי, באמצעות הפעלת ביטוח סיעודי (לכתבה על דחיית תביעת ביטוח סיעוד, לחצו כאן), במקרים בהם אין יכולת כלכלית לממן את האשפוז בבית האבות, מציעה המדינה סיוע. שני משרדי ממשלה אחראיים על סיוע במימון בית אבות, משרד הבריאות מסייע לסיעודיים ותשושי-נפש (אדם הסובל מירידה קוגניטיבית) ואילו משרד הרווחה אמון על תשושי-גוף (אדם הסובל מירידה בתפקוד גופני) ועצמאיים (לרוב בשל קושי כלכלי להישאר בבית). זאת אומרת שההגדרה של בן המשפחה היא שתקבע איזה משרד אמון על הסיוע לו. כאן המקום לציין שאדם המוגדר כסיעודי מורכב מקבל את הטיפול דרך קופת החולים.

המימון הממשלתי, גם של משרד הבריאות (קוד משרד הבריאות) וגם של משרד הרווחה (קוד משרד הרווחה) נעשים אך ורק לבתי אבות רשומים ומפוקחים וגובה הסיוע נקבע על פי חישובי זכאות וכולל חישוב של היכולת הכלכלית של האדם עצמו ושל בני משפחתו המיידיים, בן.ת-זוג וילדים.

מהו קוד משרד הרווחה?

את הפרטים המלאים על קוד משרד הרווחה ניתן למצוא באתר משרד הרווחה. סיוע זה ניתן לאזרחים ישראלים קשישים שנמצאו זכאים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה וכאמור מוגדרים כתשושי גוף או עצמאיים. הרישום לבית אבות יכול להיעשות רק לבתי האבות הרשומים ברשימת בתי האבות המורשים של משרד הרווחה. ההליך עצמו מתחיל בפניה לעובדת הסוציאלית האזורית, במחלקה לשירותים חברתיים האמונה על מקום מגוריו של הקשיש, בהתאם לכתובת בה הוא רשום. העובדת הסוציאלית אמונה על ייעוץ, סיוע וליווי בתהליך.

לבקשה לאישור קוד בדרך כלל נדרשים מסמכים שונים, ביניהם: צילום תעודת זהות; טופס תפקודי מעודכן ממולא וחתום על ידי אחות ורופא בתוספת מסמכים רפואיים רלוונטיים; כמו גם מסמכים המעידים על מצב כלכלי, כמו: אישור הכנסות מהביטוח הלאומי; תלושי פנסיה אחרונים במקרה ויש פנסיה; מצב חשבון בנק עדכני (שלושה חודשים אחרונים); תלושי שכר של כל אחד מצאצאי הפונה (שלושה חודשים אחרונים ורק של הילד ולא של בן.ת הזוג) ואישורים על נכסים בהתאם לנכס (דירה פרטית, דמי מפתח, שכירות).

הסיבה לבקשה למסמכים הכלכליים נובעת מהעובדה שגובה הסיוע נקבע בהליך חישוב זכאות מחושב בהתאם ליכולת הכלכלית של האזרח הוותיק ומשפחתו המיידית. חשוב לציין שעבור כל בן משפחה, הפונה ובני משפחתו, נעשה חישוב נפרד. כמובן שלזכות הפונה ובני משפחתו עומדת זכות ערעור, במידה ואין ביכולתם לעמוד בתשלום שנקבע. חשוב לציין שהחישוב נעשה מתוך ראייה כוללת

אחרי אישור הבקשה מתחיל הליך הרישום והוא נעשה בהתאם למדיניות של בית האבות, במקרה של אי קבלה לבית האבות המבוקש, העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים יסייע במציאת אלטרנטיבה.

מהו קוד משרד הבריאות?

הטיפול בסיוע למימון בית אבות לתשושי נפש וסיעודיים נעשה על ידי משרד הבריאות. את הפנייה יכולים לעשות בני המשפחה דרך לשכת הבריאות האחראית על אזור מגוריו של המטופל, או בפנייה פיזית או באמצעות פנייה מקוונת. בקשה צריכה לכלול מסמכים המעידים על המצב, ביניהם: טופס בקשה מלא וחתום; צילום תעודת הזהות של המטופל, טופס מידע רפואי עדכני ממולא וחתום על ידי אחות ורופאת המשפחה המטפלת; סיכום תיק רפואי עדכני ומפורט כתוב ע"י הרופא המטפל; דו"ח תפקודי שנכתב על ידי עובדת סוציאלית, כל מסמך רפואי רלוונטי (סיכומי אשפוז מ-12 החודשים האחרונים, דו"ח של פסיכוגיאטר אם יש וכו') וכמובן כל מסמך רלוונטי אחר (למשל כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס וכו'). כדי גם להוסיף לבקשה את שאלוני ההצהרה שמטרתם לשמש לצורך קביעת מבחן ההכנסות. לשאלונים יש להוסיף מסמכים תומכים המעידים על מצב כלכלי, ביניהם: תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים, מידע על חסכונות, פיקדונות והלוואות (משכנתא), הכנסות נוספות ונכסים. 

ההליך הרגיל הוא תיאום של ביקור עובד סוציאלי מטעם לשכת הבריאות ועל פי תוצאות הביקור תיקבע ההגדרה של הקשיש. אם הוגדר כתשוש נפש או כסיעודי, תתקבל הודעה ואז גם ייקבע שיעור ההשתתפות של בני המשפחה המיידיים במימון. גם פה ההחלטה נעשית בהתאם לקריטריונים קובעים ועומדת בפני בני המשפחה הזכות לערער. התשלום נעשה מדי חודש בחודשו בדרך כלל באמצעות הקמת הוראת קבע למשרד הבריאות, שמשלם ישירות לבית האבות עבור האשפוז. משרד הבריאות מציע מחשבון להערכת עלות ההשתתפות העצמית. הבחירה בבית האבות נעשית מתוך רשימת בתי האבות המורשים והמפוקחים, מתוכם רק לבתי אבות בעלי מחלקה מתאימה וכמובן בהתאם לבקשת המשפחה בהתחשב באפשרויות מקום ותנאי קבלה. המעבר למוסד יכול להתבצע רק לאחר האישור, אם המטופל מתאשפז לפני כן, העלות היא על המשפחה ואינה מוחזרת רטרואקטיבית.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel ו/או פורסם על ידי רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים. המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא