בדיקת טופס

טופס פניות ויצירת קשר

אני מסכימ.ה לעיבוד המידע האישי שמסרתי כאן. המידע האישי ישמש את טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בישראל וחברות הבנות שלה (להלן: "טבע") למטרות תגובה לפנייתי ולמילוי חובותיה של טבע. מאחר שטבע הינה חברה גלובלית, ניהול ועיבוד הפנייה יכלול העברה של המידע אל מחוץ לישראל. למידע נוסף בדבר עיבוד המידע שלכם, לרבות זכויות הגנת המידע, אנא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו

למדיניות הפרטיות