הודעת פרטיות של טבע – מעקב אחר בטיחות תרופות (מעקב תרופתי ואיכותי)

הגדרות בהן נעשה שימוש בהודעת פרטיות זו

"אירוע חריג"  משמעות המונח הינה אירוע בלתי רצוי, בלתי מכוון או מזיק בהקשר לשימוש במוצר של טבע. בהתייחס למכשירים רפואיים, הדבר כולל גם "אירועים", ועבור תכשירים קוסמטיים – "תופעות בלתי רצויות חמורות", אך למען קלות הקריאה, בהודעה זו ייעשה שימוש במונח "אירוע חריג" בלבד.

"גוף(ים) מסונף(ים)" – משמעות המונח תהיה כל אדם, תאגיד, חברה, שותפות, יוזמה משותפת או ישות אחרת אשר שולט/ת או נשלט/ת על ידי טבע או גוף אחר בשיתוף עם טבע. למטרה זו, "שליטה" משמעותה היא החזקה ב- 50% או יותר ממניות ההצבעה המשותפות או ממניות רגילות בתאגיד, בחברה, בשותפות, ביוזמה משותפת או בישות האמורים, או זכות למנות 50% או יותר מהמנהלים בתאגיד, בחברה, בשותפות, ביוזמה משותפת או בישות האמורים.

"נתונים אישיים" – משמעות המונח היא מידע בכל פורמט הניתן לשימוש, ישירות או בעקיפין, באופן בלעדי או בשילוב עם כל מידע אחר, לצורך זיהויו של אדם.

משמעות המונח "טבע" היא חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שמשרדה הראשי ממוקם דבורה הנביאה 124 תל אביב 6944020, ישראל או הגופים המסונפים אליה (או שניהם), כאשר ההתייחסות אליהם בהודעת פרטיות זו היא: "אנחנו", "אותנו" ו"שלנו".

טבע והפרטיות שלך

הבטחת בטיחות המטופל חשובה ביותר עבור טבע, ואנו מתייחסים בכובד ראש לשימוש בטוח בכל מוצרינו. טבע חייבת להיות מסוגלת ליצור קשר עם אנשים הפונים לטבע בהקשר למוצרינו על מנת לעקוב ולקבל מידע נוסף, לתת מענה לבקשות או לשלוח את החומר המבוקש. הודעת פרטיות זו מתארת כיצד אנו אוספים נתונים אישיים ומשתמשים בהם על מנת למלא את תפקידנו בניטור הבטיחות של כל המוצרים, לרבות תרופות, המשווקים על ידנו או המצויים בפיתוח קליני בחברתנו (תפקיד הידוע גם בשם מחויבויות למעקב תרופתי) ולהבטיח את איכותם ובטיחותם של כל מוצרינו.

ההודעה רלוונטית גם למוצרים קוסמטיים, לתוספי מזון ולמכשירים רפואיים, זאת מאחר שהתקנות הבינלאומיות (לרבות האירופיות) לגבי מוצרים מסוג זה מחייבות ניטור בטיחות ואיכות דומה. עם זאת, על מנת להקל על הקריאה, קיימת התייחסות לבטיחות תרופות בלבד.

היקפה של הודעת פרטיות זו

הודעת פרטיות זו מתייחסת למידע אותו אנו אוספים ממך או אודותיך באופן מקוון, בטלפון, בפקס, בדוא"ל או בדואר, או במסגרת דיווחי אירועים חריגים או דיווחי איכות הרלוונטיים לטבע. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע זה אודותיך באמצעות טפסים ספציפיים המוגשים על ידך באתר הנמצא בבעלותה או בשליטתה של טבע.

אם אתה מטופל, ייתכן כי מידע אודותיך יסופק לנו על ידי גורם צד ג' המדווח על אירוע חריג אשר השפיע עליך. גורמי צד ג' מסוג זה עשויים לכלול אנשי מקצוע בתחום הרפואה, עורכי דין, בני משפחה או אנשי ציבור אחרים.

המידע הנאסף על ידנו והסיבה לאיסופו

לטבע מחויבות משפטית לאסוף נתונים ספציפיים מסיבות הנוגעות לעניין ציבורי בתחום בריאות הציבור (EU GDPR Art. 9.2(i)). בהתאם לחוק, חברות פרמצבטיות, כבעלות רישיון לשיווק מוצרים, חייבות לשמור את כל המסמכים הקשורים למוצר במשך לפחות פרק הזמן של תוקף הרישיון לשיווק, ובנוסף 10 שנים לאחר פקיעתו. לפיכך, מידע אישי הקשור לבטיחות מוצרינו יישמר למשך פרק זמן זה.

מטופלים (נושא הדיווח)

אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך כאשר אתה או גורם צד ג' נותן לנו מידע בהקשר לאירוע חריג אשר השפיע עליך או על אדם אחר. כאשר אתה מדווח על האירוע החריג בעצמך, אנא עיין גם בסעיף המדווחים.

חוקי מעקב תרופתי מחייבים אותנו לקבל "רשומות מפורטות" של כל אירוע חריג המועבר אלינו על מנת לאפשר הערכת האירוע החריג והשוואתו לאירועים חריגים אחרים שנרשמו בהקשר לאותו מוצר. הנתונים האישיים אותם אנו עשויים לאסוף אודותיך, כאשר מדובר באירוע חריג שהתרחש אצלך, הם:

 • שם או ראשי תיבות;
 • גיל ותאריך לידה;
 • מין;
 • משקל וגובה;
 • פרטי המוצר שגרם לתגובה, לרבות המינון אותו נטלת או המינון שנרשם עבורך, הסיבה לנטילת המוצר או לכך שנרשם עבורך, וכל שינוי במשטר הטיפול הרגיל שלך;
 • פרטים אודות תרופות אחרות או טיפולים אחרים שניתנו לך במועד הופעת התגובה, לרבות המינון אותו נטלת או המינון שנרשם עבורך, פרק הזמן במהלכו נטלת תרופה זו, הסיבה לכך שנטלת תרופה זו וכל שינוי במשטר הטיפול הרגיל שלך;
 • פרטי התגובה/ תופעת הלוואי ממנה סבלת, הטיפול שניתן לך בשל תגובה זו, וכל התופעות ארוכות הטווח שנגרמו לבריאותך על ידי התגובה;
 • פרטי היסטוריה רפואית אחרים הנחשבים כרלוונטיים על ידי המדווח, לרבות מסמכים כגון דוחות מעבדה, רשומות היסטוריה רפואית ורשומות המטופל.

חלק ממידע זה נחשב על ידי החוק כ"מידע אישי רגיש" אודותיך. הדבר כולל כל מידע אשר מדווח לנו אודות:

 • מצב בריאותך;
 • המוצא האתני שלך;
 • הדת שלך;
 • וחיי המין שלך.

מידע זה מעובד אך ורק במקרים בהם הוא רלוונטי והכרחי לתיעוד הולם של תגובתך או למטרת עמידה בדרישות שלנו לגבי מעקב תרופתי, בטיחות ודרישות חוקיות אחרות. מטרתן של דרישות אלו היא לאפשר לנו ולרשויות המוסמכות (כגון רשות התרופות האירופאית) להעריך אירועים חריגים ולעשות מאמצים למניעת התרחשותם של אירועים דומים בעתיד.

מדווחים

אנו אוספים מידע אודותיך כאשר אתה מוסר לנו מידע הקשור לאירוע חריג עליו אתה מדווח.

חוקי מעקב תרופתי דורשים מאתנו לוודא כי אירועים חריגים ניתנים למעקב וזמינים למעקב. כתוצאה מכך, עלינו לשמור כמות מספקת של מידע אודות המדווחים על מנת שנוכל לפנות אליך לאחר קבלת הדיווח. הנתונים האישיים אותם אנו עשויים לאסוף אודותיך כאשר אתה מדווח על אירוע חריג הם:

 • שמך;
 • פרטי ההתקשרות שלך (העשויים לכלול את הכתובת, כתובת דוא"ל, מספר הטלפון או הפקס שלך);
 • המקצוע שלך (מידע זה עשוי לקבוע את השאלות שיופנו אליך אודות האירוע החריג, בהתאם לרמת הידע הרפואי המשוערת שלך);
 • והקשר שלך לאדם המהווה נושא לדיווח.

במקרים בהם אתה מהווה נושא לדיווח, ייתכן כי מידע זה ישולב עם המידע אותו אתה מוסר בהקשר לתגובתך.

כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים וחולקים אותם

במסגרת העמידה במחויבויות המעקב התרופתי שלנו, אנו עשויים להשתמש בנתונים אישיים ולחלוק אותם על מנת:

 • לחקור אירוע חריג;
 • לפנות אליך לקבלת מידע נוסף אודות האירוע החריג שדווח על ידך;
 • להשוות את המידע אודות האירוע החריג עם מידע אודות אירועים חריגים שהתקבלו בטבע על מנת לבחון את הבטיחות של אצווה, מוצר של טבע או המרכיב הפעיל בשלמותו;
 • ולספק דיווחי חובה לרשויות לאומיות ו/או אזוריות על מנת לאפשר להן לבחון את הבטיחות של אצווה, מוצר של טבע או המרכיב הפעיל בשלמותו לצד דיווחים ממקורות אחרים.

בנוסף, ייתכן כי הנתונים האישיים הנאספים ממך בהתאם להודעת פרטיות זו יועברו לגורם צד ג' במקרה של מכירה, מינוי, העברה או רכישה של החברה או מוצר או תחום טיפולי ספציפי, ובמקרה זה אנו נחייב את הרוכש, הממונה או הגורם המקבל את הנתונים המועברים להתייחס לנתונים אישיים בהתאם לחוקים הרלוונטיים להגנת נתונים.

בנוסף, ייתכן כי נחלוק נתונים אישיים עם חברות פרמצבטיות אחרות, הפועלות כשותפות שלנו בתחומי שיווק, הפצה, או שותפות אחרות לרישיון, במקרים בהם מחויבויות המעקב התרופתי עבור מוצר מסוים דורשות החלפת מידע בטיחותי מסוג זה.

אנו חולקים מידע עם רשויות לאומיות ו/או אזוריות, כגון רשות התרופות האירופאית, בהתאם לחוקי מעקב תרופתי. אין ביכולתנו לשלוט בשימוש הנעשה על ידן במידע אותו אנו חולקים; עם זאת, יצוין כי בנסיבות אלו, איננו חולקים כל מידע המזהה אדם כלשהו ישירות (כגון שמות או פרטי התקשרות); אנו חולקים אך ורק מידע שעבר פסאודונימיזציה (עיבוד להסרת מידע אישי).

ייתכן כי נפרסם מידע אודות אירועים חריגים (כגון מחקרי מקרים וסיכומים); במקרה זה, אנו נסיר פרטים מזהים מכל הפרסומים, כך שאף אחד לא יהיה ניתן לזיהוי בקלות.

מאגר נתונים גלובלי

מחויבויות המעקב התרופתי שלנו מחייבות אותנו לבחון דפוסים עבור כל הדיווחים המתקבלים מכל מדינה בה אנו משווקים את מוצרינו. על מנת לעמוד בדרישות אלו, אנו נחלוק את המידע הנמסר במסגרת דיווח על אירוע חריג בתוך טבע על בסיס כלל-עולמי באמצעות מאגר הנתונים הגלובלי של טבע. כמו כן, מאגר נתונים זה מהווה פלטפורמה דרכה טבע מעלה דיווחי אירועים חריגים לרשויות פיקוח שונות, לרבות מאגר הנתונים Eudravigilance (מערכת מאוגדת של רשות התרופות האירופאית לניהול ולניתוח מידע אודות חשדות לתגובות לוואי לתרופות אשר אושרו באזור הכלכלי האירופי) ומאגרי נתונים דומים אחרים כנדרש על פי חוק.

זכויותיך

מאחר שבטיחות המטופלים היא חשובה ביותר, אנו שומרים את כל המידע אודותיך הנאסף על ידנו כתוצאה מדיווח על אירוע חריג, על מנת להבטיח כי נוכל להעריך כראוי את בטיחותם של מוצרינו לאורך זמן.

ייתכן כי תהיה זכאי, תחת חוק רלוונטי, לבקש מטבע עותק של המידע שלך, על מנת לתקן אותו, למחוק אותו או להגביל את עיבודו, או לבקש מאתנו להעביר חלק ממידע זה לארגונים אחרים. כמו כן, ייתכן כי תהיינה בידיך זכויות להתנגד לחלק מהעיבוד. זכויות אלו עשויות להיות מוגבלות במצבים מסוימים – לדוגמה, במצבים בהם אנו יכולים להציג דרישה חוקית לעיבוד או לשמירת הנתונים האישיים שלך. אתה יכול לממש זכויות אלו באמצעות פניה לממונה לענייני הגנת נתונים של חברת טבע ב - IL_Privacy.Tevail@teva.co.il .

לתשומת לבך, מסיבות חוקיות, איננו יכולים למחוק מידע אשר נאסף במסגרת דיווח על אירוע חריג, אלא אם כן הוא אינו מדויק. כמו כן, ייתכן כי נדרוש ממך למסור פרטי זיהוי הולמים בטרם נענה לבקשה כלשהי בדבר גישה לנתונים אישיים או תיקונם.

אנו מקווים כי נוכל לספק מענה משביע רצון לכל השאלות האפשריות שלך לגבי אופן העיבוד של הנתונים האישיים שלך על ידנו. אם יש לך חששות כלשהם לגבי אופן העיבוד של הנתונים האישיים שלך על ידנו, באפשרותך לפנות ללשכת הגנת הנתונים של טבע: אנא פנה אלינו ב -IL_Privacy.Tevail@teva.co.il . אם יש לך חששות שלא נפתרו, באפשרותך לפנות גם לרשות הגנת הנתונים במקום מגוריך.

אבטחה

טבע נוקטת אמצעים לאבטחת נתונים אישיים מפני אובדן מקרי ומפני גישה, שימוש, שינוי או חשיפה בלתי מורשים. בנוסף, אנו נוקטים אמצעים נוספים לאבטחת מידע לרבות בקרות גישה, אבטחה פיזית מחמירה ונהלי איסוף, אחסון ועיבוד קפדניים.

העברות בינלאומיות

כל מאגרי הנתונים של מעקב תרופתי, לרבות מאגר הנתונים הגלובלי, מנוהלים בישראל על ידי טבע. מאגרים אלה מנוהלים ונתמכים מסביב לשעון על ידי צוותי מערכות מידע ייעודיים למעקב תרופתי בישראל, ברומניה, בגרמניה ובארה"ב. כמו כן, טבע מעסיקה חברת עיבוד נתונים בהודו (Accenture) לצורך הזנת נתונים, ניהול וניקוי נתונים מחלק מוגבל של מאגר הנתונים של המעקב התרופתי. למען אירופה: העברות לישראל מבוססות על החלטת הנציבות האירופית על היותה של מדינת ישראל ראויה לכך. העברות להודו ולארה"ב מבוססות על סעיפי מודל הנציבות האירופית או שווה ערך שמתבסס על חוקי הגנת הנתונים הישימים. למידע נוסף אודות אחת משיטות ההעברה הללו, אנא פנה אלינו ב-IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

שינויים בהודעת פרטיות זו

אם נחליט לבצע שינויים מהותיים בהודעת פרטיות זו, אנו נפרסם שינויים אלה באמצעות הודעה בולטת באתר.

פרטי התקשרות

נתונים אישיים המוגשים לטבע מנוהלים ומאוחסנים במאגרי נתונים בשרתים הממוקמים בישראל, אשר נמצאים בבעלותה של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ומתוחזקים על ידה. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ היא חברת בע"מ ישראלית, שפעילותה העסקית העיקרית מתנהלת בכתובת דבורה הנביאה 124 תל אביב, ישראל.

אם, במועד כלשהו, יהיו לך שאלות או חששות לגבי הודעת פרטיות זו, אנא פנה לממונה על הגנת נתונים מטעמנו ב- IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. אנו נעשה כל מאמץ סביר על מנת לענות על שאלתך בהקדם או לפתור את בעייתך.

 

תוקף: נובמבר 2020


Teva Privacy Notice – Drug Safety Surveillance (Pharmacovigilence and Quality)

Definitions used in this Privacy Notice

Adverse event” means an unwanted, unintended or harmful event in relation to the use of a Teva product. With respect to medical devices, it also includes “incidents” and for cosmetics "serious undesirable effects" but for ease of reading, only the term “adverse event” will be used in this notice.

“Affiliate(s)” shall mean any person, corporation, company, partnership, joint venture or other entity controlling, controlled by or under common control with Teva. For such purpose the term “control” means the holding of 50% or more of the common voting stock or ordinary shares in, or the right to appoint 50% or more of the directors of the said corporation, company, partnership, joint venture or entity.

 “Personal Data” means information in any format that can be used, directly or indirectly, alone or in combination with any other information, to identify a person.

Teva” means Teva Pharmaceutical Industries Ltd. having its principal office at Dvorah Haneviah 124, Tel Aviv, Israel or its Affiliates (or both), also referred to in this Privacy Notice as “we”, “us” and “our”.

Teva and your privacy

Ensuring patient safety is extremely important to Teva and we take the safe use of all our products seriously. Teva needs to be able to get in touch with people who contact Teva about our products in order to follow-up and obtain further information, give answers to requests or to send requested material. This Privacy Notice describes how we collect and use Personal Data to help us fulfil our duty to monitor the safety of all products including medicines we market or have in clinical development (also known as our pharmacovigilance obligations) and to ensure the quality and safety of all our products.

The notice is also applicable to cosmetic products, food supplements and medical devices since the international (including European) regulations on such products require similar safety and quality monitoring. However to facilitate the reading only reference to drug safety is made.

Scope of this Privacy Notice

This Privacy Notice applies to information we collect from or about you online, by phone, fax, e-mail or post, or as part of the adverse event or quality reporting regulations applicable to Teva. We may also collect this information about you through specific forms submitted by you on a site that is owned or controlled by Teva.

If you are a patient we may also be provided with information about you by a third party reporting an adverse event that affected you. Such third parties may include medical professionals, lawyers, relatives or other members of the public.

Information we collect and why we collect it

Teva is under a legal obligation to collect specific data for reasons of public interest in the area of public health (EU GDPR Art. 9.2(i)). In accordance with law, pharmaceutical companies, as market authorisation holders of products, must retain all product-related documents for at least the time period of the market authorisation, plus 10 years following its expiry. Therefore personal information related to the safety of our products will be retained for this time period.

Patients (subject of report)

We collect personal data about you when you or a third party provides us with information in relation to an adverse event that affected you or someone else. Where you are reporting the adverse event yourself, please also refer to the Reporters section.

Pharmacovigilance laws require us to take “detailed records” of every adverse event passed to us to allow the event to be evaluated and collated with other adverse events recorded about that product. The personal data that we may collect about you when you are the subject of an adverse event report is:

 • name or initials;
 • age and date of birth;
 • gender;
 • weight and height;
 • details of the product causing the reaction, including the dosage you have been taking or were prescribed, the reason you have been taking or were prescribed the product and any subsequent change to your usual regimen;
 • details of other medicines or remedies you are taking or were taking at the time of the reaction, including the dosage you have been taking or were prescribed, the period of time you were taking that medicine, the reason you have been taking that medicine and any subsequent change to your regimen;
 • details of the adverse reaction you suffered, the treatment you received for that reaction, and any long-term effects the reaction has caused to your health; and
 • other medical history considered relevant by the reporter, including documents such as lab reports, medication histories and patient histories.

Some of this information is considered by law to be “sensitive personal data” about you. This includes any information that tells us about your:

 • health;
 • ethnicity;
 • religion; and
 • sexual life.

This information is only processed where relevant and necessary to document your reaction properly and for the purpose of meeting our pharmacovigilance, safety, and any other legal requirements. These requirements exist to allow us and competent authorities (such as the European Medicines Agency) to evaluate adverse events and make efforts to prevent similar events from happening in the future.

Reporters

We collect information about you when you provide us with information in relation to an adverse event you report.

Pharmacovigilance laws require us to ensure that adverse events are traceable and available for follow-up. As a result, we must keep sufficient information about reporters to allow us to contact you once we have received the report. The personal data that we may collect about you when you report an adverse event is your:

 • name;
 • contact details (which may include your address, e-mail address, phone number or fax number);
 • profession (this information may determine the questions you are asked about an adverse event, depending on your assumed level of medical knowledge); and
 • relationship with the subject of the report.

Where you are also the subject of a report, this information may be combined with the information you provide in relation to your reaction.

How we use and share Personal Data

As part of meeting our pharmacovigilance obligations, we may use and share Personal Data to:

 • investigate the adverse event;
 • contact you for further information about the adverse event you reported;
 • collate the information about the adverse event with information about other adverse events received by Teva to analyse the safety of a batch, Teva product or active ingredient as a whole; and
 • provide mandatory reports to national and/or regional authorities  so that they can analyse the safety of a batch, Teva product, active ingredient as a whole alongside reports from other sources.

Personal Data collected from you in accordance with this Privacy Notice may also be transferred to a third party in the event of a sale, assignment, transfer, or acquisition of the company or a specific product or therapeutic area, in which case we would require the buyer, assignee or transferee to treat that personal data in accordance with applicable data protection laws.

We may also share Personal Data with other pharmaceutical companies who are our co-marketing, co-distribution, or other license partners, where pharmacovigilance obligations for a product require such exchange of safety information.  

We share information with national and/or regional authorities, such as the European Medicines Agency in accordance with pharmacovigilance laws. We are unable to control their use of any information we share, however note that in these circumstances, we do not share any information that directly identifies any individual (such as names or contact information), but we only share psyeudonymised information.    

We may publish information about adverse events (such as case studies and summaries); in this case, we will remove identifiers from any publications so that no individual can easily be recognized.

Global Database

Our pharmacovigilance obligations require us to review patterns across reports received from every country where we market our products. To meet these requirements, information provided as part of an adverse event report is shared within Teva on a worldwide basis through Teva’s Global Database. This database is also the platform through which Teva uploads adverse event reports to various oversight authorities, including the Eudravigilance database (European Medicines Agency corporate system for managing and analysing information on suspected adverse reactions to medicines which have been authorised in the European Economic Area) and other similar databases as required by law.

Your rights

Because patient safety is so important, we retain all the information we gather about you as a result of an adverse event report to ensure that we can properly assess the safety of our products over time.

You may be entitled under applicable law to ask Teva for a copy of your information, to correct it, erase or restrict its processing, or to ask us to transfer some of this information to other organisations. You may also have rights to object to some processing. These rights may be limited in some situations – for example, where we can demonstrate we have a legal requirement to process or keep your personal data. You may exercise these rights by contacting Teva’s Data Protection Office at IL_Privacy.Tevail@teva.co.il .

Please note that for legal reasons, we cannot delete information that has been collected as part of an adverse event report unless it is inaccurate. Also, we may require you to provide proper identification before we comply with any request to access or correct Personal Data.

We hope that we can satisfy any queries you may have about the way in which we process your personal data. If you have any concerns about how we process your Personal Data, you can get in touch with Teva’s Data Protection Office: Please contact us at IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. If you have unresolved concerns you also have the right to complain to the data protection authority in the location in which you are based.

Security

Teva takes measures to secure Personal Data from accidental loss and from unauthorised access, use, alteration or disclosure. Additionally, we take further information security measures including access controls, stringent physical security and robust information collection, storage & processing practices.

International transfers

All pharmacovigilance databases, including the Global Database, are hosted in Israel by Teva. These are administered and supported around the clock by Teva’s dedicated pharmacovigilance IT teams in Israel, Romania, Germany and the United States. Teva also engages a data processing company in India (Accenture) for data entry, administration and data cleansing of a limited part of the pharmacovigilance database. For Europe:  Transfers to Israel are based on the European Commission’s adequacy decision for the State of Israel. Transfers to India and to the USA are based on European Commission Model Clauses or equivalent based on applicable data protection laws. For more information on any of these transfer methods, please contact us at IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

Changes to this Privacy Notice

If we decide to change the substance of this Privacy Notice materially, we will post those changes through a prominent notice on the Site.

Contact Information

Personal Data is submitted to Teva and is hosted and stored in databases on servers situated in Israel, which are owned and maintained by Teva Pharmaceutical Industries Ltd., an Israeli limited liability company whose principal place of business is at: Dvorah Haneviah 124 Tel Aviv, Israel

If, at any time, you have questions or concerns about this Privacy Notice, please contact us at IL_Privacy.Tevail@teva.co.il . We will use reasonable endeavours to answer your question promptly or resolve your problem.

 

Effective: November 2020