עובדים בשיפור הבריאות ותורמים לקהילה
עובדי החברה מספרים על משמעות העבודה בחברה וחשיבות ההתנדבות.