1 ינו 0001
תרומת טבע לכלכלה בישראל

1 ינו 0001

טבע ישמה את מטרות חוק עידוד השקעות הון במלואן, הגדילה וחיזקה את כושר הייצור של ישראל, היקף היצוא של ישראל, התעסוקה בישראל ובכלל זה בפריפריה, את תעשיית הביוטכנולוגיה והמחקר המדעי בישראל.
icon-blue-folder

למעבר לכל הכתבות והמאמרים