אמיר אלשטיין
חבר דירקטוריון

מר אלשטיין הצטרף מחדש לדירקטוריון טבע בשנת 2009. מינואר 2014 עד יולי 2014 כיהן כסגן יו"ר הדירקטוריון של טבע. מר אלשטיין מכהן כיו"ר דירקטוריון חברת .Tower Semiconductor Ltd, כיו"ר חבר הנאמנים של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים וכיו"ר חבר המנהלים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כמו כן, מכהן מר אלשטיין כיו"ר ו/או כחבר בדירקטוריונים של מספר מוסדות אקדמיים, מדעיים, חינוכיים, חברתיים ותרבותיים. מר אלשטיין כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה לישראל בין השנים 2010-2013. בין השנים 2004-2008, כיהן מר אלשטיין כחבר בהנהלה הבכירה של טבע, כאשר תפקידו האחרון היה סמנכ"ל בכיר בתחום משאבים פרמצבטיים גלובליים (Global Pharmaceutical Resources). בין השנים 1995-2004, מר אלשטיין כיהן כדירקטור בטבע. לפני שהצטרף להנהלת טבע בשנת 2004, מר אלשטיין כיהן במספר תפקידים ניהוליים בחברת Intel Corporation, כאשר תפקידו האחרון היה מנכ"ל חברת .Intel Electronics Ltd, חברה בת ישראלית של חברת Intel. למר אלשטיין תואר ראשון (B.Sc.)  בפיזיקה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני (M.Sc.) בפיזיקה של מצב מוצק מהאוניברסיטה העברית ותעודת בכיר במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.


תפקידי הניהול שמילא מר אלשטיין בחברות בינלאומיות שונות, לרבות ניסיונו כיו"ר דירקטוריונים בחברות ציבוריות בינלאומיות וכהונתו כמנהל בכיר בטבע ובחברות אחרות, תורמים מומחיות בניהול עסקי גלובלי ובענף הפרמצבטיקה.

icon-blue-folder

למעבר לעמוד חברי הדירקטוריון