הצטננות ושיעול עדכון אחרון 18 מרץ 2018
אקמול צינון קלאסיק יום
ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY
פעילות רפואית

התרופה מיועדת להקלה בתופעות
ההצטננות וגודש באף המלווים בחום
וכאבים - לטיפול ביום.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

500 MG, 25 MG קפליות

מרכיב פעיל וחוזק
500MG PARACETAMOL
25MG PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.