מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות ועוגיות

הודעת פרטיות ועוגיות זו ("ההודעה") מסופקת על ידי טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ והחברות הקשורות אליה (יחד, "טבע"). רשימה של כל החברות הקשורות לטבע מופיעה באתר הבא: https://www.tevapharm.com/contact-us/ (תחת select your location''). בהודעה זו המילים "אנחנו", "אותנו" ו"שלנו" מתייחסות לטבע.

זהותו של בעל השליטה במידע שלך, אם קיים, ניתנה לך במועד שבו התחלנו לעבד את נתוניך וניתן למצוא אותה במסמכים שברשותך הקשורים לקשר שלך עמנו. אם אינך בטוח או שברצונך לוודא איזו ישות של טבע היא בעלת השליטה במידע שלך או אילו פעילויות עיבוד מתייחסות אליך, אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים המופיעים למטה.

כדי להקל על החוויה שלך, הודעה זו היא מרובדת. אם תרצה, תוכל בקלות להרחיב כל אחד מהסעיפים פשוט על ידי לחיצה על לחצן ה"פלוס" כדי לקבל מידע מפורט יותר על העיבוד.

1. תחולת הודעה זו

הודעה זו חלה על מרבית העיבוד הכללי של נתונים אישיים שאנו מבצעים, כולל כאשר אתה מנהל עמנו קשר כלקוח, כספק, כאיש מקצועות הרפואה או כפרט מהציבור הרחב, לפי המקרה. אולם, ייתכנו תרחישים ספציפיים שבהם הודעת פרטיות אחרת ניתנת לך על ידינו או בשמנו, כולל, לדוגמה, אם (1) דיווחת לנו בעניין אירועים חריגים, איכות, בירור רפואי או תלונה/פניה אחרת בנוגע לאלה, או (2) מוטלות עלינו חובות ספציפיות לתעד ולדווח  בהתאם לדרישות השקיפות, או (3) אתה מגיש מועמדות למשרה בחברתנו.

הודעה זו מתארת כיצד אנו משתמשים בנתוניך האישיים, ואת זכויותיך להגנת המידע, כולל, היכן שרלוונטי, הזכות להתנגד לחלק מהעיבוד שאנו מבצעים. מידע נוסף על זכויותיך וכיצד לממש אותן מפורט בחלק "מידע נוסף על זכויותיך".

ההודעה חלה על נתונים אישיים שאנו אוספים באמצעות:

א. אתרים ונכסים דיגיטליים

מתג הרחב/כווץ

אנו מעבדים את נתוניך האישיים כאשר אתה מבקר או משתמש באתרי האינטרנט שלנו ובנכסים דיגיטליים אחרים (כמו אפליקציות) או פלטפורמות (כל אחד מהם, "אתר").

הנתונים שאנו אוספים עשויים לכלול מידע על פעילות של מכשירים ורשתות, כמו סוג המכשיר שלך, כתובת ה-IP, מזהי המכשיר או המשתמש, מערכת ההפעלה, ספק שירות האינטרנט, והתאריך והשעה של השימוש שלך באתר, מידע על קישורים, הודעות דוא"ל או פונקציות או תוכן שעמם אתה פועל, ופרטים אחרים המתועדים ביומן הרישום. אנו עשויים גם לקבל מידע על דיווח שגיאות במקרה של שגיאה טכנית, לרבות סוג המכשיר או התוכנה והגרסה, השעה שבה התרחשה השגיאה, הפונקציה שבה נעשה שימוש, מצב המכשיר או התוכנה בזמן התרחשות השגיאה, וכל דברי תקשורת או תכנים שסופקו במועד התרחשות השגיאה.

עבור אתרים שבהם אתה יוצר חשבון, אנו עשויים לאסוף מידע שמזהה אותך לצורך ניהול חשבונך, כולל פרטי ההתקשרות שלך ושם משתמש וסיסמה של החשבון, ופרטים של העסק או הארגון המקושרים לחשבון.

בפרט, אתרי טבע משתמשים בשירותי YouTube API להצגת סרטונים. שירות צד שלישי זה מחזיק מסמכים נפרדים ועצמאיים של מדיניות פרטיות ו/או תנאי שירות כמוצג להלן:

ב. בדיקות בנוגע לניגוד עניינים

מתג הרחב/כווץ

אנו נעבד את נתוניך האישיים אם אחד מעובדינו הצהיר על ניגוד עניינים פוטנציאלי (כלומר, כל מצב שבו עניין אישי, חברתי, פיננסי, פוליטי או אחר קודם לזה של טבע) הנוגע אליך.

ג. אנשי מקצועות הרפואה

מתג הרחב/כווץ

טבע אוספת מידע על אנשי/מומחי מקצועות הרפואה כאשר אתה מנהל מגעים איתנו או עם נציגינו. בנוסף לפרטים מזהים אישיים, כולל פרטי התקשרות, אנו אוספים מידע הקשור לעניינים מקצועיים ותעסוקתיים (כולל תואר מקצועי, מוסד מעסיק, אישורי הסמכה ותחומי עניין). אנו גם מנהלים רישום של התקשורת והפגישות שלנו איתך.

טבע גם אוספת נתונים אישיים ממספר מקורות נתונים מצד שלישי, ובפרט ממקורות זמינים לציבור כמו מרשמים ציבוריים של אנשי מקצועות הרפואה, כתבי עת שמתפרסמים וחומרים על אירועים מאתרים של אנשי מקצועות הרפואה או של מעסיקיהם. טבע אוספת ומעבדת נתונים זמינים לציבור כגון אלה רק במידה שמטרות האיסוף והעיבוד תואמות ומתיישבות עם המטרות הראשוניות שלשמן הועמדו הנתונים הרלוונטיים לרשות הציבור. טבע, בפרט, גם עושה שימוש בספקי נתונים מצד שלישי כדי להרחיב את הידע שלה על מגזר שירותי הבריאות. נתונים אלה יכללו מידע אודות תפקידיך, כישוריך, תחום התמחותך, המעסיק שלך, ניסיונך, פרסומיך ומידע אחר הקשור למקצוע שלך.

ד. ספקים ולקוחות

מתג הרחב/כווץ

כאשר אתה מתנהל מול טבע כספק, כלקוח, או כעובד של ספק או לקוח, אנו נעבד את נתוניך האישיים, כולל שם, מספר זהות אישי, אנשי קשר מקצועיים, פרטי חשבון בנק עסקי ומידע קשור אחר ומידע פיננסי. אנו גם נשמור נתוני הזמנות/תשלומים, תשובות לסקרים במקרה הרלוונטי, ורשומות מתאימות אחרות המתעדות את המגעים שלנו איתך.

ה. מנחים, מדריכים, מרצים ודוברים באירועי טבע

מתג הרחב/כווץ

אנו אוספים ומעבדים מידע אודותיך בקשר להתקשרות בינינו שבמסגרתה תדבר באחד האירועים שלנו או תופיע בתוכן שאנו מפיקים.

האתרים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים או לארגונים אחרים שאינם בשליטתנו. טבע אינה אחראית על כללי או נוהגי הפרטיות של אתרים או ארגונים אחרים. אם אתה ניגש לאתרים אלה דרך האתרים שלנו, עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים כדי שתוכל להבין כיצד הם אוספים, משתמשים ומשתפים את נתוניך האישיים.

2. כיצד אנו משתמשים במידע שלך

אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו אוספים בקשר לאתרינו למטרות הבאות:

א. חוזה

אנו מעבדים את נתוניך האישיים כאשר הדבר הכרחי למילוי חוזה איתך, או כאשר ביקשת מאיתנו לנקוט צעדים בטרם נתקשר יחד בחוזה, ובפרט:

מידע נוסף

מתג הרחב/כווץ
 • כדי למלא אחר התחייבויותינו כלפיך על פי חוזה שכזה, כגון לצורך ניהול הזמנותיך, ארגון האספקה או הקבלה של מוצרים ושירותים, או העברת תשלומים אליך בגין שירותים שסופקו, החזר הוצאות או זיכוי;
 • במקרה הרלוונטי, כדי לנהל מידע הקשור לנוכחותך באירוע, לדוגמה, דרישות תזונתיות שלך; וכן
 • כדי לנהל הזמנות, שאלות ותלונות בנוגע למוצרים במקרה שביצעת הזמנות, שאלת שאלות בקשר להזמנות, או הגשת תלונות.

ב. חובה חוקית

אנו מעבדים את נתוניך האישיים כדי לעמוד בדרישות חוקיות (כולל מיסוי וניהול חשבונאי), רגולטוריות, בעניין מעקב תרופתי, איכות, בירורים רפואיים ודרישות ציות, כולל:

מידע נוסף

מתג הרחב/כווץ
 • כדי לתת מענה לבקשות מידע מרשויות ממשלתיות; 
 • כדי לציית לכל החובות החוקיות ולאלה הקשורות לרגולציה עצמית, לרבות חובות שקיפות וגילוי או חובות להימנע ממתנות; 
 • כדי לנהל ולהשיב לבקשות הנוגעות לאיכות או למידע רפואי; 
 • לפני התקשרות בחוזה שירותים אישי עמך, כדי לבדוק שהמומחיות והניסיון המקצועיים שלך תואמים את הצורך המזוהה שלנו באותו שירות. 
 • אנו עשויים גם לעבד את נתוניך האישיים בקשר ליישוב סכסוכים, תביעות משפטיות, ציות, רגולציה ומטרות חקירתיות ככל שנראה לנחוץ (כולל מתן גילוי למידע כזה בהקשר של תהליך משפטי או ליטיגציה). אנו מנהלים רישומים של הסכמות, העדפות או הגדרות אחרות כדי לאפשר לנו לציית לחוקי הגנת המידע.

ג. אינטרסים לגיטימיים

אנו גם מעבדים את נתוניך האישיים כאשר הדבר הכרחי לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו כבעלי השליטה במידע (או לצורך אלה של צד שלישי). אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף על מבחני האיזון של האינטרסים הלגיטימיים שלנו באמצעות פרטי ההתקשרות המובאים בסוף הודעת פרטיות:

מידע נוסף

מתג הרחב/כווץ
 • כדי לקדם את המוצרים והשירותים של טבע, לרבות בקשר לאירועי קידום מכירות ולימוד לאנשי מקצועות הרפואה; 
 • כדי ללמד ולהדריך את עובדי טבע ולקדם את פיתוחם המקצועי והאישי; 
 • כדי להשיב לפניות שלך או לתכתובת אחרת ששלחת באמצעות האתרים שלנו; 
 • כדי לנתח את המעורבות באתרים, בתקשורת, באירועים ובשירותים שלנו במטרה לשפר את התוכן, למטב את הביצועים ולהרחיב את הרלוונטיות שלהם לקהלים שונים; 
 • כדי למטב ולהתאים את השימוש באתרינו ואת התקשורת שלנו אליך; 
 • כדי לאתר, לחקור, למנוע או לדווח על פעילויות העלולות להפר את המדיניות שלנו או שאינן חוקיות; 
 • כדי לבצע את הבדיקות וההערכות שלנו לגבי ניגוד עניינים כאשר זוהית על ידי עובד טבע כמי שעשוי להימצא בניגוד עניינים מולנו, ולנהל רישום לעניין זה כדי לאפשר לנו לנקוט פעולה נאותה להבאת ניגודי עניינים כאלה לידי פתרון;
 • כדי לפתח ולנהל את הקשר שלנו איתך ולהבין טוב יותר את מגזר שירותי הבריאות; 
 • כדי לפנות אליך או לספק לך בדרך אחרת מידע בנוגע למוצרים או אירועים של טבע (כאשר הסכמתך לקבל תקשורת שיווקית ישירה אינה נדרשת); 
 • כדי להתאים את התקשורת שלנו אליך על פי מומחיותך ותחומי העניין המקצועיים שלך; 
 • כדי להעריך ולנתח את תחומי העניין והניסיון שלך בהתבסס על המידע שנציגינו אוספים במהלך שיחות או ביקורים; 
 • כדי לבצע ולעקוב אחר הדרכות, לרבות על ידי מסירת מידע נוסף, הזמנתך לימי עיון, כנסים, סמינרים, דיונים ואירועים אחרים; 
 • כדי לבצע או לעסוק בחקר שווקים, שיתוף פעולה מדעי או פעילויות מחקר אחרות במטרה להבין טוב יותר את השווקים שלנו ו/או להרחיב את מומחיותנו; 
 • כדי לבדוק שהמומחיות והניסיון המקצועיים שלך תואמים את הצורך המזוהה שלנו בשירות מסוים לפני התקשרות בחוזה שירותים אישי איתך (במידה שהדבר אינו בגדר חובה חוקית כמתואר להלן);
 • כדי לנהל את הקשר העסקי שלנו איתך; 
 • כדי לתכנן, לנהל ולעקוב אחר עסקינו בקשר לחוזים שלנו עם ספק או לקוח; 
 • כדי לטפל בכל שאלות או תלונות שעשויות להיות לך על טבע או עובדי טבע; 
 • כדי לחקור טענות להתנהגות פסולה; וכן 
 • לצורך בדיקת נאותות לפני הקמת חשבון מסחרי או בנסיבות של מיזוגים ורכישות, יישוב סכסוכים או ביקורת חשבונות.

ד. הסכמה

לעיתים נסתמך על הסכמתך כבסיס חוקי לעיבוד נתוניך האישיים, למשל בנסיבות מסוימות כמו שליחת תקשורת שיווקית ישירה אליך בדוא"ל. זכותך למשוך את הסכמתך לשיווק בכל עת על ידי פנייה אלינו.

כאשר אנו אוספים נתונים אישיים לצורך מילוי החוזה איתך או ציות לחובות החוקיות המוטלות עלינו, זוהי דרישה מחייבת ולא נוכל למלא אחר החוזה או שייתכן כי נהיה מנועים מלציית לחובותינו החוקיות כלפיך או כלפי צדדים שלישיים (כמו חובות דיווח, מס וניהול חשבונאי) ללא מידע זה. בכל יתר המקרים, מסירת הנתונים האישיים המבוקשים נתונה כרשות, אך הדבר עשוי להשפיע על יכולתך לקבל שירותים מסוימים או להשתתף בפעילויות מסוימות היכן שהמידע דרוש למטרות אלה.

אנו נשתמש בנתוניך האישיים אך ורק למטרות שלשמן נאספו, אלא אם כן נהיה סבורים באופן סביר כי אנו זקוקים להם למטרה אחרת התואמת את המטרה המקורית. אם נצטרך להשתמש בנתוניך האישיים למטרה שאינה קשורה אך תואמת, נודיע לך מראש על השימוש שלנו בנתוניך האישיים ונסביר מהו הבסיס החוקי לכך. שים לב שאנו רשאים לעבד את נתוניך האישיים ללא ידיעתך או הסכמתך במקרים שבהם הדבר נדרש או מותר על פי הדין החל.

3. שיתוף נתוניך האישיים

טבע מעבירה את נתוניך האישיים לנמענים מהקטגוריות הבאות (בכל המקרים, רק כאשר הדבר הכרחי לביצוע תפקידיהם):

מידע נוסף

מתג הרחב/כווץ
 • סגל החברה (כולל עובדים ויועצים חיצוניים), יועצים מקצועיים וסוכנים; 
 • פונקציות וחברות אחרות בקבוצת חברות טבע ברחבי העולם, כמו טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בישראל, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., (Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA, Teva Romania ו-Teva Pharmaceuticals USA Ltd., המספקות תמיכת IT, אירוח IT ושירותים אחרים לקבוצה כמו משאבי אנוש, ניהול כספים, ציות, עניינים משפטיים ותמיכה אחרת. רשימה של כל החברות הקשורות לטבע מופיעה באתר הבא: https://www.tevapharm.com/contact-us תחת ('select your location').
 • נותני שירותים מצד שלישי המעבדים את נתוניך האישיים בשם טבע המחויבים במחויבות חוזית לשמור על נתוניך האישיים בסודיות ותחת אבטחה נאותה, כגון:
  • תמיכת IT, אירוח אתרים, אירוח CRM, ניהול אירועים וספקי אנליטיקה;
  • במקרה של נתונים אישיים של ספקים: נותני שירותי מנהלה, ייעוץ, ותמיכה לוגיסטית;
  • בתי השקעות לצורך ניהול הטבות, ספקי הדרכה, טיפול בפניות ושירותים אחרים של אירוח ותמיכה למאגרי מידע; וכן
  • שירותים שונים בתחומים של משאבי אנוש, נסיעות ומנהלה;
 • רשויות ממשלתיות (כולל רשויות המס), גופים רגולטוריים ואנשי אכיפת החוק, אם נדרש למטרות המתוארות לעיל, אם אנו מחויבים על פי דין, או אם נדרש לצורך הגנה משפטית על האינטרסים הלגיטימיים שלנו תוך ציות לדין החל;
 • אם אתה איש מקצועות הרפואה, גופי רגולציה כנדרש, כמו EMA, וגופי רגולציה עצמית בתחום הפרמצבטיקה, כמו EFPIA באירופה;
 • מקורות צד שלישי של נתונים אישיים, כאשר עלינו לאמת מידע והסכמנו לסייע להם בבדיקת נכונות המידע (לדוגמה, אם אתה איש מקצועות הרפואה, אנו עשויים לשתף נתונים אישיים עם מקורות שלנו מצד שלישי כאשר מובא לידיעתנו שעברת לתפקיד חדש);
 • בקשר לניהול הקשר בינינו, להגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או לציות שלנו לחובותינו החוקיות, אנו עשויים לגלות את נתוניך האישיים לספקי שירותים כמו בנקים, ספקי שירותי דואר, עורכי דין, רואי חשבון מבקרים וכד'. כאשר אנו מתנהלים עם ספקים כאלה, אנו דורשים מהם לציית בקפידה לכל הכללים והחוקים החלים לעניין הגנת המידע, וכן לכללים הספציפיים החלים על הפעילויות שלהם ועל הגנת המידע שהם מעבדים במהלך פעילות כזאת;
 • אם אתה לקוח של בית מרקחת, הסיטונאי אשר מעניק לך שירות;
 • במקרה שהעסק נמכר או מתמזג עם עסק אחר, באופן פוטנציאלי היועצים שלנו, יועצים של הרוכש העתידי וכל בעלים חדשים של העסק וצדדים שלישיים (ויועציהם) שעמם נתמזג או שנרכוש בעתיד.

4. עוגיות וטכנולוגיות מעקב קשורות

שימוש בעוגיות באתרים ובנכסים הדיגיטליים/פלטפורמות של טבע ("אתרים").

טבע משתמשת בעוגיות ובטכנולוגיות דומות כמו משואות רשת כדי לאסוף מידע אודותיך ולשמור את העדפותיך באופן מקוון. עוגיות הן קובצי טקסט המכילים כמויות קטנות של מידע שהאתר מוריד למכשירך כשאתה מבקר בו. העוגיות נשלחות אז חזרה לאתר כשאתה שב לבקר בו: זה מועיל מפני שהדבר מאפשר לאתר לזהות את מכשירך. לפרטים נוספים אודות עוגיות, בקר כאן: www.allaboutcookies.org.

טבע משתמשת בקטגוריות הבאות של עוגיות באתר:

קטגוריה 1: עוגיות הכרחיות לחלוטין

מתג הרחב/כווץ

עוגיות אלה הכרחיות לתפקוד האתר והשבתתן במערכות שלנו אינה אפשרית. הן מוגדרות בדרך כלל בתגובה לפעולות שמבוצעות על ידך המסתכמות בבקשה לשירותים, כמו הגדרת העדפות הפרטיות שלך, כניסת משתמש או מילוי טפסים. באפשרותך להגדיר את הדפדפן לחסום או להתריע לך לגבי עוגיות אלה, אך אז חלקים מסוימים באתר לא יעבדו.

קטגוריה 2: עוגיות ביצוע

מתג הרחב/כווץ

אלה הן עוגיות שאוספות מידע על האופן שבו אנשים משתמשים באתר ומבצעים בו פעולות. אנו משתמשים בעוגיות אלה כדי לעזור לנו להבין כיצד משתמשים מגיעים לאתר, גולשים או משתמשים באתר, וכדי לגלות תחומים שבהם נוכל להשתפר, כמו ניווט, חוויית המשתמש וקמפיינים שיווקיים. כאשר הן משמשות בהודעות דוא"ל, אנו משתמשים בהן כדי להבין אם הודעת דוא"ל נפתחה, אם המשתמש הקליק עליה או שהיא נשלחה לתיבת הספאם, מה הן חותמות הזמן של הפעולות הללו, ובאיזה מכשיר נעשה שימוש. זה מסייע לנו להבין את רמת העניין והמעורבות שלך במידע שאנו שולחים אליך. הנתונים שנאספים יכולים להצטרף לנתונים אחרים שאנו אוספים כדי לשפר את האופן שבו האתר עובד ואת האיכות והרלוונטיות של המידע ששלחנו לנמעני דוא"ל. לדוגמה, אנו משתמשים ב-Google Analytics כדי להבין טוב יותר כיצד משתמשים עושים שימוש באתר. אם אינך רוצה שייעשה שימוש ב-Google Analytics בדפדפן שלך, באפשרותך להתקין את תוסף Google הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

קטגוריה 3: עוגיות לפונקציונליות

מתג הרחב/כווץ

עוגיות אלה מוגדרות לצורך הרחבת הפונקציונליות וההתאמה האישית באתר. אלה יכולות אז לשמש על מנת לספק לך חוויה שמתאימה יותר לבחירות שלך ולהפוך את ביקוריך באתר למותאמים יותר. המידע שעוגיות אלה אוספות עשוי לאפשר זיהוי באופן עקיף.

קטגוריה 4: עוגיות של רשתות חברתיות

מתג הרחב/כווץ

עוגיות אלה נכנסות לשימוש כאשר אתה משתף מידע באמצעות לחצן השיתוף ברשתות חברתיות או לחצן "לייק" בפלטפורמות שלנו, או כאשר אתה מעורב בפעילות מול התוכן שלנו או באמצעות אתר רשת חברתית כמו לינקדאין או טוויטר. עוגיות אלה אוספות מידע על האינטראקציה שלך ברשתות החברתיות עם האתר, כמו האם יש לך חשבון באתר הרשת החברתית או לא, והאם אתה מחובר אליו כאשר אתה פועל מול התוכן באתר. מידע זה עשוי להיות קשור לפעילויות של טרגוט/פרסום. ראה בסעיף "צדדים שלישיים" למטה מידע נוסף על פלטפורמות של רשתות חברתיות שמציבות עוגיות באתרים שלנו.

קטגוריה 5: עוגיות של פרסומות

מתג הרחב/כווץ

עוגיות אלה משמשות כדי להגיש מודעות שהן רלוונטיות יותר לך ולתחומי העניין שלך. הן גם משמשות להגבלת מספר הפעמים שאתה רואה פרסומת וכן לסייע למדוד את האפקטיביות של הקמפיינים הפרסומיים. הצבתן נעשית בדרך כלל על ידי רשתות פרסום באישורנו. הן זוכרות שביקרת באתר ומידע זה משותף עם ארגונים אחרים כמו מפרסמים.

קטגוריה 6: מעקב דוא"ל

מתג הרחב/כווץ

אנו עשויים גם לאסוף מידע על ידי שימוש במשואות רשת, שנותן לנו אינדיקציה לתועלת של הודעות הדוא"ל שאנו שולחים אליך, כמו האם הודעת דוא"ל נפתחה, אם המשתמש הקליק עליה או שהיא נשלחה לתיבת הספאם, מה הן חותמות הזמן של הפעולות הללו, ובאיזה מכשיר נעשה שימוש.

אנו עשויים לצרף מידע זה למזהה האישי שלך כדי להתאים לך אישית את המסרים שלנו באמצעות נציגי המכירות שלנו, הודעות דוא"ל, ערוצי המובייל או האינטרנט שלנו, ולהעריך את איכות המסרים שלנו אליך, מחקרי לקוחות ומידוד (בנצ'מרקינג).

אם תרצה להימנע ממשואות רשת לחלוטין בהודעות הדוא"ל שלך, אתה יכול לעיין בהגדרות התכנית שבה אתה משתמש לקריאת דוא"ל ולהשבית את הפונקציה שמאפשרת טעינת תמונות מרחוק וכן להימנע מלחיצה על קישורים או לעיין בהסכמה הרלוונטית בפלטפורמה שלנו לניהול עוגיות.

תקופת שמירה

כאשר אנו מציבים עוגיות באופן ישיר, אנו שומרים בדרך כלל את המידע שנאסף מהעוגיות למשך עד 6 חודשים.

צדדים שלישיים

מידע נוסף

מתג הרחב/כווץ

השימוש שלך באתר עשוי לגרום לשמירת עוגיות מסוימות שאינן בשליטתנו. זה עשוי להתרחש כאשר החלק באתר שבו אתה מבקר עושה שימוש בכלי אנליטיקה או אוטומציה/ניהול שיווק של צד שלישי, או כולל תוכן שמוצג מאתר של צד שלישי, לדוגמה, לינקדאין או פייסבוק. עליך לעיין במדיניות הפרטיות והעוגיות של שירותים אלה כדי לגלות כיצד צדדים שלישיים אלה משתמשים בעוגיות והאם נתוני העוגיות שלך יועברו למדינה שלישית. רשימת הצדדים השלישיים המציבים עוגיות באתר מובאת למטה:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Analytics

ניהול טכנולוגיות אלה

אם תרצה לנהל את העדפות העוגיות שלך או למחוק עוגיות שכבר נמצאות במחשבך, אנא עיין באזור העזרה והתמיכה בדפדפן האינטרנט שלך לקבלת הוראות כיצד למצוא את הקובץ או את התיקייה שבה נשמרות העוגיות. אם תרצה להימנע מעוגיות (משואות רשת) בהודעות הדוא"ל שלך, אתה יכול לעיין בהגדרות התכנית שבה אתה משתמש לקריאת דוא"ל ולהשבית את הפונקציה שמאפשרת טעינת תמונות מרחוק וכן להימנע מלחיצה על קישורים.

מידע על מחיקת עוגיות או שליטה בהן זמין גם בקישור www.allaboutcookies.org. שים לב שאם תמחק העוגיות שלנו (או תשבית עוגיות עתידיות) ייתכן שלא תוכל לגשת לאזורים או פונקציות מסוימות באתר שלנו.

5. כיצד אנו שומרים את המידע שלך

המידע שלך יישמר במשך שנתיים, או ככל שהכרחי באופן סביר למטרות המתוארות לעיל, בהתאם לחוקים החלים. למידע נוסף על נסיבותיך הספציפיות, אנא פנה אלינו בפרטי ההתקשרות המובאים למטה.

6. מידע נוסף על זכויותיך

ייתכן שאתה רשאי במסגרת הדין החל לבקש מטבע עותק של המידע שלך, לתקן אותו, למחוק אותו או להגביל את עיבודו, או לבקש מאיתנו להעביר חלק ממידע זה לארגונים אחרים. ייתכן גם שיש לך זכויות להתנגד לעיבוד מסוים. ייתכן שזכויות אלה מוגבלות במצבים מסוימים – לדוגמה, כאשר יש באפשרותנו להראות כי קיימת דרישה חוקית לעבד את נתוניך האישיים.

במקרה שבו נתת את הסכמתך לעיבוד של נתוניך, אתה רשאי למשוך הסכמה זו בכל עת. יש לך זכות מוחלטת לבחור שלא ייעשה עיבוד למטרות שיווק ישיר בכל עת. תוכל לעשות זאת על ידי מילוי ההוראות בתכתובת כאשר מדובר בהודעה אלקטרונית או על ידי פנייה אלינו באמצעות הפרטים המובאים למטה. עבור אתרים מסוימים, ייתכן גם כי באפשרותך לשנות העדפות שיווקיות מסוימות באופן מקוון.

7. העברות בינלאומיות

טבע מנהלת פעילות בינלאומית ועשויה להעביר את המידע האישי שלך לחברות הקשורות שלה, מחוץ לישראל, בכפוף לכללי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הרלוונטיים.

8. פניות בנוגע להגנת המידע – צור קשר

אם יש לך חשש לגבי האופן שבו אנו מעבדים את נתוניך האישיים או שברצונך לממש אילו מזכויותיך או לקבל מידע נוסף, תוכל ליצור עמנו קשר בכתובת: IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

 אנו מקווים שנוכל להשיב על כל שאלותיך אודות האופן שבו אנו מעבדים את נתוניך האישיים. אולם, אם נותרו לך חששות בלתי פתורים.

9. שינויים בהודעה זו

ייתכנו שינויים בהודעה זו מעת לעת. טבע תפרסם גרסה מעודכנת של ההודעה בדף זה ועשויה להודיע על שינויים בדרכים אחרות לפי הצורך. 

 

עדכון אחרון: מרץ 2023