מחלות זיהומיות ו-HIV עדכון אחרון 26 מרץ 2018

אזיתרומיצין טבע ®

AZITHROMYCIN TEVA ®
אזיתרומיצין טבע ®
פעילות רפואית

אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומים הנגרמים על ידי חיידקים הרגישים לתכשיר.  קבוצה תרפויטית:  אנטיביוטיקה מסוג המקרולידים.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

 אבקה להכנת תרחיף 

מרכיב פעיל וחוזק
 200MG / 5 ML  AZITHROMYCIN
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.