מחלת הסרטן וטיפול תומך עדכון אחרון 27 מרץ 2018

בלסטווין ®PF

BLASTOVIN ® PF
בלסטווין ®PF
פעילות רפואית

לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן. קבוצה תרפויטית: תכשירים אנטי-נאופלסטיים, אלקלואידים מווינקה.

צורת מתן

הזרקה לווריד

צורת מינון

 תמיסה להזרקה

מרכיב פעיל וחוזק
1MG / 1ML  VINBLASTINE SULFATE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.