אחר עדכון אחרון 9 אפר 2018

הקסאקפרון להזרקה

HEXAKAPRON INJECTION
 הקסאקפרון להזרקה
פעילות רפואית

General fibrinolysis. This may occur in prostatic and pancreatic carcinoma following thoracic surgery and other major operative procedures, in obstetrical complications such as abruptio placentae and post-partum hemorrhage, in connection with thrombolytic therapy, and in initial and follow-up treatment following prostatectomy and bladder surgery. Prior to, and following, dental surgery in hemophiliacs. Epistaxis. Conization of the cervix.

צורת מתן

הזרקה תוך-ורידית

צורת מינון

תמיסה להזרקה

מרכיב פעיל וחוזק
500MG / 5ML  TRANEXAMIC ACID
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.