אחר עדכון אחרון 9 אפר 2018

איקאקלומין

IKACLOMIN
איקאקלומין
פעילות רפואית

משמש לטיפול בסוגים מסוימים של אי פוריות בנשים שאינן מבייצות כראוי. קבוצה תרפויטית: אנטיאסטרוגן לטיפול באי-פוריות.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליות 

מרכיב פעיל וחוזק

CLOMIFENE CITRATE 50MG

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.