טיפול בכאבים עדכון אחרון 18 מרץ 2018

אקמול קפליות

ACAMOL CAPLETS
אקמול קפליות
פעילות רפואית

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום.
קבוצה תרפויטית:
משכך כאבים ומוריד חום.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

 קפליות

מרכיב פעיל וחוזק
500MG  PARACETAMOL
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.