הצטננות ושיעול עדכון אחרון 18 מרץ 2018

אקמול צינון ושפעת יום

ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY
 אקמול צינון ושפעת יום
פעילות רפואית

להקלה בשיעול, הצטננות וגודש באף המלווים בחום וכאבים - לטיפול ביום.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

 קפליות

מרכיב פעיל וחוזק
15MG DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
500MG PARACETAMOL
30MG PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.