מיגרנה עדכון אחרון 16 ספט 2020

אג'ובי

AJOVY
אג'ובי
פעילות רפואית

למניעת מיגרנה במבוגרים שסובלים מלפחות 4 ימי מיגרנה בכל חודש.

צורת מתן

הזרקה תת-עורית

צורת מינון

תמיסה להזרקה

במזרק מוכן לשימוש

מרכיב פעיל וחוזק
225 mg/ 1.5 ml

Fremanezumab

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.