מחלות לב וכלי דם עדכון אחרון 20 מרץ 2018

קאנדסרטן פלוס טבע ®

®CANDESARTAN PLUS TEVA
קאנדסרטן פלוס טבע ®
פעילות רפואית

לטיפול ביתר לחץ דם, כשהתגובה לטיפול ב– candesartan או hydrochlorothiazide לבדם אינה מספיקה. קבוצה תרפויטית: חוסמי הקולטן לאנגיוטינסין II + משתן מקבוצת תיאזידים.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליות

מרכיב פעיל וחוזק
16MG  CANDESARTAN CILEXETIL
12.5MG HYDROCHLOROTHIAZIDE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.