אחר עדכון אחרון 20 מרץ 2018

קרניטין תמיסה % 30

CARNITINE SOLUTION 30%
קרניטין תמיסה % 30
פעילות רפואית

לטיפול במצבים של חוסר קרניטין.  קבוצה תרפויטית: חומצות אמינו ונגזרותיהן.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

 תמיסה לשתיה בלבד

מרכיב פעיל וחוזק
 30%  LEVOCARNITINE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.