אחר עדכון אחרון 26 מרץ 2018

תמיסת דיאלין לדיאליזה פריטונאלית עם % 1.5 דקסטרוז

DIALINE PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 1.5% DEXTROSE
תמיסת דיאלין לדיאליזה פריטונאלית עם % 1.5 דקסטרוז
פעילות רפואית
צורת מתן

דיאליזה צפקית

צורת מינון

תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית

מרכיב פעיל וחוזק
25.7MG /100ML  CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE
1.5G /100ML DEXTROSE HYDROUS
 448MG /100ML  LACTIC ACID AS SODIUM
5.08MG /100ML

HEXAHYDRATE  MAGNESIUM

CHLORIDE

538MG /100ML SODIUM CHLORIDE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.