אחר עדכון אחרון 26 מרץ 2018

דיאלין תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית עם 2.5% דקסטרוז

DIALINE PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 2.5% DEXTROSE
דיאלין תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית עם 2.5% דקסטרוז
פעילות רפואית
צורת מתן

דיאליזה צפקית

צורת מינון

תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית

מרכיב פעיל וחוזק
25.7MG / 100ML CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE
2.5G / 100ML DEXTROSE MONOHYDRATE
5.08MG / 100ML

 MAGNESIUM CHLORIDE

HEXAHYDRATE

 538MG / 100ML SODIUM CHLORIDE
448MG / 100ML SODIUM LACTATE
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר כפי שאושר 

באתר משרד הבריאות.