אחר עדכון אחרון 26 מרץ 2018

דיאמילה

DIAMILLA
דיאמילה
פעילות רפואית

דיאמילה משמשת למניעת היריון.  קבוצה תרפויטית: פרוגסטוגנים, אמצעי מניעה הורמונליים.

צורת מתן

נטילה דרך הפה

צורת מינון

טבליה מצופה

מרכיב פעיל וחוזק
0.075MG  DESOGESTREL
מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.