מחלת הסרטן וטיפול תומך עדכון אחרון 10 אפר 2018

לונקווקס

LONQUEX
לונקווקס
פעילות רפואית

לקיצור משך נויטרופניה (ירידה בספירת נויטרופילים - תאי דם לבנים) ולהפחתת השכיחות של נויטרופניה עם חום על רקע של טיפול כימותרפי. קבוצה תרפויטית: חלבון מסוג G-CSF שמעודד ייצור נויטרופילים.

צורת מתן

הזרקה תת-עורית

צורת מינון

תמיסה להזרקה   

מרכיב פעיל וחוזק

LIPEGFILGRASTIM 6MG / 0.6 ML 

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.