מחלת הסרטן וטיפול תומך עדכון אחרון 17 אפר 2018

פקליטקסל טבע ®

PACLITAXEL TEVA ®
פקליטקסל טבע ®
פעילות רפואית


Ovarian carcinoma : Paclitaxel Teva is indicated alone or in combination for the treatment of advanced carcinoma of the ovary. Breast carcinoma : Paclitaxel Teva is indicated for the adjuvant treatment of node-positive breast cancer administered sequentially to standard doxorubicin - containing combination chemotherapy. Paclitaxel Teva is indicated for the treatment of metastatic breast cancer after failure of combination chemotherapy. Prior therapy should have included an anthracycline unless clinically contraindicated. Advanced non small cell lung cancer : Paclitaxel Teva associated with cisplatium is indicated for the treatment of non small cell lung cancer in patients who are not candidates for potentially curative surgery and/or radiation therapy. Kaposis sarcoma : Paclitaxel Teva is indicated in the second- line treatment of AID'S related Kaposi's sarcoma. Gastric carcinoma : Paclitaxel Teva for the treatment of advanced gastric carcinoma.

צורת מתן

עירוי תוך ורידי

צורת מינון

תרכיז להכנת תמיסה להזלפה  

מרכיב פעיל וחוזק

PACLITAXEL 6MG/ML

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.