אחר עדכון אחרון 22 אפר 2018

פרימן % 10

PRIMENE 10 %
פרימן % 10
פעילות רפואית

Primene 10 % is indicated in

  1. children and infants
  2. neonates at term or premature of normal or low birth weight when oral or enteral nutrition is impossible insufficient or contraindicated.
צורת מתן

עירוי תוך ורידי

צורת מינון

 תמיסה להזלפה 

מרכיב פעיל וחוזק
0.4G/100ML GLYCINE
0.8G/100ML L- ALANINE
0.6G/100ML L- ASPARTIC ACID
0.189G/100ML L- CYSTEINE
1.0G/100ML L- GLUTAMIC ACID
0.67G/100ML L- ISOLEUCINE
1.0G/100ML L- LEUCINE
1.1G/100ML L- LYSINE
0.24G/100ML L- METHIONINE
 0.318G/100ML      L- ORNITHINE HYDROCHLORIDE
0.42G/100ML L- PHENYLALANINE
0.3G/100ML L- PROLINE
0.4G/100ML L- SERINE
0.37G/100ML L- THREONINE
0.2G/100ML L- TRYPTOPHAN
 0.045G/100ML L- TYROSINE
0.76G/100ML L- VALINE
 0.84G/100ML L-ARGININE
0.38G/100ML L-HISTIDINE
0.06G/100ML  TAURINE
   

 

 

 

 

 

 


, , , , 1.0 G/100 ML,
0.67G/100 ML, 1.0 G/100 ML, 1.1 G/100 ML, 0.24G/100 ML, 0.318G/100 ML,
0.42
G/100 ML, 0.3G/100 ML, 0.4G/100 ML, 0.37G /100 ML, 0.2 G/100 ML
0.045G/100 ML, 0.76G/100 ML, 0.84G/100 ML, 0.38G/100 ML, 0.06G/100 ML

מידע נוסף

​להתוויות ופירוט נוסף, נא לעיין בעלון של התכשיר

באתר משרד הבריאות.