על המעבר ממעורבות להתערבות בחיי הורינו

ההחלטה להתערב בהחלטות בן משפחה משפיעה על התנהלות המשפחה כפי שהיכרנו אותה עד כה. להחלטה זו, הגם שהיא מגיעה ממקום של דאגה כנה, יש השלכות משפטיות ומשפחתיות מרחיקות לכת.

הרגע בו מחלחלת לתודעה שלנו ההבנה או החשש כי שיקול דעתם של הורינו התערער הוא רגע משמעותי במערכת היחסים בין בני משפחה. זהו הרגע בו אנו מבינים כי עלינו להתערב בנעשה לטובת השמירה על האינטרסים של הורינו, אך זהו גם הרגע בו אנו למעשה מבקשים מהורינו לוותר על עצמאותם.

לפני הכל נדרשים בני המשפחה לשאול את עצמם שאלות קשות - האם ההחלטות שקיבלו הורינו אינן לרוחנו או בניגוד לדעתנו או שמא הן אינן רציונליות ופוגעות באינטרסים שלהם כאנשים פרטיים, הן מסכנות את רכושם ועלולות לפגוע ברווחתם ובריאותם. במידה והתשובה הכנה לשאלה זו היא כי ההורים איבדו את כושר השיפוט, יש לבצע את המעבר ממעורבות להתערבות באופן משתף ומכבד. ככל שמהלך זה מלווה בהסברה, שימוש בדוגמאות להמחשת המצב החדש כך יהיה קל להורים וליתר בני המשפחה המורחבת לקבל בהבנה את השינוי ביחסי הכוחות ולזכות בהסכמה. 

אבא, אמא תנו לי לעזור

בהיעדר הסכמה או הבנה עלול הקרוב להרגיש כי שוללים ממנו את זכותו הבסיסית לחרות מחשבתית, כלכלית ותפקודית. יש לזכור כי אין אפשרות לקבל החלטות עבור בן משפחה המבוגר תוך כפייה, ללא הסכמתו וללא תהליך הסדרה העומד במבחני החוק וההתנהלות המוסרית הראויה.

הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק


התערבות בתהליכי קבלת החלטות של הורה מבוגר צריכה להתבצע על בסיס הסכמה של כל המעורבים בדבר, ותוך עיגון המהלך במסגרת משפטית מתאימה. מומלץ לנמק ולהדגים לאדם המבוגר מדוע הנכם סבורים כי כשירותו פחתה בכל הנוגע לקבלת החלטות בתחום מסוים. חשוב לשמור על קשב רב ואמפתיה - לנסות לראות את הדברים גם מנקודת מבטו של המבוגר, כי בעצם הסכמתו הוא מכיר בכך שהוא מאבד במידת מה את עצמאותו.

על המחלוקות המתעוררות בין בני המשפחה

בכדי להימנע ממחלוקות בנושא רגיש כל כך מומלץ לדון בנושא באופן פתוח - בהשתתפות כלל המעורבים, ובראשם, כמובן, ההורה המבוגר.

במקרים מסויימים מתגלעות חילוקי דעות וחוסר הסכמה הן מצד ההורה והן מצד חלקים אחרים מבני המשפחה. בהחלט אפשר להבין התנגדויות אלה, ולעיתים נדרשת התערבות של גורם שלישי - ידיד, מכר או איש מקצוע כעו"ד או עו"ס, שאינו נמנה על בני המשפחה אך דעתו מקובלת עליהם. הסכמה רחבה היא תנאי חשוב להצלחת התהליך שבסופו החלטות או סמכויות שעד עתה היו בידי הורינו עוברים לבן משפחה אחר. 

 תומך החלטות, ייפוי כוח או אפוטרופוס

כאשר בריאותו של אדם התדרדרה, וכעת הוא אינו מסוגל עוד להחליט בעצמו על עניינים שונים, או להביע את רצונותיו בבירור עלינו כבני משפחה מטפלים לפעול במהירות. יש להחליט, בכפוף למצבו הרפואי של ההורה המבוגר, האם מבוקש הליך של אפוטרופסות, או האם ניתן להסתפק בייפוי כוח מתמשך או רק בסיוע של תומך החלטות. לשם כך, יש לערב את הרופאים המטפלים בבן המשפחה המבוגר.


אתר זה נועד לסייע, להקל ולהנגיש חלק מהמידע הרב הנצבר ברשותנו, בין היתר בהסתמך על מידע שהועבר לידינו על ידי ארגון Caregivers Israel  ו/או פורסם על ידי  רשויות ציבוריות שונות. אין בתוכן לעיל להוות ייעוץ משפטי או אחר, ואין להסתמך על התוכן ללא ייעוץ מתאים.  המידע הוא כללי ועלול לא לשקף באופן מלא ו/או עדכני את הרגולציה, התקנון והנהלים הרלוונטיים. החברה תפעל לעדכן את המידע המוצג באתר זה ככל שהעדכונים יובאו לידיעתה.

במידה ומצאת כי התוכן ו/או חלק ממנו אינו מדויק או מטעה, אנא צרו איתנו קשר

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

מטפלים בחולים כרוניים או סיעודיים? 5 כללי זהב להתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

'סעיף היוותרות בחיים' בחשבון הבנק המשותף

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

חשבון בנק משותף או ייפוי כוח לחשבון הבנק

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

ייפויי כוח – כוח לצד אחריות בקבלת החלטות עבור הורינו

אתם לא לבד. הצטרפו אלינו לקהילת "דואגים למטפלים" בפייסבוק

אנחנו מחכים לכם, הקליקו כאן